شبکه اجتماعی دانشجویان علوم تربیتی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ١ شهريور ٩۶


چت اورداپ

sahra2222 ١١ آذر ٩۶

الناز33 ١١ آذر ٩۶

دیده دیده ١١ آذر ٩۶

باران099 ١۶ آبان ٩۶

maryam p r ١۶ آبان ٩۶

بانو1364 ١۶ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ١ شهريور ٩۶


چت اورداپ

ستاره ss ١١ آذر ٩۶

بهتر

دیده دیده ١١ آذر ٩۶

باران099 ١۶ آبان ٩۶

nafas 6 ١۶ آبان ٩۶

پسر لر60 ١۶ آبان ٩۶

نرسیدن هم یعنی عشق

مرمر1 ١ شهريور ٩۶

لایککک

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ١ شهريور ٩۶


چت اورداپ

دیده دیده ١١ آذر ٩۶

باران099 ١۶ آبان ٩۶

زهرا

avahasti ١۶ آبان ٩۶

اوا اصلا اشتبا شده یود مال شهریور این پستا موتور پست بالا اوردن پسر لر روشن شده که اینا رو بالا اورده

آوااااای بهار ١۶ آبان ٩۶

زهرا نه واقعانی ای نفس موتور پست دادنش همین امشب گرم شده قبلاکم دیدم پست

avahasti ١۶ آبان ٩۶

یه توصیه خوب میکنم که هم به نفع شارژ نت خودتت همم به نفع اعضای انلاین تو متن این عکسا رو پی وی پسر لر بفرست اونم اونجا لایکت کنه فکر خوبیه؟؟؟

پسر لر60 ١۶ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ١ شهريور ٩۶


چت اورداپ

دیده دیده ١١ آذر ٩۶

باران099 ١۶ آبان ٩۶

maryam p r ١۶ آبان ٩۶

پسر لر60 ١۶ آبان ٩۶

بده من هم روپایی بزنم

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ١ شهريور ٩۶


چت اورداپ

بانو1364 ١۶ آبان ٩۶

maryam p r ١۶ آبان ٩۶

پسر لر60 ١۶ آبان ٩۶

مرمر1 ١ شهريور ٩۶

عضو چت اورداپ