شبکه اجتماعی دانشجویان نقاشی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با هادی 1998
هادی 1998 از آذربایجان غربی ٢١ خرداد ٩٧
بچه ها دارم از ایران میرم کسی نمیاد؟


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با هادی 1998
هادی 1998 از آذربایجان غربی ١٨ خرداد ٩٧


چت اورداپ

Nدخترای اورداپ
صبا مشهد ١٨ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با هادی 1998
هادی 1998 از آذربایجان غربی ١۶ خرداد ٩٧


چت اورداپ

آناهیتا 99 ١۶ خرداد ٩٧

ببینم کوچولو مدرسه شما ناظم نداره

پویا17 ١۶ خرداد ٩٧

الناز33 ١۶ خرداد ٩٧

الله ساخلاسین

عضو چت اورداپ
نگین شب ١۴ خرداد ٩٧

الناز33 ١۴ خرداد ٩٧

پسرک معتاد ١٢ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با هادی 1998
هادی 1998 از آذربایجان غربی ١١ خرداد ٩٧
میهمان 123 ١١ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ