شبکه اجتماعی دانشجویان معماری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ١۴ فروردين ٩٩
حوصلم سر رفت
you belong with ١۴ فروردين ٩٩

یلدا پست جوک بزار بخندیم لطفا

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ١٠ فروردين ٩٩


چت اورداپ

you belong with ١١ فروردين ٩٩

زیباست لایک

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیرحسام65
امیرحسام65 از قم ۴ فروردين ٩٩


چت اورداپ

you belong with ۶ فروردين ٩٩

دنیا000001 ۶ فروردين ٩٩

•● ★ لایکـــــــــ ✰ ــــــــــ ★ ●•٠ •

سوگند ۵ فروردين ٩٩

انسان منبع احساساته نمیتونه البته بنظرم آدم سالم به حد طبیعی واکنش نشون میده

امیرحسام65 ۴ فروردين ٩٩

مدنظر نظر غلط بود که روتون نباید تاثیری بزاره

yaldaffffff ۴ فروردين ٩٩

نمیشه بین مردم داری زندگی میکنی

باران17 ۴ فروردين ٩٩

موافقم...لایک...

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیرحسام65
امیرحسام65 از قم ٢۴ اسفند ٩٨


چت اورداپ

you belong with ۶ فروردين ٩٩

_گندم_ ٣ فروردين ٩٩

امیرحسام65 ٢۴ اسفند ٩٨

ممنون گل

مهسا 29 ٢۴ اسفند ٩٨

دنیا000001 ٢۴ اسفند ٩٨

◄ گل◄گل◄20◄20 ► like ► like ► like

امیرحسام65 ٢۴ اسفند ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیرحسام65
امیرحسام65 از قم ٣ فروردين ٩٩


چت اورداپ

you belong with ۶ فروردين ٩٩

عابد111 ۶ فروردين ٩٩

سوگند ۶ فروردين ٩٩

نچ کلا اشتباه جمله و دیدگاهش.... حتی اگر نفر اول باشی و یه صف طولانی یا کوتاه پشت سرت، بازم اسمش رابطه. نیست رابطه یعنی فقط دو نفر بدون هیچ وسط و دنباله ای

**پسرکوهستان** ۶ فروردين ٩٩

دنیا000001 ۶ فروردين ٩٩

( ◑‿◐ ) [ ̲̅ l ̲̅ ][ ̲̅ i ̲̅ ][ ̲̅ k ̲̅ ][ ̲̅ e ̲̅ ] ( ◑‿◐ )

عضو چت اورداپ