شبکه اجتماعی دانشجویان معماری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ۵ ساعت قبل


چت اورداپ

من ک موندم چی جواب بدم والا
هارلی ۴ ساعت قبل

علیرضا99 ۴ ساعت قبل

چرا هدف من تو اینا نیس؟

فاطمه123 ۴ ساعت قبل

اینهمه پول واسه دفترچه کنکور میگیرن یه کیک و ساندیس میدن درسته یه پیتزا و نو شابه . دلستری کنارش بدن.خب

yalda1374 ۵ ساعت قبل

گزینه هاش کمه برام حداقل لواشک میدادین

فاطمه123 ۵ ساعت قبل

همهگزینه ها گزینه هاش کمه

محسن 123 ۵ ساعت قبل

گزینه 3

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٧ ساعت قبل
نمیدانم کدام را راضی کنم
"دلی"که میخواهد
عاشق باشد...
یا
"عقلی" که میخواهد
عاقل باشد...!
من، لای کتاب زندگی
مانده ام؛
لای فصلی بدخط و تلخ
بنام "تحمل"...
کاش آدمی میتوانست
"دلش" را به
صندوق امانات بسپارد،
و با اولین قطار به تعطیلات برود...


چت اورداپ

بی تو 123 ۶ ساعت قبل

پسرک معتاد ۶ ساعت قبل

خب وانت پراید هم دست کمی از فرغون نداره یلداخانوم

محسن 123 ۶ ساعت قبل

و با اولین قطار به تعطیلات برود...

yalda1374 ۶ ساعت قبل

پسرک تو ک الان خاکی بودی پشت فرغونت ماشین منو چرا بردی برو خاکی باش

پرستو 96 ۶ ساعت قبل

کاش می شد...

پسرک معتاد ۶ ساعت قبل

خب مگه نشنیدی میگن آش باجاش هرکی وانت رو برده دخترم رو برده

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ١٣ ساعت قبل
روزها رفتند و من دیگر
خود نمیدانم کدامینم

آن من سرسخت مغرورم
یا من مغلوب دیرینم ؟


چت اورداپ

پسرک معتاد ٨ ساعت قبل

درسته معتاد هستم ولی از عشق همین زیبا رویان بود که معتاد شدم

yalda1374 ٨ ساعت قبل

عجب چشمی و چه دقتی نگاه نکرده بودم ک مژه مصنوعی داره

پسرک معتاد ٨ ساعت قبل

دختره خوشکل ولی کاش مژه مصنوعی نمیذاشت

امیر 464 ١٢ ساعت قبل

سارا 890 ١٢ ساعت قبل

♥وحید♥ ١٢ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ١٣ ساعت قبل
قهوه خوشمزه است …
خوشمزگی اش ،
به همان تلخ بودنش است ،
وقتی میخوریم تلخی اش را تحویل نمی گیریم ،
اما
می گوییم چسبید …!
زندگی هم روزهای تلخش بد نیست ،
مثل قهوه می ماند …!
تلخ است….اما…..
لذت بخش …
تلخی هایش را تحویل نگیر …
بخند و بگو عجب طعمـــی !


چت اورداپ

پسرک معتاد ٨ ساعت قبل

عجب طعمی

ارمین جووونم ١٣ ساعت قبل

زندگی را با همین غم ها خوش است ... با همین بیش و همین کم ها خوش است ...

pooria2997 ١٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ١٣ ساعت قبل
بخارِ چاي داغ
هر روز
يادت را تکرار ميکند!
از عشقي که ميگفتي
بخاري بلند نشد


چت اورداپ

پسرک معتاد ٨ ساعت قبل

ای جااااااااااااااان چایی نبات

pooria2997 ١٣ ساعت قبل

ارمین جووونم ١٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ