شبکه اجتماعی دانشجویان معماری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با یلدا از یزد
یلدا از یزد از یزد ۴ ساعت قبل
میشه مثل یه قطره اشک بعضیا رو از چشمت بندازی
ولی هیچ وقت نمی تونی جلوی اشکی رو بگیری
که با خدا حافظی بعضی ها از چشمت جاری میشه


چت اورداپ

آوااااای بهار ۴ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با یلدا از یزد
یلدا از یزد از یزد ٢٩ مهر ٩۶
.
چه دلمان بخواهد،
چه دلمان نخواهد،
خدا یک وقت هایی دلش نمیخواهد،
ما چیزی را که دلمان میخواهد
داشته باشیم…


چت اورداپ

نفس-60 دیروز

متآسفم برات یلدا خیلی بی جنبه ای

لیدا30 ٢٩ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با یلدا از یزد
یلدا از یزد از یزد ٢٧ مهر ٩۶

بــــــهانه گـــــــیر ،زبــــــــــان نفهم … دلـــــــــــم را مـیگویـــــــــم... !

آخــــــــر تــــورا از کـــــــجا برایش بـــــــــیاورم


بــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم “تـــــو“

بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . .!

امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــه

هــیـــچ کــس بـــرای مـن

“تـــــــو”

نـــمــی شـــود... !


چت اورداپ

**abdolla** ٢٧ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با یلدا از یزد
یلدا از یزد از یزد ٢۴ مهر ٩۶
مهم نیست فرداچی میشه
مهم اینه که امروز دوستت دارم
مهم نیست که فرداکجایی
مهم اینه که هرجاهستی دوستت دارم
مهم نیست تاابد باهم نباشیم
مهم اینه که تاابد دوستت دارم
مهم نیست قسمت چیه م
هم اینه که قسمت شد دوستت داشته باشم


چت اورداپ

nafas 6 ٢۶ مهر ٩۶

هییییییییییی

**abdolla** ٢۶ مهر ٩۶

motahl 30 ٢۴ مهر ٩۶

میلاد 222 ٢۴ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با یلدا از یزد
یلدا از یزد از یزد ٢۴ مهر ٩۶
من باختــم به خـود بـاختــم
به تصویــر غلـط فرشتـه های آدمـ نمــا بـاختــم
. . .
حـال کـه حماقتــ هایــم را می شمــارمـ
آرامــ . . . آرامــ . . .
ایـن جمـله در ذهنــم طنیــن انـداز می شـود
سنـگـ بــاش
تــا سنـگســاز نشــوی …


چت اورداپ

nafas 6 ٢۶ مهر ٩۶

........................)))))))))))9

**abdolla** ٢۶ مهر ٩۶

motahl 30 ٢۴ مهر ٩۶

00مهدیه00 ٢۴ مهر ٩۶

nafas 6 ٢۴ مهر ٩۶

.................)))))))9

عضو چت اورداپ