شبکه اجتماعی دانشجویان نقاشی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با فاطمه 34
فاطمه 34 از کرمان ٢٧ آبان ٩۵

در دنیایی زندگی می‌کنیم که می بایست پنهانی عشق بازی کرد، در حالی‌ که در روز روشن خشونت را تمرین می‌کنند!#جان_لنون
sara34 ٣ بهمن ٩۵

متین 11 ٣ بهمن ٩۵

منم افرین

sajede ٢ بهمن ٩۵

Very goooood

مسعود35 ٢ بهمن ٩۵

محراب 251 ٢ بهمن ٩۵

چنار ١۶ دي ٩۵

عضو چت اورداپ