شبکه اجتماعی دانشجویان نقشه برداری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با الماس
الماس از گلستان ١۵ تير ٠٠
شما رو نمیدونم ، ولی من اینجا بزرگ شدم خیلی دلم تنگ شده بود واستون
لیلیوم ١٧ تير ٠٠

خوش اومدی

سپیده سادات شاد ١۵ تير ٠٠

پروفایلت که موگه هنوز بچه ای پَ چوجوری ببببببززززرگگگگگ شدوی؟

عضو قدیمی سایت