شبکه اجتماعی دانشجویان مددکاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ٢٩ خرداد ٩٧
فهمیده ام که برای ثابت قدم ماندن در زندگی

باید فقط با دو نفر تکلیفت را روشن کنی :

با خدا و با خودت
**محمدرفیع5955** ٢٩ خرداد ٩٧

دیده

دیده دیده ٢٩ خرداد ٩٧

**محمدرفیع5955** ٢٩ خرداد ٩٧

پسرک معتاد ٢٩ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ٢٩ خرداد ٩٧
مث گوشی نوکیا هستم همه از من تعریف میکنن

ولی هیشکی حاضر نیست منو بخره !
**محمدرفیع5955** ٢٩ خرداد ٩٧

از مد افتاده خب ولی شما ...

پسرک معتاد ٢٩ خرداد ٩٧

پس یکم مهلت بده تا قلکمو بشکنم ببینم چقدی توشه

کیمیا ا ٢٩ خرداد ٩٧

نسیه ممنوع

پسرک معتاد ٢٩ خرداد ٩٧

من میخوام بخرم پول ندارم

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ٢٩ خرداد ٩٧
وقتی کسی در کنارت هست، خوب نگاهش کن

به تمام جزئیاتش

به لبخند بین حرف هایش

به سبک ادای کلماتش!

به شیوه ی راه رفتنش، نشستنش

به چشم هاش خیره شو!

دستهایش را به حافظه ات بسپار

گاهی آدم ها آنقدر سریع میروند که

حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند
**محمدرفیع5955** ٢٩ خرداد ٩٧

وقتی کسی در کنارت هست، خوب نگاهش کن به تمام جزئیاتش

پسرک معتاد ٢٩ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ٢٩ خرداد ٩٧
همیشه خودت باش،

خودت را ابراز کن،

به خودت ایمان داشته باش؛

به دنبال شخصیتی موفق نباش که از آن تقلید کنی.

بروس لی
**محمدرفیع5955** ٢٩ خرداد ٩٧

همیشه خودت باش،

پسرک معتاد ٢٩ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ٢٩ خرداد ٩٧
حسرت واقعی رو وقتی می خوری

که ببینی به اندازه سنت

زندگی نکردی
پسرک معتاد ٢٩ خرداد ٩٧

**محمدرفیع5955** ٢٩ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ