شبکه اجتماعی دانشجویان نقشه برداری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با ordup98
ordup98 از لرستان ١٠ خرداد ٩٨


چت اورداپ

سالار ١۴ تير ٩٨

پینار ١۴ تير ٩٨

الهی آمین!

ordup98 ١۴ تير ٩٨

بستنی الناز مریم

maryampr ١١ خرداد ٩٨

الناز33 ١١ خرداد ٩٨

خدایا ب حرمت همین ماه عزیز.. ب حرمت همه دلهای پاک.. همه مریضا رو شفا بده

بستنی ١٠ خرداد ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با ordup98
ordup98 از لرستان ٧ تير ٩٨
ای که در کوچه معشوقه ما می‌گذری
بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش


آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست
هر کجا هست خدایا به سلامت دارش
*زهرا* ٧ تير ٩٨

خدایا ب سلامت دارش

عضو چت اورداپ
چت کردن با ordup98
ordup98 از لرستان ٩ خرداد ٩٨
صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را

سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا
الناز33 ١١ خرداد ٩٨

سلام ابجی خوبی

maryam.mir ٩ خرداد ٩٨

گل گل

آنااهیتاااا ٩ خرداد ٩٨

mania18 ٩ خرداد ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با ordup98
ordup98 از لرستان ١٠ خرداد ٩٨


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با ordup98
ordup98 از لرستان ١٠ خرداد ٩٨


چت اورداپ

عضو چت اورداپ