شبکه اجتماعی دانشجویان علوم تربیتی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با بهار23
بهار23 از تهران ٢۵ مهر ٩٧
چندین سال دیگر
من بوسه میزنم
به دست های چروک شده ات
به چین روی پیشانی و کنار چشمت
به سپیدی کنار شقیقه هایت
ب این دست لرزان
من
متعهدم به این تصویری ک از تو ساخته ام
نمیدانی!
آخ تو نمیدانی عزیزه جانم!
چندین سال دیگر
اینجا
میان سینه ام
تو زیبا ترین پیرمرد ِ دنیایی
هستی1 ١۵ دي ٩٧

بهار جان بانو

موججج ١۵ دي ٩٧

alireza20012 ١۵ دي ٩٧

تو زیباترین پیرمرد دنیایی

لیلیوم ١٧ آذر ٩٧

الهی

پسرک معتاد ١٧ آذر ٩٧

پیرمرد خودتی و جد و آبادت

الناز33 ١٧ آذر ٩٧

عضو قدیمی سایت
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ٢٧ شهريور ٩٧


چت اورداپ

زری مهربون32 ٢٠ آبان ٩٧

3پیده ٢٠ آبان ٩٧

پسرک معتاد ٢١ مهر ٩٧

نارین02 ٣١ شهريور ٩٧

yeganam ٣١ شهريور ٩٧

الناز33 ٣١ شهريور ٩٧

پایدار

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ٢٧ شهريور ٩٧


چت اورداپ


چت اورداپ

آوای بهار ٢۴ مهر ٩٧

اگه وجود خدا بشه باورت اون موقع خدا یه نقطه میزاره زیر باورت و میشه یاورت

banoo_18 ٢٣ مهر ٩٧

ابدی

پسرک معتاد ٢١ مهر ٩٧

الناز33 ٢٠ مهر ٩٧

تاریخ پست لایک

طنینم ٢٠ مهر ٩٧

کامی سیتی ٢٠ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ٢٧ شهريور ٩٧


چت اورداپ

پسرک معتاد ٢١ مهر ٩٧

ساناز بوشهر ٢٧ شهريور ٩٧

هعی روزگار

عضو چت اورداپ