شبکه اجتماعی دانشجویان نقاشی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با کوزت
کوزت از اردبیل ١١ مهر ٩٧
سلام دوستان اوومدیم ببینیم کیا خوش امد میگن
desperado ١١ مهر ٩٧

خوش امدی از تناردیه و همسر خبیثش چه خبر..

asiana ١١ مهر ٩٧

سلام خوش اومدین

عضو چت اورداپ
چت کردن با کوزت
کوزت از اردبیل ٣ مهر ٩٧
سلام بروبچ من اومدم بعد غیبت صغراممم
آوای بهار ٣ مهر ٩٧

سلاااااااام خوش اومدی

عضو چت اورداپ
چت کردن با کوزت
کوزت از اردبیل ٣ مهر ٩٧
سلام بروبچ من اومدم بعد غیبت صغراممم
فامیل نسبتا دور ٣ مهر ٩٧

کوزت .ژان والژانت کو؟

عضو چت اورداپ