شبکه اجتماعی دانشجویان نفت

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با sakaia
sakaia ٢٨ ارديبهشت ٩٨
کاش راه خانه ات اینقدر طولانی نبود

من که دربندم کجا میدان ازادی کجا
عابد111 ٢٨ ارديبهشت ٩٨

با اسنپ راهی نیس

علیرضا99 ٢٨ ارديبهشت ٩٨

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با sakaia
sakaia ٢۵ ارديبهشت ٩٨
اگر پدرتان خارجی باشد و مادرتان ایرانی شما ایرانی محسوب نمی‌شوید
اگرپدرتان ایرانی باشد و مادرتان خارجی شما ایرانی محسوب می‌شوید
این از جمله قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران است
اگر پدر می‌تواند تابعیتش را به فرزند منتقل کند، چرا مادر نتواند؟
سوگند ٢۵ ارديبهشت ٩٨

خیلی قانون مسخره ایه.....تاریخو ینگاه بندازید...زرتشت برای اینکه خون غیر ایرانی وارد نشه ازدواج محارم رو برای یک برهه آزاد کرد...بلد اینا اینجوری به بچه های از مردای خارجی هویت میدن..

علی شاهکار ٢۵ ارديبهشت ٩٨

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با sakaia
sakaia ٢١ آبان ٩٧
به مامانم میگم
مامان من که همش دارم سالاد میخورم
چرا باز چاق میشم؟
میگه :
گاو هم همش علف میخوره ببین هیکلشو
من که کلا قانع شدم

دنیا000001 ١٢ ارديبهشت ٩٨

راست گفته

maryam p r ١٢ ارديبهشت ٩٨

علیرضا99 ١٢ ارديبهشت ٩٨

sara71 ٣١ فروردين ٩٨

*زهرا* ٣١ فروردين ٩٨

maryam.mir ١٠ بهمن ٩٧

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با sakaia
sakaia ٢٩ فروردين ٩٨
گفتم ای جنگل پیر،
تازگی‌ها چه خبر؟
پوزخندی زد و گفت:
هیچ! کابوس تبر…
گفتم از چوب درختان بهار؛
چه کسان بهره بَرَند؟
گفت؛ آنان که درختند و
به ظاهر تبرند
گفتم اما مگر از جنس خودت نیست تبر؟
پوزخندی زد و گفت:
تازگی‌ها چه خبر؟
مهسا 29 ٢٩ فروردين ٩٨

berry silver ٢٩ فروردين ٩٨

سوگند ٢٩ فروردين ٩٨

چه قشنگ

ساقه طلایی ٢٩ فروردين ٩٨

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با sakaia
sakaia ٢٧ بهمن ٩٧
کافری یا قاتلی یا از وجودم خسته ای؟روسری با رنگ قرمز تازه کج هم بسته ای!!!؟؟
کامی سیتی ١١ فروردين ٩٨

عاشق رنگ قرمزم

آسنات18 ١١ فروردين ٩٨

چقد قشنگگگگگگگ

سامان اندی ١١ فروردين ٩٨

الناز33 ١١ فروردين ٩٨

سال نوت مبارک

لیلیوم ٢٧ بهمن ٩٧

عضو قدیمی سایت