شبکه اجتماعی دانشجویان نقشه کشی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با hadis123
hadis123 از خوزستان ٢٣ دي ٩۵

خسته م...
از صبوری خسته م...
از فریادهایی که در گلویم خفه ماند...
از اشک هایی که قاه قاه خنده شد...
و از حرف هایی که زنده به گور گشت در گورستان دلم
آسان نیست در پس خنده های مصنوعی گریه های دلت را،
در بی پناهیت در پشت هزاران دروغ پنهان کنی...
این روزها معنی را از زندگی حذف کرده ام...
برایم فرق نمی کند روزهایم را چگونه قربانی کنم...!

این روزها دلم اصرار دارد
فریاد بزند
اما

من جلوی دهانش را میگیرم!!!
وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد!
این روزها من...
خدای سکوت شده ام؛
خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا
خط خطی نشود...
من یزدان ٢٣ دي ٩۵

??????!?!!!!!!?

فاطمه123 ٢٣ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با علی عبادی12
علی عبادی12 از تهران ٢٢ دي ٩۵
سلامممممممممممممم


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با hadis123
hadis123 از خوزستان ٢٠ دي ٩۵
♨دو راهیه سختیه♨!

وقتی ندونی↩ مُراحمشی یا مزاحمش!↪

وقتی ندونی↩ باید بجنگی یا کنار بکشی!↪

♨دوراهیه سختیه♨!

وقتی ندونی ↩موندنت رو میخواد یا رفتنت رو !↪
grand mother ٢١ دي ٩۵

منم همینطور

ملکه جنوب ٢١ دي ٩۵

دقیقا حس منم اینطوره

من یزدان ٢١ دي ٩۵

فکر کن بعد عمل کن.. ببین چی ب صلاحته ببین خودت چی می خوای

عضو چت اورداپ