شبکه اجتماعی دانشجویان فیزیوتراپی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سلیمان26
سلیمان26 از هرمزگان ٢٩ دي ٩۶


چت اورداپ

الناز33 ٢٩ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با سلیمان26
سلیمان26 از هرمزگان ٢٩ دي ٩۶
التماس دعا
بریم یواش یواش چند کلمه بگیم با خدا
شاید اخرش التماسمونو قبول کرد و از خطاهامون گذشت
الناز33 ٢٩ دي ٩۶

محتاج دعاتونیم

عضو چت اورداپ
چت کردن با سلیمان26
سلیمان26 از هرمزگان ٢٩ دي ٩۶
خصوصیم مث شبکه4 شده
هیشکی نیست ب هر کی هم پیام میدم میگه برو برو مسدودم میکنه
فاطمه123 ٢٩ دي ٩۶

اخی

سلیمان26 ٢٩ دي ٩۶

عجب پستی شد این

پویا17 ٢٩ دي ٩۶

الناز33 ٢٩ دي ٩۶

رها5495 ٢٩ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با سلیمان26
سلیمان26 از هرمزگان ٢٩ دي ٩۶


چت اورداپ


دخترا کی میخاد بپوشه اینو
پولک ٢٩ دي ٩۶

رها5495 ٢٩ دي ٩۶

سلطان مسعود ٢٩ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با سلیمان26
سلیمان26 از هرمزگان ١٧ آذر ٩۶
پسرا تا میتونید تعداد دوس دختراتونو زیاد کنید
ما حتی حدیث هم در این مورد داریم که میفرماید : "زین الدین زیدان"
یعنی"زینت دین زیدها می باشند"
ملکه بانو ٢٩ دي ٩۶

ب حق 5 تن همین زین الدینها ولنتاین خرخره تونو بجون

کیمیا ا ٢٩ دي ٩۶

چقد شما پسرا پرتوقعین

سلطان مسعود ٢٩ دي ٩۶

شکرکه در این زمینه بسیارکوشام

سلیمان26 ٢٩ دي ٩۶

مهسا و پولک بزنین میزنماا امین اره هزارتاش کمه

amin333 ٢٩ دي ٩۶

دوست دختر یکیش زیادیه و هزلرتاش کم

پولک ٢٩ دي ٩۶

عضو چت اورداپ