شبکه اجتماعی دانشجویان نقاشی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با چمن11
چمن11 ١۶ دي ٩٨


چت اورداپ


دل من گرفته زین جا..
هوس سفر نداری؟
چمن11 دیروز

ساقه تشکر..لیلیوم ...پروا بیا تا برویم

لیلیوم دیروز

تو و دوستی خدا را ؛چو از این کویر وحشت ب سلامت بگذشتی؛ب شکوفه ها ب باران برسان سلام مارا

ساقه طلایی ١ بهمن ٩٨

maryam p r ٣٠ دي ٩٨

چرا خیلی دارم

مسیح عاشق ١٨ دي ٩٨

نه بنزین گرون شده خوب

چمن11 ١٨ دي ٩٨

طناز عزیز

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٩ دي ٩٨


چت اورداپ


هرکه دارد هوس سفر بسم اله
maryam p r ٣٠ دي ٩٨

سفر ک نظارت نمیخواد اصلا نظارت باشه خوش نمیگذره معلومه میخوای تو سفر مدیر بازی در بیاری

دنیا000001 ٣٠ دي ٩٨

مدیرم باس باشه نظارت کنه چمن جان این پروا از همین اول داره ساز مخالف میزنه خطش بزن از لیستمون

maryam p r ٣٠ دي ٩٨

اصلا چ معنی میده مدیر با خودمون ببریم مشخصه خوش سفرم نیس

چمن11 ٣٠ دي ٩٨

دعوا نکنین

دنیا000001 ٣٠ دي ٩٨

نیا چه بهتر جا بیشتر میشه من جلو میشنما

maryam p r ٣٠ دي ٩٨

دنیارو ببری من نمیام

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٣٠ دي ٩٨


چت اورداپ


صپ بخعر
چمن11 ٣٠ دي ٩٨

ممنون پروای عزیز

maryam p r ٣٠ دي ٩٨

سهلام تچکر صبح شومام بخیر

چمن11 ٣٠ دي ٩٨

سلامتی zed ممنون میگذره

zed1313 ٣٠ دي ٩٨

ممنون صبح بخیر چه خبرا خوش میگذره

چمن11 ٣٠ دي ٩٨

سلامzedصپ بخعر خوب بیدم

zed1313 ٣٠ دي ٩٨

سلام خوبی

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٨ دي ٩٨


چت اورداپکاري بايد کرد
دير مي‌شود
کاري بايد کرد
برف
راه را پوشانده است
باد مثل هميشه نيست
تا هوا روشن است
بايد از اين ظلمت بيهوده بگذريم
دارد دير مي‌شود
من خواب ديده‌ام
تعلل
سرآغاز تاريکي مطلق است

سيدعلي صالحي
reza rezaei ٢٩ دي ٩٨

چمن11 ٢٩ دي ٩٨

طناز عزیز بیتای عزیزم

دنیا000001 ٢٩ دي ٩٨

**بیتا** ٢٩ دي ٩٨

رفیق

tannaz19 ٢٩ دي ٩٨

چمن11 ٢٩ دي ٩٨

مهسا جان موقت عزیز

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٩ دي ٩٨


چت اورداپ


چای میریزم برایت..توی فنجانی که نیس
آسنات76 ٢٩ دي ٩٨

عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست

مهسا 29 ٢٩ دي ٩٨

معلومه تعارف الکی کرده توی فنجانی که نیست

چمن11 ٢٩ دي ٩٨

پروا بیا مهمون خودم باش دنیا بلی چرا که نع

maryampr ٢٩ دي ٩٨

کیکم کنارش باشه دیگه عالی میشه

دنیا000001 ٢٩ دي ٩٨

واسه من هات چاکلت بریز پلیز

maryampr ٢٩ دي ٩٨

خب برای من بریز

عضو چت اورداپ