شبکه اجتماعی دانشجویان صنایع شیمیایی

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته صنایع شیمیایی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ١٩ آبان ٩٧


چت اورداپ

پاییز جنوب ١٩ آبان ٩٧

الناز33 ١٩ آبان ٩٧

بهشت و جهنم رو خودمون درست میکنیم..هم برای خودمون هم برای اطرافیان...

سلطان مسعود ١٩ آبان ٩٧

این دروغ را قبول نکنید؛؛؛؛ اگر در جامعه ای کسانی فقرا را به صبر دعوت کردند که میدان را برای یغماگران باز بگذارند و بگویند صبور باش خدا در آخرت به تو عوض میدهد این سخن ،سخن اسلام نیست! //دکتر_بهشتی

desperado ١٩ آبان ٩٧

مارا از مرگ میترسانند، انگار که ما زنده ایم...

سلطان مسعود ١٩ آبان ٩٧

نه بهشتی ست و،نه جهنم،،ولی خوبی وبدی هست،وجوابش زیر طاق همین آسمون،بهت میرسه

پاییز جنوب ١٩ آبان ٩٧

زندگی با روحانی بهشت هست

عضو چت اورداپ
چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ١٧ آبان ٩٧


چت اورداپ

هرکه جگر گوشه داشت
خون به جگر شد

در جگرم آتش است ،از که بنالم ؟!
کامی سیتی ١٨ آبان ٩٧

الناز33 ١٨ آبان ٩٧

علیرضا شرمنده شکلک اشتبا شد

فرهاد1364 ١٨ آبان ٩٧

خوارم چه پسندی که به هرحال عزیری...دردم چه فرصتی که به هر درد دوایی

الناز33 ١٨ آبان ٩٧

کی #فکرشو میکرد یه روزی #حرفامون رو به آدمایی بگیم که تا حالا #ندیدیمشون

پاییز جنوب ١٨ آبان ٩٧

ززههرراا ١٧ آبان ٩٧

عالم ازشور وشر عشق خبر هیچ نداشت/فتنه انگیز جهان غمزه جادوی توبود

عضو چت اورداپ
چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ١٧ آبان ٩٧


چت اورداپ

بذر مهربانے را
بےمحاسبہ بر زمین دل ها بپاش
بے شڪ
جهانے عشق درو خواهے ڪرد...
شب خوش
الناز33 ١٨ آبان ٩٧

به هیچکس نمیماند انگاه که دوستش دارم

آوای بهار ١٨ آبان ٩٧

قشنگه

پاییز جنوب ١٨ آبان ٩٧

♥وحید♥ ١٧ آبان ٩٧

سلطان مسعود ١٧ آبان ٩٧

ززههرراا ١٧ آبان ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ١٧ آبان ٩٧


چت اورداپ

"مادر" همه داراییِ با ارزشِ دنیاست ؛
خدایا به سلامت دارش !
سلطان مسعود ١٧ آبان ٩٧

اگرکفراست ،خب باشد من ازگهواره میگفتم،،خدامادر،،خدامادر

ززههرراا ١٧ آبان ٩٧

فدای مادرم شم

عضو چت اورداپ
چت کردن با علیرضاs
علیرضاs از اصفهان ١۵ مرداد ٩٧


چت اورداپ

ززههرراا ١۵ آبان ٩٧

پاییز جنوب ١۵ آبان ٩٧

کامی سیتی ١٣ آبان ٩٧

لیدا30 ١٣ آبان ٩٧

3پیده ١٣ آبان ٩٧

حضرت جانم 123 ١٣ آبان ٩٧

عضو چت اورداپ