شبکه اجتماعی دانشجویان عمران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با جواد2519
جواد2519 از خراسان شمالی ٢۶ فروردين ٩٨


چت اورداپ


تقديم به مهربانوي مهربان
علیرضا99 ١٣ دقیقه قبل

*زهرا* ١٣ دقیقه قبل

مهربانو بیاپاسخگو باش

maryam p r دیروز

جواد2519 ٢۶ فروردين ٩٨

3پیده ٢۶ فروردين ٩٨

گل.گل.گل

عضو چت اورداپ
چت کردن با احسان وروجک
احسان وروجک از هرمزگان ٢٣ ساعت قبل
هییییی . یه مزاحمم نداریم بیاد خصوصیمون. انقد هیشکی نمیاد تار عنکبوت بسته
مسعودآریایی ٢٢ ساعت قبل

خورزوخان تو.رو.دوس میداره

احسان وروجک ٢٢ ساعت قبل

مهسا په چرا کسی مارو گول نمیزنه . زهرا کجان تا بیام بیبینم. خرزو خان شب همتون گل بارون. من برم لالا . گلللللل تقدیم وجود نازنینتون دوستای عزیز

مسعودآریایی ٢٢ ساعت قبل

جیگری عسل جانم

*زهرا* ٢٢ ساعت قبل

آره راس میگه مهسا..ما قناری داریم روپایی میزنه

احسان وروجک ٢٢ ساعت قبل

تو عزیز دلمی . تو عزیز دلمی تو عزیز دلمی. درین دیرین رین رین رین درین ریریریرین. ... ( منصور ) . فدایی داری داداش.

مهسا 29 ٢٢ ساعت قبل

وروجک این کلک ها دیگه بدیمی شده الان دخترا خودشون این کلکارو به پسرا میزنن

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
جواد2519 از خراسان شمالی ٢٣ فروردين ٩٨


چت اورداپتقديم به مهربانوي مهربان
maryam p r دیروز

متولد ماه مهر هستش؟ عشقتون پایدار

عضو چت اورداپ
چت کردن با احسان وروجک
احسان وروجک از هرمزگان ١ ارديبهشت ٩٨


چت اورداپ


خاستن ، توانستن است.
مهسا 29 دیروز

سامان اندی دیروز

آسنات18 ١ ارديبهشت ٩٨

خواستن به معنای قصد انجام کاری و خاستن به معنای برخاستن و بلندشدن

علیرضا99 ١ ارديبهشت ٩٨

احسان وروجک ١ ارديبهشت ٩٨

البته خواستن. توانستن است

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
جواد2519 از خراسان شمالی ٣٠ فروردين ٩٨


چت اورداپ


تقديم به مهربانوي مهربان
مهسا 29 ٢ ارديبهشت ٩٨

جواد راست میگه

جواد2519 ٢ ارديبهشت ٩٨

ممنون داداش

**پسرکوهستان** ٢ ارديبهشت ٩٨

عشقتون پایدار

جواد2519 ٢ ارديبهشت ٩٨

داداش همونکه منتظرمه

علیرضا99 ٣٠ فروردين ٩٨

داداش کدوم مهربانو منظورته؟

عضو چت اورداپ