شبکه اجتماعی دانشجویان طراحی و دوخت

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته طراحی و دوخت

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١۶ تير ٩٩
گاهی حذف کردن‌پست های پروفایل برای یک‌خانم
به منزله ی


چت اورداپ

آشناا ١٠ ساعت قبل

سوگند ١٠ ساعت قبل

مریمگلی مهساییم قلبت همیشه آباد عشقم

maryam goli ١١ ساعت قبل

دقیقا

مهسا 29 ٢۴ ساعت قبل

همیشه تو قلبمی

سوگند دیروز

دوستانه خوبم من مملوء از هیچم....

لیلیوم دیروز

سوگلی

عضو چت اورداپ