شبکه اجتماعی دانشجویان علوم اجتماعی

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته علوم اجتماعی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** ٢٨ شهريور ٩۶


چت اورداپ


امیدوارم
مسیر زندگیتون
همینجوری خوشگل باشه
بهتون انرژی مثبت بده
الناز33 ٢٨ شهريور ٩۶

اهو ناز یا النااااز

hana110 ٢٨ شهريور ٩۶

همون کوهی که اهو ناز داره هوی بلع

الناز33 ٢٨ شهريور ٩۶

کدوم کوه

hana110 ٢٨ شهريور ٩۶

الناز ..بیو بریم کوه ..

باران099 ٢٨ شهريور ٩۶

منون

الناز33 ٢٨ شهريور ٩۶

هانا کجایی بیا بریم.. چایی میوه ای اوردم

عضو ارشد
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** ٢٩ شهريور ٩۶


چت اورداپ


در این صبح زیبا ..آرزو دارم ..
دلتون آروم ،تنتون سالم و ساز دنیا کوکِ
خواسته های قلبیتون باشه

سلام صبحتون بخیر
آوااااای بهار ٢٩ شهريور ٩۶

سلام..صبح عالی متعالی..چه جای خوبی

عضو ارشد
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** ٢٩ شهريور ٩۶


چت اورداپچت اورداپ** اخرین پست **

این جا کجاست؟!
این جا فضای{مجازی}است!
جایی که کمبودهای زندگی بدون هیچ{هزینه}جبران میشود!
{این جا}مهندس شدن،پولدار شدن،خوشبختی و زیبایی به راحتی{دست یافتی}است!
این جا جایی است که{شاهزاده } سوار بر اسب شدن برای دختران آسان و{پری} رویاهای پسران شدن راحت است!
این جا ممکن است یک{عکس}ده ها صاحب پیدا کند!
اینجا{بازار}فروش آدم ها ایده آل است!
اینجا بی هزینه میتوان{بهترین}شد!
کافیست کمی{دروغ}بلد باشی!
کافیست انسانیت را قربانی{هوس }کنی!
آن وقت...
به فضای مجازی،نمیدانم بگویم،خوش آمدید یا...بیخیال!
اینجا خیلی مراقب{خوبی ها } و {مهربانی} هایتان باشید!

**abdolla**
رقصنده با گرگ ٢٠ ساعت قبل

سوگند07 ٢٩ شهريور ٩۶

مستی44 ٢٩ شهريور ٩۶

آوااااای بهار ٢٩ شهريور ٩۶

تادوربعد خدانگهدار

باران099 ٢٩ شهريور ٩۶

samim ٢٩ شهريور ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** ٢٩ شهريور ٩۶


چت اورداپ


ﺑﺎ ﻏﺰﻟﻬﺎﯾﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺩﺷﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﺭﺍ ﻏﺮﻕ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﭼﺸﻢ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺷﮕﺮﻑ
ﻋﮑﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺳﻮﺍﺭﺵ ﺭﻭﯼ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
.
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﮏ ﻏﺰﻝ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺕ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻢ
ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺧﻼﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
.
ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻌﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺯﮐﻼﻡ ﺑﯽ ﺣﺴﺎﺏ
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺣﺪ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﺩﮐﺘﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﺮﺍ ﻣﻨﻊ ﺍﺯ ﻧﻤﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ
ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﺩﻕ ﻣﯽ ﮐﻨم
سوگند07 ٢٩ شهريور ٩۶

**abdolla** ٢٩ شهريور ٩۶

حسام

حسام اهوازی ٢٩ شهريور ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** ٢٨ شهريور ٩۶


چت اورداپ


شهریور و انگور تو ""چيدن"" دارد
""سيب"" رخ تو به باغ"" ديدن ""دارد

گرمای_لبت به مهر"" نزديکتر"" است
ياغي شده دل قصد ""رميدن"" دارد

خنجر به کف نگاه"" مستت"" باشد
تيغ تو به رگها ، چه ""کشيدن"" دارد

باعشوه و ناز ""دلبران"" کارم نيست
دل از همه کس "" جز تو""بريدن دارد

نزدیک_بیا نوازشم کن ""اي دوست
پاهاي دلم قصد ""سريدن"" دارد

تو اسم_مرا به ""ناز فرياد"" بکن
از غنچه تو رضا ""شنيدن"" دارد
سوگند07 ٢٩ شهريور ٩۶

تو اسم_مرا به ""ناز فرياد"" بکن از غنچه تو رضا ""شنيدن"" دارد

الناز33 ٢٨ شهريور ٩۶

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست تا ندانند حریفان که تو منظور منی دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی..

parnya ٢٨ شهريور ٩۶

motahl 30 ٢٨ شهريور ٩۶

چه عکسی، چه جای باصفای.چه آدمای خوبی جز یه نفر

عضو ارشد