شبکه اجتماعی دانشجویان علوم اجتماعی

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته علوم اجتماعی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
موقت ٢۴ اسفند ٩٨

تا جایی که من اطلاع دارم این حرف غلطه و از ایشون نیست. شما براش منبع موثق دارید؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035
سلام بر دوستان گلم تو اورداپ با عرض پوزش که این حرف ها رو میزنم که بعضی ها در مورد من رفتن به یکی از دوستان راجب من حرف های زند که اون بند خدا از دست من ناراحت و دلخور شده من از طرف خودم معذرت میخوام من اینجا میام که با شما دوستان کمی گپی بزنم بس ن قصد دارم که مزاحم شما بشم و ن قصد بی احترامی بکنم. بازهم معذرت میخوام
محمدرضاا ١٩ اسفند ٩٨

عضو چت اورداپ
maryam p r ۵ بهمن ٩٨

خواهر زاده

عضو چت اورداپ