شبکه اجتماعی دانشجویان فضای سبز

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ١ مهر ٩٩
نگارا، وقت آن آمد که یکدم زِ آن من باشی

دلم بی‌تو به جان آمد، بیا، تا جان من باشی


دلم آنگاه خوش گردد که تو دلدار من باشی

مراجان آن زمان باشدکه‌تو جانان من باشی
ستاره ss ١٢ آبان ٩٩

زیبا

mahdie ١٢ آبان ٩٩

قشنگه

آوای بهار ١٢ آبان ٩٩

قشنگه بود

امیرپاشا ١ مهر ٩٩

مرا جان آن زمان باشد ک تو جانان من باشی

عضو چت اورداپ