شبکه اجتماعی دانشجویان علوم اجتماعی

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته علوم اجتماعی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** ١۴ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


انسانیت
بالاترین هنر
زیباترین صفت
و عالی ترین عبادت هاست
naghme ١۴ ارديبهشت ٩۶

asal24 ١۴ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ١۴ ارديبهشت ٩۶

boghz eshgh ١۴ ارديبهشت ٩۶

پرنسس ١۴ ارديبهشت ٩۶

ارمین جووونم ١۴ ارديبهشت ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** ١۴ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


توفقط مال همین قلب پر احساس منی
منم آن مزرعه ی عشق تو آن داس منی

همه کس در دل من نیست عزیزم بخدا
به که گویم که تو آن برگ گل یاس منی

به رطب زار لبت بوسه ای مهمان بشوم
چون که سرخ است و ملس میوی گیلاس منی

ای که با شیطنتت کار دو شیطان بکنی
تو بدانی که همه واژه ی خناس منی

تویی آن شاه که دستم به تو آغشته شده
کیش و ماتت بکنم چون ورق آس منی

تو و آن دلبری و محو تماشا شدنم
توفقط مال همین قلب پر احساس منی
ارمین جووونم ١۴ ارديبهشت ٩۶

parnya ١۴ ارديبهشت ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** ١۴ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


نیمه گمگشته ات را دیر پیدا میکنی
سر بجنبانی خودت را پیر پیدا میکنی

در مدار روزگار و گردش چرخ فلک
عاقبت روزی تو هم تغییر پیدا میکنی

کودکی چون بادبادک با نسیمی میرود
خویش را بازیچه تقدیر پیدا میکنی

عشق را در انتظار تلخ و بی پایان خود
در غروب جمعه ای دلگیر پیدا میکنی

میرسی روزی به آن چیزی که میخواهی ولی
در رسیدنهای خود تغییر پیدا میکنی

چشم میدوزی به او از دور و میپرسی چرا
نیمه گمگشته ات را دیر پیدا میکنی
عضو ارشد
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** ١۴ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


سهم آنها از ثروت معدن،
مرگ بود
اشک بود
درد بود...

◾️ضایعه درگذشت کارگران مظلوم و زحمت کش معدن آزادشهر را به جامعه شریف کارگری کشور تسلیت عرض میکنیم
عضو ارشد
چت کردن با **abdolla**
**abdolla** ١۴ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


"وقتى خدا دست به قلم ميشه"
خدا زيباست
و زيبايى ها را دوست دارد
عضو ارشد