شبکه اجتماعی دانشجویان علوم سیاسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مصطفی 94
مصطفی 94 از بوشهر ١۵ بهمن ٩٨
سلام حال دوستان
موقت ١۶ بهمن ٩٨

سلام. شما خوبید؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با مصطفی 94
مصطفی 94 از بوشهر ۴ بهمن ٩٨
خدایا شکرت
مدیر 2 ۴ بهمن ٩٨

موقت ۴ بهمن ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با مصطفی 94
مصطفی 94 از بوشهر ٢ بهمن ٩٨
حال الانم
مصطفی 94 ٢ بهمن ٩٨

هی روزگار

محمدرضاا ٢ بهمن ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با مصطفی 94
مصطفی 94 از بوشهر ١ بهمن ٩٨
در این روزگار به این تلخی نه حالی داریم و نه احوالی
موقت ٢ بهمن ٩٨

چی شده؟

maryam p r ١ بهمن ٩٨

محمدرضاا ١ بهمن ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با مصطفی 94
مصطفی 94 از بوشهر ٢٩ دي ٩٨


چت اورداپ

abedi ٢٩ دي ٩٨

روحشون شاد

موقت ٢٩ دي ٩٨

روحشون شاد

مصطفی 94 ٢٩ دي ٩٨

ممنونم از دوستان گرامی

reza rezaei ٢٩ دي ٩٨

روحش به بهشت شاد شه

مریسا7 ٢٩ دي ٩٨

عضو چت اورداپ