شبکه اجتماعی دانشجویان صنایع دستی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با برفین
برفین از آذربایجان غربی ٢٩ خرداد ٩٧


چت اورداپبدی خوبی دیدین حلال کنید


ساناز بوشهر ٢٩ خرداد ٩٧

حلال هستی

عضو چت اورداپ
چت کردن با برفین
برفین از آذربایجان غربی ٣١ ارديبهشت ٩٧


چت اورداپ
nafas 6 ٢٨ خرداد ٩٧

setare00 ٢١ خرداد ٩٧

لوسی ٢١ خرداد ٩٧

maryam goli ٢٠ خرداد ٩٧

hamed98 ٨ خرداد ٩٧

برفین ٨ خرداد ٩٧

هر بژیت بو تو

عضو چت اورداپ
چت کردن با برفین
برفین از آذربایجان غربی ١٩ خرداد ٩٧
تو...nafas 6 ٢٨ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با برفین
برفین از آذربایجان غربی ٢٨ خرداد ٩٧
برفین ٢٨ خرداد ٩٧

ای بابا اینو کی بجا من گذاشته پاتوق چیزمهمی نییی

صبا مشهد ٢٨ خرداد ٩٧

abedi ٢٨ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با برفین
برفین از آذربایجان غربی ٢٨ خرداد ٩٧
پروف 777 چ خوبه


برفین ٢٨ خرداد ٩٧

said68 ٢٨ خرداد ٩٧

برفین ٢٨ خرداد ٩٧

تو اعضاس دا عکسشو نفرستادم

ساناز بوشهر ٢٨ خرداد ٩٧

کوووووووووو

عضو چت اورداپ