شبکه اجتماعی دانشجویان عمران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با جواد2519
جواد2519 از خراسان شمالی ١٩ دقیقه قبل
چه فرقی میکند کجا زندگی کنی
وقتی زبانت را نفهمند
همه جا غریبه ای..


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
جواد2519 از خراسان شمالی ٣ ساعت قبل

بيـاد داشته باش که انسانـها در کنار هم عاشقند و دور از هم عاشــق تـر!❤️ هر جا که باشي! هر ک

بيـاد داشته باش که

انسانـها در کنار هم
عاشقند و دور از هم
عاشــق تـر!❤️

هر جا که باشي!
هر کجا که باشم!

"دوستت دارم" ...!!


چت اورداپ

تقديم به خوده خودش
shinee1 ٢ ساعت قبل

خوش ب حال خود خودش

parnya ٢ ساعت قبل

نه نه خودخودش رخ بنما آشنا بشیم

جواد2519 ٢ ساعت قبل

من خودم ميبينمش .رخ ننوما در چشه مايي.

parnya ٢ ساعت قبل

خود ه خودش رخ بنما

سارا77 ٢ ساعت قبل

جواد2519 ٢ ساعت قبل

بي پرده برون است نظر ميخواهد/چشمي ک نهد نظر کنون اينجا نيست

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
جواد2519 از خراسان شمالی ٢ ساعت قبل
همیشه یکی هست مهم نیست چقدر ازش دور باشی
و یا مهم نیس چقدر دلتو شکسته باشه
ولی اگه یهو بگه عاشقتم
میگی من بیشتر


چت اورداپ


تقديم به خوده خودش
reza jvd ٢ ساعت قبل

khode khodash

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
جواد2519 از خراسان شمالی ٢ ساعت قبل
دیدی که سخت نیست تنها بدون من…؟

و صبح می شوند،شبها بدون من …

این نبض زندگی بی وقفه می زند …

فرقی نمی کند با من یا بدون من …

دیروز اگرچه سخت،امروز هم گذشت …

طوری نمی شود فردا بدون من …

گاهی گرفته ام…..!

این جا بدون تو…..!

تو چی؟ چگونه ای؟

آنجا بدون من…؟


چت اورداپ


تقديم ب خوده خودش
سارا77 ٢ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
جواد2519 از خراسان شمالی ٢ ساعت قبل
من عادت کردم کسے نگرانم نباشہ…

عادت کردم کسے سراغم رو نگیره…

عادت کردم تنها باشم تا بعد کسے منت محبتشو روم نزاره…

عادت کردم شب ها بدون شب بخیر بخوابم…

عادت کردم منتظر زنگ کسے نباشم…

عادت کردم دلتنگ بشم و دلتنگم نشن…

عادت کردم بے دلیل بخندم و با دلیل گریہ کنم…

عادت کردم زندگے نکنم…

سختہ ولے عادت کردم …

هيييييی خدا


چت اورداپ


تقديم ب خوده خودش
عضو چت اورداپ