شبکه اجتماعی دانشجویان نفت

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با sakaia
sakaia ٢۶ شهريور ٠٠

معرکه‌گيري با پسر می‌گفت چند با تو بگويم که معلق زدن بياموز، .. تابرخوردار شوي. اگر از من نمي‌شنوي، به خدا تو را در مدرسه اندازم تا آن علم مرده ريگ ايشان بياموزي و دانشمند شوي و تا زنده باشي در مذلت و فلاکت و ادبار بماني و يک جو از هيچ جا حاصل نتواني کرد".
‏کلیات عبید زاکانی
سوگند ٢۶ شهريور ٠٠

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با sakaia
sakaia ٧ مرداد ٠٠
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش
بازجوید روزگار وصل خویش


با طرح جدید مجلس شاهد بازگشت غرور افرین خیلی از دوستان قدیمی خواهیم بود من که تحویلشون نمیگیرم گفته باشم
لیلیوم ١٧ شهريور ٠٠

دوستان رفتن جاهای خوب خوب ،دیگه اینجا رو میخان چیکار

آشناا ٣١ مرداد ٠٠

damned ٣١ مرداد ٠٠

سامان اندی ٢۵ مرداد ٠٠

دایی سعید سلام کجایی سری بزن رونمایی کن

پینار ١۶ مرداد ٠٠

شعر بسیار زیباییست

reza_13 ٧ مرداد ٠٠

بخشش از بزرگتراس ...

عضو قدیمی سایت