شبکه اجتماعی دانشجویان موسیقی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با chaichi jamal
chaichi jamal از تهران ٢٩ شهريور ٩٩
چشمان پر شده از اشک
لب های خشک ترانه
سیگار نصفه ی یک مرد
پشت حیات خلوت خانه
دیوار سنگی قبرم
تابوت تُنگی ماهی
بعد از تجاوز انسان
دل تنگ یوسف چاهی
عید از قرار مبادا
سین از سماق مکیدن
شاید که قاصد جانی
بعد از بهار رسیدن
دستان یخ زده ام را
محکم بگیر در آغوش
یادم نیار خاطره ها را
یادم تورا فراموش ...


چت اورداپ

مهسا 29 دیروز

chaichi jamal ٢٩ شهريور ٩٩

ممنون ابجی

مریم پی ار ٢٩ شهريور ٩٩

قشنگه

عضو چت اورداپ
چت کردن با chaichi jamal
chaichi jamal از تهران ٢٩ شهريور ٩٩
دل می بندیم به نا اهلش

و وقتی لایق مان از راه میرسد ما دل شکسته ایم

حوصله ناز کشیدن و عشق بازی با اورا نداریم ...

با غرور تمام پس میزنیم عاشقانه هایش را !!!

چه مسخره رسمیست روزگار !!!

**پسرکوهستان** ٢٩ شهريور ٩٩

مریم پی ار ٢٩ شهريور ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با lord
lord از تهران ٢٢ خرداد ٩٩


چت اورداپچت اورداپچت اورداپچت اورداپچت اورداپ


یکم جو اینجارو شبیه اینستاکنم عشق کنید بسه دیگه از بس شبیه اورداپ بود
پوریا کفترباز ١٨ شهريور ٩٩

سلم چطوری خوبی ؟

lord ١۶ شهريور ٩٩

مریسا7 ١۵ شهريور ٩٩

هوف حس انزجار بهم دست میده هی ...نمیدونم چرا

aphrodite ١۵ شهريور ٩٩

باز این اومد بالا الان ماچ میکنه ماچاتش تموم شد انقدر کامنت گداشتین

آزادی خواه ١۵ شهريور ٩٩

lord ١٣ شهريور ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با chaichi jamal
chaichi jamal از تهران ٢٨ شهريور ٩٩
دوستانه ارودپ بیاید چت روم باهم گپ بزنیم
عضو چت اورداپ
چت کردن با chaichi jamal
chaichi jamal از تهران ٢٨ شهريور ٩٩
این اروداپ خیلی ادم های بی معرفت داره و هیچ کس به هیچ کس کمک نمی کنه
سوگند ٢٨ شهريور ٩٩

رحم رو زنش دادیم کمکم شوهرش

عضو چت اورداپ