شبکه اجتماعی دانشجویان نقاشی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با بانو1364
بانو1364 از تهران ١٣ ساعت قبل
پایداری می‌کنم
گاهی با شعر
و گاهی با عشق،
که برای گرم شدن
وسیله‌ی دیگری نیست
جز آنکه دوستت بدارم
♥وحید♥ ١٢ ساعت قبل

گل...زیبا بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با بانو1364
بانو1364 از تهران دیروز
فکر کردن به تو
بختک شيريني ست
که شب ها مي افتد به جانم...
nafas 6 دیروز

نرگس23 دیروز

بختک وشیـــریــــنی؟

باران099 دیروز

ارفین دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با بانو1364
بانو1364 از تهران دیروز
و گفت:
اگر دوزخ را به من بخشند
هرگز هیچ عاشق را نسوزم
از بهر آنکه عشق
خود، او را صد بار
سوخته است ...
nafas 6 دیروز

باران099 دیروز

ارفین دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با بانو1364
بانو1364 از تهران دیروز
" صد سال تنهایی " ؛
بهتر از زندگی کردن
با خاطرات آدمی ست که
ادعای ماندنش
هر روز پرده گوشمان را
پاره میکرد ... !
maryam p r دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با بانو1364
بانو1364 از تهران دیروز

اشکهايي که ديده نمي شوند
از اشکهايي که ديده مي شوند تلخترند، خطرناکترند، غم انگيزترند و نابودکننده تر
آنهایي که ديده مي شوند سرازير مي شوند
پاک مي شوند و لاي دستمالهاي کاغذي بازيافت مي شوند

اما اشکهايي که حبس مي شوند
تکه اي از شما را تخريب مي کنند
سقف هاي باران خورده را مرور کنيد
پشت بامهايي که آبچکان هايشان گرفته!
دير يا زود راه باز مي کنند
گاهي مسيري پيدا مي شود
که ما به آن بهانه مي گوييم
و گاهي هم، گوشه اي نم ميزنند...

اگر کسي را داريد که نمي خواهيد نم بزند
و خبر از بامش داريد، دست بکار شويد.

اشک هاي مانده چشمها را زرد ميکنند
الهـــي بدرد بخوريم تا درد...
avahasti دیروز

عضو چت اورداپ