شبکه اجتماعی دانشجویان علوم اجتماعی

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته علوم اجتماعی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** ١٣ ساعت قبل


چت اورداپخدایا
همه بندگان تو هستیم
کلید همه بسته ها
دست توست
دوای همه خسته ها
دست توست
به احسان و لطف
خود گره ها‌‌ و مشکلات
همه را باز کن
الهی آمـین

الناز33 ٨ ساعت قبل

الهی آمین

pinar90 ٨ ساعت قبل

الهی آمین!

yeganam ١٣ ساعت قبل

اهل جهنم ١٣ ساعت قبل

عضو ارشد
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** ١۴ ساعت قبل


چت اورداپخانه های قدیمی را دوست دارم
تاریخ در آنها به زیبایی در حرکت است
همه چیز عمر دارد
حرف دارد
برکت دارد

الناز33 ١٠ ساعت قبل

خیلی خوبه

یااسین ١٠ ساعت قبل

چه قدر با صفا بود این جور حیاط ها

زهره 21 ١٠ ساعت قبل

بیا خونه ی ما

هستی1 ١٢ ساعت قبل

banoo_18 ١٣ ساعت قبل

گلل...

عضو ارشد
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** دیروز


چت اورداپنمایی زیبا و دل انگیز اطاقور در استان گیلان

شهرستان لنگرود
آوای بهار ١۵ ساعت قبل

عضو ارشد
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** دیروز


چت اورداپپنجره‌ای رو به جهان (واقعا زیباست)

کوه‌های قفقاز،روستای خینالیق(معروف به روستای سرگیجه)،

آذربایجان
آوای بهار ١۵ ساعت قبل

عضو ارشد
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** دیروز


چت اورداپوقتی آدمها شما را ترک میکنند
مانعشان نشوید
شما باکسانی که رهایتان میکنند
آینده ای ندارید.
آینده شما آنهایی هستند
که در زندگیتان می مانند
ودر همه حال همراه
وهم قدم شما هستند.
آوای بهار ١۵ ساعت قبل

جاده

مریمی22 دیروز

هم قدم همیشگی (خدا ) نصیبتون

عضو ارشد