شبکه اجتماعی دانشجویان فضای سبز

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با بهمنی 35
درسته آزمایش اعتیاد قبل از عقد واقعا نیازه
ولی مسئولین باید یه فکری بکنن که زندگی با شاشیدن تو لیوان آغاز نشه
رایکا ٢۴ بهمن ٩۶

شما ..اش کاریت نباشه اگه ریگی به کفش ندارین باش .. اشین

الناز33 ٢۴ بهمن ٩۶

بهمنی 35 ٢۴ بهمن ٩۶

سلطان مسعود ٨ بهمن ٩۶

لیانا1727 ٨ بهمن ٩۶

محمدرضاا ٨ بهمن ٩۶

بهمنی گل

عضو چت اورداپ
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ١٩ بهمن ٩۶


چت اورداپ

آشناا ١٩ بهمن ٩۶

اصحاب کف میگن

عضو چت اورداپ
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ١٩ بهمن ٩۶


چت اورداپ

**abdolla** ١٩ بهمن ٩۶

ارشیا546 ١٩ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ١٩ بهمن ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ١٩ بهمن ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ