شبکه اجتماعی دانشجویان طراحی و دوخت

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته طراحی و دوخت

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٢١ ساعت قبل


چت اورداپ


قلبانه
mohsen 33 ٢ ساعت قبل

باید فیلم جالبی باشه

لیلیوم ٢ ساعت قبل

سوگند ٢ ساعت قبل

نمدونم با من اینجا همه بی صنمند پاییز

رضا7645 ٢ ساعت قبل

مدیریت با همه صنم داره

پاییز جنوب ٢ ساعت قبل

سوگند ٢ ساعت قبل

خب اینجا کسی با من صنمی ندارع و معمولا هبچ وقت دعوتم نمیکنند

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٢ ساعت قبل


چت اورداپ


سلم
نظر سنجی میزارم شرکت کنید


۱.تصاویر ارسالی من خیلی بدآموزی دارند
۲. تصاویر بصورت جزئی ایراد دارند
۳. کلا پست های بدون تصاویر ارسال کنم
۴.کلا پست نزارم
۵.کلا سایت نیام بهتره
۶. تصاویر ایرادی ندارند


نمیگم نتیجه روی روند کارم تاثیر داره اصلا

فقط‌محض کنجکاوی است
لیلیوم ٢ ساعت قبل

7.کی و کجا وعده ی خرید ما

علی آقای بارانی ٢ ساعت قبل

مسئله خوب و بد نیست مسئله همه بدترشم دیدند نیست مسئله این است که هر کاری و چیزی جایی و مکانی دارد و اینکه در اجتماع اجتماعی باش در چهار دیواری اختصاصی هر چه بادا باد باش

سوگند ٢ ساعت قبل

نظر قطعی خودمگزینه پنجه..به امید روزی ک گزینه ۵ باشم اره خب من ک هر تصویری ب متنا بیاد استفاده میکنم..خط قرمز

رضا7645 ٢ ساعت قبل

پنج شوخی کردم همجا این تصاویر هست تازه بدترش هم دیگه گوگل نشون میده و فیلتر نیست پس تا از خط قرمز سایت جلو نزده ای بزار به کسی مربوط نیست

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٣ ساعت قبل


چت اورداپ


روزی که گذشت هیچ ازو یاد مکن
فردا که نیامده‌ست فریاد مکن

بر نامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

خیام_نیشابوری


لیلیوم ٢ ساعت قبل

عزیزم

رضا7645 ٢ ساعت قبل

باشه گرم

سوگند ٢ ساعت قبل

جیز بدع

رضا7645 ٢ ساعت قبل

دم تو هم جیز

سوگند ٢ ساعت قبل

دممنم ول معطل

رضا7645 ٢ ساعت قبل

دم خیام گرم

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان دیروز


چت اورداپ


حسِ خوبِ زندگی...
آوای بهار ١٠ ساعت قبل

خب این جنگولک بازیاروهمه دارن ندارن؟تازه اینا قابل پخشه ایناروکردن واسه ملت ارزو لعنت بهشون

نرگس23 ١٠ ساعت قبل

یبار خاهرزادمو اینجوری کتک زدم کتکا

maryam.mir ١٠ ساعت قبل

**پسرکوهستان** ٢١ ساعت قبل

سوگند ٢١ ساعت قبل

*زهرا* دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١۶ آذر ٩٧


چت اورداپسیه چشمی ، به کار عشق استاد به من درس محبت یاد می داد مرا از یاد برد آخر ، ولی من بجز او ، عالمی را بردم از یاد...

متنشو یکی پرت کرد پی وی من
آوای بهار ١٠ ساعت قبل

من نگاه این عکسه میکنم دلم میخواد اون گوشواره روبکشم بعد میگم گوشش پاره میشه بعد میگم ووی خون داره میاد بخدادردگوششوحس میکنم

maryam.mir ١٠ ساعت قبل

maryam p r ١٠ ساعت قبل

لیلیوم دیروز

چ متنی

سوگند دیروز

کهمون من ندیدم گوشواره ب این گندگیو

man-utd ١۶ آذر ٩٧

عضو چت اورداپ