شبکه اجتماعی دانشجویان مددکاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ٢٩ خرداد ٩٧
همیشه خودت باش،

خودت را ابراز کن،

به خودت ایمان داشته باش؛

به دنبال شخصیتی موفق نباش که از آن تقلید کنی.

بروس لی
الناز33 ٢٧ تير ٩٧

پسرک معتاد ٢٠ تير ٩٧

**محمدرفیع5955** ٢٩ خرداد ٩٧

همیشه خودت باش،

پسرک معتاد ٢٩ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ١٩ تير ٩٧
مکالمه من و یه نفر


- سلم
- سلام
- خبی
- اره تو خبی
-
- می خند؟

- نع تو من میشماس؟

- ن نمیشماس
علی شاهکار ٢٠ تير ٩٧

پسرک معتاد ٢٠ تير ٩٧

amin333 ١٩ تير ٩٧

الناز33 ١٩ تير ٩٧

داشته تایپ سرعت تمرین میکرده شاید

پوریا کفترباز ١٩ تير ٩٧

شاید نمیتونست. بلد نبودع

کیمیا ا ١٩ تير ٩٧

نمدونم چرا کلا غلط می تایپید

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ٢٩ خرداد ٩٧
وقتی کسی در کنارت هست، خوب نگاهش کن

به تمام جزئیاتش

به لبخند بین حرف هایش

به سبک ادای کلماتش!

به شیوه ی راه رفتنش، نشستنش

به چشم هاش خیره شو!

دستهایش را به حافظه ات بسپار

گاهی آدم ها آنقدر سریع میروند که

حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند
پسرک معتاد ٢٠ تير ٩٧

**محمدرفیع5955** ٢٩ خرداد ٩٧

وقتی کسی در کنارت هست، خوب نگاهش کن به تمام جزئیاتش

پسرک معتاد ٢٩ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ٢٩ خرداد ٩٧
مث گوشی نوکیا هستم همه از من تعریف میکنن

ولی هیشکی حاضر نیست منو بخره !
پسرک معتاد ٢٠ تير ٩٧

من خودم نوکیا گوشکوبی دارم یه عکس بده شاید پسندیدمت

**محمدرفیع5955** ٢٩ خرداد ٩٧

از مد افتاده خب ولی شما ...

پسرک معتاد ٢٩ خرداد ٩٧

پس یکم مهلت بده تا قلکمو بشکنم ببینم چقدی توشه

کیمیا ا ٢٩ خرداد ٩٧

نسیه ممنوع

پسرک معتاد ٢٩ خرداد ٩٧

من میخوام بخرم پول ندارم

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ٢٩ خرداد ٩٧
فهمیده ام که برای ثابت قدم ماندن در زندگی

باید فقط با دو نفر تکلیفت را روشن کنی :

با خدا و با خودت
پسرک معتاد ٢٠ تير ٩٧

آوای بهار ١٩ تير ٩٧

سلطان مسعود ١٩ تير ٩٧

صبا مشهد ١٩ تير ٩٧

ثابت قدم بودن خیلی سخته...

اسد123456 ١٩ تير ٩٧

چرت میگی

علی شاهکار ١٩ تير ٩٧

عضو چت اورداپ