شبکه اجتماعی دانشجویان مددکاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ٢٩ دي ٩۶


چت اورداپ


ولی فعلا معلوم نیس کدوم گوریه
الناز33 ٢۴ ساعت قبل

کامی سیتی ٢۴ ساعت قبل

خدا نگهداره برات

پولک ٢٩ دي ٩۶

بانوی دی ٢٩ دي ٩۶

الهیی

سلطان مسعود ٢٩ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر دیروز


چت اورداپ

asal24 دیروز

salam دیروز

نیگا خوب نیگا تنها نیستی اونی که باید باشه همیشه هست

الناز33 دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ٢٩ دي ٩۶


چت اورداپ

محسن 123 ٢٩ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ٢١ دي ٩۶
چنتا لایک داره


چت اورداپ


parnya ٢٢ دي ٩۶

الناز33 ٢٢ دي ٩۶

خیلی بیشمار

علیرضا99 ٢١ دي ٩۶

پنجا شصتا تا

sattar ٢١ دي ٩۶

هوار تا...

avahasti ٢١ دي ٩۶

نیدونم

nafas 6 ٢١ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر ١١ دي ٩۶


چت اورداپ

بهمنی 35 ١١ دي ٩۶

با من چی

ستاره ss ١١ دي ٩۶

کار خوبی میکنی

الناز33 ١١ دي ٩۶

علی آقای بارانی ١١ دي ٩۶

احسنت... حرف زدن با خران.. پتک زدن بر سر خود است

♥وحید♥ ١١ دي ٩۶

خو یه روزم حرف نزن

عضو چت اورداپ