شبکه اجتماعی دانشجویان فضای سبز

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ١٨ خرداد ٩٩
بیاد دوستان قدیمی سلام میکنم
لیلیوم ١٠ تير ٩٩

سلام دوست عزیز

پینار ١٨ خرداد ٩٩

سلام خوش اومدی!

عضو چت اورداپ