شبکه اجتماعی دانشجویان صنایع

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مسیح عاشق
مسیح عاشق از تهران ١۶ ساعت قبل
همیشه مهربان خواهم ماند

حتی اگر کسی قدر مهربانیم را نداند

من خدایی دارم که به جای همه برایم جبران میکند …
باران17 ١٠ ساعت قبل

لایک...

you belong with ١١ ساعت قبل

سامان اندی ١٢ ساعت قبل

crazy girl ١٣ ساعت قبل

باشه

تانیا00 ١۴ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با مسیح عاشق
مسیح عاشق از تهران ١۶ ساعت قبل
-------------

می‌دانم
نیمہ‌شب ڪہ فڪر می‌ڪنی خوابیده‌ام
بہ پاتوق مجازیمان سر می‌‌زنی ؛

این نوشتہ‌ را همانجا می‌ڪَذارم
تا بفهمی می‌فهممت
تا بفهمی بہ حرمتِ آمدنت
هیچ‌ڪَاه صندوق دلخوشی پنهانمان را
خالی نخواهم ڪَذاشت ،

مخصوصا شب‌‌هایی ڪہ دلڪَیر از من می‌روے ؛
مطمئن باش ڪہ نیمہ‌شب
شعرے براے دلجویی از √ تو √
در صندوق دلخوشی پنهانمان
خواهی یافت
وقتی من
خودم را بہ خواب زده‌ام
تا بی ‌خبر بیایی و بروے ..!!
you belong with ١٠ ساعت قبل

سامان اندی ١٢ ساعت قبل

crazy girl ١٣ ساعت قبل

شت

تانیا00 ١۴ ساعت قبل

تف بت بیاد چه خوشگله این متن توهم آره؟

سحر1992 ١۴ ساعت قبل

خیلی زیباست

عضو چت اورداپ
چت کردن با مسیح عاشق
مسیح عاشق از تهران ٣٠ بهمن ٩٨


چت اورداپ


تازگی ها دلم که میگیرد....
شال و کلاه می کنم...
دست تنهاییم را می گیرم...
به خیابان می روم و تا مقصد آرامش و رهایی قدم میزنم...
خیلی حس خوبی است...
این که بدانی در نهایت بی کسی ات هم...
خودت را به کسی تحمیل نکرده ای!!!!!

سوگند ٧ فروردين ٩٩

در بلند کردن سیبیل ها با سیبیل درازه ما مسابقه گذاشتی

ستاره ss ٧ فروردين ٩٩

parnya ٧ فروردين ٩٩

سیبیل قشنگ

you belong with ٧ فروردين ٩٩

تانیا00 ٧ فروردين ٩٩

پشم

مهسا 29 ۴ اسفند ٩٨

سوگند چش و ابروشو ول کن ..این که سیبیلات از من کلفت تره این انصاف نیست

عضو چت اورداپ
چت کردن با مسیح عاشق
مسیح عاشق از تهران ٢٩ اسفند ٩٨
تو این شرایط کسی که زونا و کرونا بگیره میشه بیماریه زرونا....اولین مورد زرونا در ایران مسیح عاشق از اورداپ
you belong with ٧ فروردين ٩٩

تانیا00 ٧ فروردين ٩٩

نچ نچ عامل جهش بیماری

you belong with ٢٩ اسفند ٩٨

*shah omid* ٢٩ اسفند ٩٨

aphrodite ٢٩ اسفند ٩٨

نه من خصوصی کسی نمیام بدون بابام

مسیح عاشق ٢٩ اسفند ٩٨

نه سارا خانم..خصوصی پیام بذار برام

عضو چت اورداپ
چت کردن با مسیح عاشق
مسیح عاشق از تهران ٣٠ بهمن ٩٨


چت اورداپ


you belong with ٧ فروردين ٩٩

تانیا00 ٧ فروردين ٩٩

چه قشنگ

pinar90 ٣٠ بهمن ٩٨

*زهرا* ٣٠ بهمن ٩٨

اوخی

باران17 ٣٠ بهمن ٩٨

لایک...

عضو چت اورداپ