شبکه اجتماعی دانشجویان موسیقی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با mehdi72831
ﺭﻭﺯﯼ ﭘﺴﺮﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺩ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩ و ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﻩ ﺳﻘﻮﻁ می‌کند. ﭘﺪﺭ ﺩﺭ ﺟﺎ ﻓﻮﺕ می‌کند ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻣﺪﺍﺩﯼ ﻧﺠﺎﺕ می‌یابد ﻭ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ منتقل می‌شود. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رئیس ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﻭ می‌رود ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ‌می‌شود ﮐﻪ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﻭﺳﺖ!

ﺳﻮﺍﻝ: «ﺍﮔﺮ ﭘﺪﺭ ﮐﻮﺩﮎ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﺭﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ!؟»

چند ثانیه فکر کنید سپس بخوانید.

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭﯼ ﭼﻨﮓ می‌زند ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭد. ﺁﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﺪ!؟

ﺍﮔﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻭﺟﻮﺩ نمی‌داشت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ جواب ﺩﺭﺳﺖ می‌دادیم. ﺑﻠﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩ. ﻣﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺩ می‌تواند ﺭﺋﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ!؟

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺳﯿﺮ ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ، در ‌هر زمينه‌اى می‌تواند باشد. مراقبت تفکر قالبی خود باشیم...
mehdi72831 دیروز

وحید

♥وحید♥ دیروز

mehdi72831 دیروز

الناز

الناز33 دیروز

mehdi72831 دیروز

ایدا پروا

maryam p r دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با mehdi72831
mehdi72831 از کرمانشاه ۴ مرداد ٩۶
اگر مرده ای بیا و مرا ببر
و اگر زنده ای هنوز
لااقل
خطی خبری خوابی خیالی بی انصاف...
mehdi72831 ٢۵ مرداد ٩۶

نگار شبیه هیچکس کیمیا من اینجوری فک نمیکنم

کیمیا ا ٢٣ مرداد ٩۶

هر کی نیس بدون دلیل، ب در.......ک

شبیه هیچکس ٢٣ مرداد ٩۶

پشت سر بن بست و دلتنگی /پیش رو دیوارها سنگی و خلاصه سر کاریم

نگارجووون ٢٣ مرداد ٩۶

mehdi72831 ١٩ مرداد ٩۶

سحر

سحر2222224 ١۴ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با mehdi72831
mehdi72831 از کرمانشاه ٢٢ مرداد ٩۶
موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد
همه گفتند: تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد. ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید از مرغ برایش سوپ درست کردند. گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند و گاو را برای مراسم ترحیم کشتند و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد و به مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکر میکرد .
mehdi72831 ٢۵ مرداد ٩۶

عسل نگار پروا

maryam p r ٢٣ مرداد ٩۶

نگارجووون ٢٣ مرداد ٩۶

asal24 ٢٣ مرداد ٩۶

گللللل

mehdi72831 ٢٣ مرداد ٩۶

رز تینا

تینا2020 ٢٣ مرداد ٩۶

قصه برامون تعریف کردی.خوبه قصه دوس دارم.مرسی

عضو چت اورداپ
چت کردن با mehdi72831
mehdi72831 از کرمانشاه ۴ مرداد ٩۶
باید توی خاورمیانه مرد،
باید کشته شد
دایناسورها هم روزی اهل خاورمیانه بودند!
همین جا مردند و تبدیل به نفت شدند
زمین خاورمیانه خوب بلد است
از کشته ها پشته بسازد
و بعد ازشان نفت بگیرد!
ما هم دایناسورهای این زمانه ایم.
همانقدر پوست کلفت، همانقدر ریقو!
ما سوختن و سوزاندن را خوب بلدیم!
برای همین ما در زندگی بعدی مان
نفت خواهیم شد
نفت...
mehdi72831 ٢۵ مرداد ٩۶

آناهیتا تاثیر محیطه حسین

حسینhossen ٢٠ مرداد ٩۶

آناهیتا 99 ١٩ مرداد ٩۶

پستات سر تا پا یاس و نومیدی است

mehdi72831 ١٩ مرداد ٩۶

پروا سحر

سحر2222224 ١٣ مرداد ٩۶

maryam p r ١٣ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با donya Jahanbakht
donya Jahanbakht از تهران ٣٠ تير ٩۶


چت اورداپ

avin r ٢٣ مرداد ٩۶

الناز33 ٢٣ مرداد ٩۶

حلالش باد شاید اینجوری کمبودش یکم جبران بشه

اژده ها ٣٠ تير ٩۶

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید --- قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید

grand mother ٣٠ تير ٩۶

آوااااای بهار ٣٠ تير ٩۶

دل که دادی رو و احوالش مپرس

مهسا77 ٣٠ تير ٩۶

گللل.....

عضو ارشد