شبکه اجتماعی دانشجویان مدد کاری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مسافریزد
مسافریزد از یزد ۶ آذر ٩٨
اولین چیزی ک با دیدن تصویر یادتون اومد


چت اورداپ

maryam p r ٢٠ دي ٩٨

دوست داشتنی بود مخمل و اون جوجه نوک سیاه

موقت ٢٠ دي ٩٨

بچگی و شادی و ....

parnya ٨ آذر ٩٨

سعید بمیری هی اسم لکه رو پیدا کردی مسافر یزد فقط مخمل خان با اون سیبیلاش خوشم میومد

مسافریزد ٨ آذر ٩٨

مرسی همگی کامی

♥وحید♥ ۶ آذر ٩٨

اون پیر زن ترسناکه که شبیه پرنیاست

کامی سیتی ۶ آذر ٩٨

من همش منتظر بودم مخمل جوجه هارو بخوره یا هاکوپومار مخملو کلا استرس آور بود

عضو چت اورداپ