شبکه اجتماعی دانشجویان صنایع نساجی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ١٩ اسفند ٩٧
ﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺪﻥ ﺑﺮﻭ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮ

ﺧﻮﺏ ﮐﯽ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻥ ؟؟ﺳﺘﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯿﺰﻧﻪ

ﺳﺤﺮ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺻﺐ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺲ ﺩﯾﺸﺐ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﻩ

ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺗﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻭﺑﯿﺮﻭﻥ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

ﺭﺍﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪﺍﺭﻩ


ﻋﺴﻞ ﺭﻭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﺨﻮﺭﻧﺶ

ﺑﻬﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﺧﯿﺲ ﻣﯿﺸﻦ

ﻣﮋﺩﻩ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﯿﮑﻨﻦ

ﺩﺭﯾﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ هاش ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭﻥ

ﻃﻼ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﯽ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ هی میکشه بالا
سوگند ٢۶ اسفند ٩٧

مرز

مسعودآریایی ٢۶ اسفند ٩٧

دنیا000001 ٢٠ اسفند ٩٧

کی به شماها زن میده آخه

امیرپاشا ٢٠ اسفند ٩٧

جونم جواطی

خزان بوشهر ٢٠ اسفند ٩٧

کبری و خدیجه و کوکب رد برو بگیر

مسعودآریایی ١٩ اسفند ٩٧

باحال بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ١٧ اسفند ٩٧


چت اورداپ

تصورم از پسرایی که با آیدی دختر میان اورداپ
مسعودآریایی ٢۶ اسفند ٩٧

asal24 ٢٣ اسفند ٩٧

امیرپاشا ٢٣ اسفند ٩٧

من و تو 123 ٢٣ اسفند ٩٧

پسرک معتاد ٢٣ اسفند ٩٧

یاسمین79 ٢٣ اسفند ٩٧

یاخدا

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ١٧ اسفند ٩٧


چت اورداپ

نهنگ ابی ورژن اصلی خوراک سلطون اریایی
مسعودآریایی ٢۶ اسفند ٩٧

صباااا ٢٢ اسفند ٩٧

سلطون مبارککککک

مسعودآریایی ١٧ اسفند ٩٧

خزان بوشهر ١٧ اسفند ٩٧

مسعودآریایی ١٧ اسفند ٩٧

لوپات برا.آقات.برقرار فهمیدم که آقات .خوش پسنده

خزان بوشهر ١٧ اسفند ٩٧

خودم زیادی لپ دارم بدون گلاب

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ١٩ اسفند ٩٧


چت اورداپ

قیافه سلطون وقتی برای اولین بار بایه دختر اورداپ حرف میزنن
مسعودآریایی ٢٠ اسفند ٩٧

از دست شما

خزان بوشهر ٢٠ اسفند ٩٧

عمو پس بیزحمت ی گرم برا من هم بفرست

هستی1 ١٩ اسفند ٩٧

عمو مسقودی اگه بیام حاج خانم کتکم میزنه

مسعودآریایی ١٩ اسفند ٩٧

عموجان یه شیشه سالم نذاشتی برامون بجای دسته گل و شیرینی..یه شیشه بُر.با خودت و خونواده بیارین...و .دیگه باشه قبول.....بخاطر شیشه هامون.با اجازه بزرگترا...بعد اتمام تحصیییلم.....بهههله

هستی1 ١٩ اسفند ٩٧

عمو مسعود توپ مون تو حیاطون افتاده..

مسعودآریایی ١٩ اسفند ٩٧

فقط نامه......لذت نوستالژیکی داره

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ١۴ اسفند ٩٧
این روزا اگه از تو یه کوچه رد شدی و

دیدی یه دختر از پشت پنجره داره برات

دست تکون میده تعجب نکن داره شیشه

پاک میکنه

مسعودآریایی ٢۶ اسفند ٩٧

خزان بوشهر ٢٠ اسفند ٩٧

مریمی جون

مسعودآریایی ١٩ اسفند ٩٧

شورت آقاش زیر پوش حاجی

maryam.mir ١٩ اسفند ٩٧

سانازم

خزان بوشهر ١٩ اسفند ٩٧

باشه قبول ماهی پلو سالاد دلستر سبزی دلم خاست

maryam.mir ١٩ اسفند ٩٧

تنها تنها که نمیشه سامان جان ولی قدمت رو چشم تو حالا بیا کمک

عضو چت اورداپ