شبکه اجتماعی دانشجویان علوم سیاسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مصطفی 94
مصطفی 94 از بوشهر ٢١ ساعت قبل
شنبه گذشته دو روز پیش رفتم مدرسه که کارنامه ها رو بدیم به اولیا رفتم کلاس که پوشه کار ها رو بیارم نشستم رو صندلی هی فکر کردم هی فکر کردم یه سکوت عجیبی تو کلاس بود بغض مرا گرفت و یاد بچه ها افتادم که اذیت میکردن و سر و صدا دلم گرفت غمگین شدم و از کلاس زدم بیرون و در کلاس قفلی زدم و رفتم دفتر
3پیده ٢٠ ساعت قبل

خیلی بد میشع..تابستون ک رفته بودم مدارکم رو بگیرم رفتم ت کلاس گریم گرف..همه روزا خنده ها شیطنت ها حرف زدنامون همشون عین خوره ت جونم بود..حتی تقلبامون رو دیوار و صندلیا هم کلافه ام میکرد..کاش بشع برگشت ب گذشتع یا زمان رو نگه داش

مصطفی 94 ٢١ ساعت قبل

حکایت غریبی است

دنیا000001 ٢١ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با مصطفی 94
مصطفی 94 از بوشهر ١٧ ارديبهشت ٩٨
هر آغازی پایانی دارد و این هم پایان این ماجرا


چت اورداپ

مصطفی 94 ٢۵ ارديبهشت ٩٨

دلم براشون تنگ شده

رز27 ٢۴ ارديبهشت ٩٨

مصطفی 94 ٢۴ ارديبهشت ٩٨

کسی نیست نظر بده

رایکا ٢٣ ارديبهشت ٩٨

پیرمرد تو بچه های مردمو بیشتر خل و چل کردی هرچی هم ک بلد بودن فک کنم فراموش کردن

مصطفی 94 ٢٣ ارديبهشت ٩٨

ممنون از همه اره زود تموم شد ولی سختی هم داشت خون دل خوردم تا به جایی رسوندمشون

قره داغ ٢٣ ارديبهشت ٩٨

تقدیم به معلم عزیز

عضو چت اورداپ
چت کردن با سرخ 2017
سرخ 2017 ٢۴ ارديبهشت ٩٨
تازه گیها مجلس ایران طرح را تصویب کردن منبعد زنان ایرانی شوهران خارجی دارد برای فرزندان وشوهر در صورت مشکل امنیتی نداشته باشد تابعیت ایرانی میدهد
اقدام نیک است بیش از دومیلیون اطفال بدون هویت بود داری هویت می شود
عضو چت اورداپ
چت کردن با سرخ 2017
سرخ 2017 ٢۴ ارديبهشت ٩٨


چت اورداپ

بچه ها سلام!
3پیده ٢۴ ارديبهشت ٩٨

علیک سلام

عضو چت اورداپ
چت کردن با سرخ 2017
سرخ 2017 ۵ ارديبهشت ٩٨


چت اورداپ

این هم گند افغانی
رایکا ٢٢ ارديبهشت ٩٨

گند پسراشون کو

لیلیوم ٢١ ارديبهشت ٩٨

مسعودآریایی ٢١ ارديبهشت ٩٨

maryam p r ٢١ ارديبهشت ٩٨

سوگند ۵ ارديبهشت ٩٨

چه خوشگله

پسرک معتاد ۵ ارديبهشت ٩٨

زیباس

عضو چت اورداپ