شبکه اجتماعی دانشجویان علوم سیاسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مصطفی 94
مصطفی 94 از بوشهر ٣ شهريور ٠٠
سلام دوستان قدیمی خوبین مدتی نبودم دلم خیلی براتون تنگ شده خدا لعنت کنه کرونا رو
مصطفی 94 ١۵ شهريور ٠٠

سلام پسر کوهستان ممنون خوبی

**پسرکوهستان** ١۵ شهريور ٠٠

سلام و سلامت باشی

مصطفی 94 ١۵ شهريور ٠٠

ای خدا

colonel ١٢ شهريور ٠٠

حال کی خوبه؟

مصطفی 94 ١١ شهريور ٠٠

حالمان خوب نیست

خانم گل1 ٣ شهريور ٠٠

عضو چت اورداپ