شبکه اجتماعی دانشجویان معماری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢٢ تير ٩٨

روزگارم عجیب است.
صدای آشنایی
در حوالی دنیایم پرسه نمیزند...
انگار تمام گنجشک های شهر
نان روزهایشان را
در پشت پنجره ی
کسی دیگر پیدا کرده اند.
انگار دیگر در هیچ ایستگاه شهر
کسی به انتظار من
نگاهش بر عقربه های ساعت نیست
به اندازه ی خوردن یک فنجان چای
کنار یک غریبه که نامش آدم است
حرف برای گفتن دارم...
اما غریب مانده ام
غریب میان آدمهایی که
فریادم را شعر میدانند
و تنهائیم را عادت...


چت اورداپ

دنیا000001 ١٧ مرداد ٩٨

نیوفتی

asal24 ٣١ تير ٩٨

مهسا 29 ٢٢ تير ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢٢ تير ٩٨
میشه بدونم چطوری باید اهنگ بذارم بلد نیستم میشه یکی توضیح بده
مسیح عاشق ٣١ تير ٩٨

asal24 ٣١ تير ٩٨

سلام عزیزدلم خوبی هر وقت اومدی بهم پیم بده بت بگم اگه نتونستی ایسنتا بیا برات توضیح بدم چرا کم میای گلم ، جات خیلی خالیه

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢٢ تير ٩٨


چت اورداپ

**پسرکوهستان** ٢٢ تير ٩٨

یلدا

عضو چت اورداپ