شبکه اجتماعی دانشجویان فیزیوتراپی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سلیمان26
سلیمان26 از هرمزگان ١٧ فروردين ٩٧


چت اورداپ

دوستان همه دعوتین
ماهی کبابی به جان همین ماهی ناراحت میشم کسی نیاد
avin boukan ٢٧ فروردين ٩٧

اخی اینکه شمارو هم سیر نمیکنه حالا دعوتیم میدین

الناز33 ٢٧ فروردين ٩٧

خیلی وقته نیستی ..نکنه مهمون اومد متواری شدی

parnya ١٧ فروردين ٩٧

الناز33 ١٧ فروردين ٩٧

تعارف اومد نیومد داره ها سلیمان باله ش هم بهت نمیرسه بیایم

بارانا00000 ١٧ فروردين ٩٧

صباااا ١٧ فروردين ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با سلیمان26
سلیمان26 از هرمزگان ١٧ فروردين ٩٧
زیاد از تنهایی ناراحت نباشید ‏روزی میرسه که یکی وارد زندگیت میشه که موقع دستشویی هم مجبوری گوشی رو با خودت ببری تو
elena7 ١٨ فروردين ٩٧

الناز33 ١٨ فروردين ٩٧

gandom4444 ١٧ فروردين ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با سلیمان26
سلیمان26 از هرمزگان ١٧ فروردين ٩٧


چت اورداپ


چت اورداپ

ز غمهای جهان فارغبه سودای تو مشغولم ....
صباااا ١٧ فروردين ٩٧

الناز33 ١٧ فروردين ٩٧

بارانا00000 ١٧ فروردين ٩٧

gandom4444 ١٧ فروردين ٩٧

♥خانوم گل♥ ١٧ فروردين ٩٧

سودا چیه

آشناا ١٧ فروردين ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با سلیمان26
سلیمان26 از هرمزگان ١٧ فروردين ٩٧


چت اورداپ


مدل رحمان رحیمی
عضو چت اورداپ
چت کردن با سلیمان26
سلیمان26 از هرمزگان ١٧ فروردين ٩٧


چت اورداپ

رایکا ١٧ فروردين ٩٧

اونا امامشون ملکه الیزابته

gandom4444 ١٧ فروردين ٩٧

الناز33 ١٧ فروردين ٩٧

عضو چت اورداپ