شبکه اجتماعی دانشجویان مکانیک

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با پسرک معتاد
ﻣﻌﻠﻢ: ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﯼ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟معصومه: ﻋﺮﻭﺳﯽ
ﻣﻌﻠﻢ: ﻧﺨﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﭼﻜﺎﺭﻩ ﻣﯿﺸﻮﯼ؟
معصومه: ﻋﺮﻭﺱ
ﻣﻌﻠﻢ: ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﯼ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
معصومه: ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﻣﻌﻠﻢ: ﺩﺧﺘﺮ ﺟﺎﻥ! ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺪﺭ ﻭ
ﻣﺎﺩﺭﺕ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
معصومه: ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻣﯿﺎﺭﻡ

ﻣﻌﻠﻢ: ﻟﻌﻨﺘﯽ! ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ؟
معصومه: ﻧﻮﻩ!
reza rezaei ١٩ ساعت قبل

سلطان مسعود ١٩ ساعت قبل

پسرک معتاد دیروز

مگه من با معصومه شوخی دارم

آسنات18 دیروز

شوخی بود

آیت دیروز

پسرک معتاد دیروز

خب من منظورم با معصومه ی خودم بود عزیز

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با پسرک معتاد
آدم چجورى به تک تک دوست دختراش حالى کنه که با کس ديگه اى نيست؟
سلطان مسعود ١٩ ساعت قبل

پسرک معتاد دیروز

پسرک معتاد دیروز

دسی وقت ندارم بذا برا بعد

ملکه جنوب دیروز

خدایی مکالمه هات چطورع ما ببینیم دوست پسرمون گوشیش اشغاله زنگ میزنیم کل رفیقا و داداشاش

حانیه 79 دیروز

سعی کن ب طور مساوی برای همشون وقت بذاری شک نکنن بهت گیر بدن

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با پسرک معتاد
وقتى جدى حرف ميزنم اسکل درونم مياد ميشنه رو شونه ى راستم در حالى که داره تخمه ميشکونه دست چپشو ميذاره رو گوشم ميگه:
‏نکشيمون روشنفکر !
سلطان مسعود ١٩ ساعت قبل

پسرک معتاد دیروز

سامان اندی دیروز

الناز33 دیروز

پسرک معتاد دیروز

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با پسرک معتاد
نامه ای به خودم :
چه گهی داری میخوری مرد تو این زندگی؟
سلطان مسعود ١٩ ساعت قبل

صباااا دیروز

پسرک معتاد دیروز

شما لطف دارین بانووو خر همون خره فقط تغییر چهره داده درلباس پاتریک ظاهر شده

hilday22 دیروز

میگم این کیه عکس پروفایلش دوست باب اسفنجیه اینقدر با مزه است .یه نگاه کردم دیدم عضو قدیمیه بعد اسمشو خوندم گفتم هان این پسر معتادست

پسرک معتاد دیروز

خودمونیم ولی چه نامه ی سر گشاده ای نوشتم

سامان اندی دیروز

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با پسرک معتاد
زندگی دقیقا
همانجایی شروع میشود که
یک نفر میخندد
و خنده او
با دیگران فرق دارد ...
سلطان مسعود دیروز

شادی؟؟؟شادی کجایی نیستش.....برم سراغ سحر؟

پسرک معتاد دیروز

عزیزم شما روی خود شادی هم میتونین همین کارارو بکنین

hilday22 دیروز

او با چشمانش میخندد اگر بخندد

سلطان مسعود دیروز

عشقم.....چقدر دلم میخواست فرصتی باشد تا بتوانم روی کلمه ی «شادی» تکیه کنم و با همهی وجود به مدح آن بپردازم!

پسرک معتاد دیروز

دل من با تو شاده شاده عزیزم

سلطان مسعود دیروز

دلت شاد عزیزم

عضو قدیمی سایت