شبکه اجتماعی دانشجویان طراحی و دوخت

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته طراحی و دوخت

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١٣ ساعت قبل


چت اورداپ


اگر برای ابد
هوای دیدن تو
نیفتد از سر من، چه کنم؟!

مخاطب جذابم
ava2016 ١٢ ساعت قبل

آتش عشقت در جان من افتاد ...

سوگند ١٣ ساعت قبل

چمن ساقه

ساقه طلایی ١٣ ساعت قبل

دوعالمش

چمن11 ١٣ ساعت قبل

هوای روی تو دارم نمی گذارندم

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١٣ ساعت قبل


چت اورداپ


یکسان نباشد حال دوران ...

بقیشو شما بگید
چمن11 ١٣ ساعت قبل

سوگند

سوگند ١٣ ساعت قبل

خلاقانه بود ق ق می باشد

چمن11 ١٣ ساعت قبل

نوشتم دائمن یکسان نباشد حال دوران هنگ نکن

سوگند ١٣ ساعت قبل

ساقه یه چیزیو بگو که تجربه اش کرده باشی پس کامنت دروغ نزارچمنو نفهمیدم چ نوشتی

چمن11 ١٣ ساعت قبل

هنگنکن

ساقه طلایی ١٣ ساعت قبل

یکسانه...

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١٩ ساعت قبل


چت اورداپ


دلم آنگاه خوش گردد
که تو دلدار من باشی
مرا جان آن زمان باشد
که تو جانان من باشی
به غم زان شاد می‌گردم
که تو غم خوار من گردی
از آن با درد می‌سازم
که تو درمان من باشی

#عراقی
آشناا ١٣ ساعت قبل

سوگند ١٣ ساعت قبل

مریسا7 ١٣ ساعت قبل

“من اینجا ریشه در خاکم من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم من اینجا تا نفس باقیست می مانم من از اینجا چه می خواهم،نمی دانم امید روشنائی گر چه در این تیره گیهانیست من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل بر می افشانم من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید سرود فتح می خوانم و می دانم تو روزی باز خو

ساقه طلایی ١۴ ساعت قبل

سوگند ١۴ ساعت قبل

tannaz19 ١٩ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١٩ ساعت قبل


چت اورداپ


تو زِ ما فارغ و ما از تو پریشان
تا چند...؟

#سعدی
مریسا7 ١٣ ساعت قبل

معناي زنده بودن من ، با تو بودن است نزديک ، دور سير ، گرسنه رها ، اسير دلتنگ ، شاد آن لحظه اي که بي تو سر آيد مرا مباد مفهوم مرگ من در راه سرفرازي تو ، در کنار تو مفهوم زندگي است معناي عشق نيز در سرنوشت من با تو ، هميشه با تو براي تو ، زيستن

سوگند ١۴ ساعت قبل

rahele22 ١۴ ساعت قبل

سوگند ١۴ ساعت قبل

شکلک دومت چیمیگه

ساقه طلایی ١۴ ساعت قبل

سوووگ

سوگند ١۴ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١٩ ساعت قبل


چت اورداپ


هرجایی از زندگی ات...
وقتی به من نیاز داشتی
گوشیِ تلفنت را بردار
به من زنگ بزن
و از کارها و دلتنگی هایت بگو؛
نگران نباش
مکالمه مان که تمام شود
من میشوم همان غریبه یِ
از صد پشت غریبه تر
تو هم بمان همان نامهربانِ زیباتر.
مگر من از همه ی این دنیا جز
حالِ دلِ خوبت چه میخواهم.

#مشتاقی
tannaz19 ١٩ ساعت قبل

چمن11 ١٩ ساعت قبل

عضو چت اورداپ