شبکه اجتماعی دانشجویان علوم اجتماعی

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته علوم اجتماعی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با امین 035


چت اورداپ

لیلیوم ٨ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035


چت اورداپ

پینار ٢٣ شهريور ٠٠

و برای شما

لیلیوم ٢٣ شهريور ٠٠

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035


چت اورداپ

یادش بخیر
امین 035 ٢٠ شهريور ٠٠

ممنون پینار خانم

پینار ٢٠ شهريور ٠٠

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035


چت اورداپ

لیلیوم ١۵ شهريور ٠٠

**پسرکوهستان** ١۵ شهريور ٠٠

خدایا شکرت

امین 035 ١۵ شهريور ٠٠

ممنون از همه دوستان گرامی

سوگند ١۵ شهريور ٠٠

خدایاشکرت کهامروز این لحظه برای خیلی از نشدنها احساس خوشبختی میکنم

parvin30 ١۴ شهريور ٠٠

خدایا شکرت

mahdie ١۴ شهريور ٠٠

خدا رو شکر

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035


چت اورداپ

سوگند ١٠ شهريور ٠٠

parvin30 ١٠ شهريور ٠٠

رفیق خوب الان زیاد نیست اونایی که دارن قدرش رو بدونن که کمیابه

عضو چت اورداپ