شبکه اجتماعی دانشجویان صنایع

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سارا 890
سارا 890 ٢٨ آبان ٩٧
لالا لالا بخاب دنیا خسیسه
واسه کمتر کسی خوب مینویسه
یکی لبهاش همیشه غرق خندس
یکی پلکاش تو خوابم خیسه خیسه
یکی داره هزارویک ستاره
یکی جز یادتو هیچی نداره
چت اورداپ

سارا 890 دیروز

دوستان

لیدا30 دیروز

yasi banoo دیروز

شبت آروم

banoo_18 دیروز

سارا 890 ٢٨ آبان ٩٧

سپیده اوا

آوای بهار ٢٨ آبان ٩٧

لالایی بدوس خواب ندوس

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١۴ شهريور ٩٧


ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻗﺘﻞ ﻧﺰﺩ کورش کبیر ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ.
ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯ پادشاه ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ کاری ﻣﻬﻢ برای ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ.
ﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟
ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ نگاه ﮐﺮﺩ ﻭ گفت :
ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ.
ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ :
ﺍﯼ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺁﺭﺍﺩ ﺁﯾﺎﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺁﺭﺍﺩگفت :ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻭﺭﻡ.
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﺟﺮﺍمیﮑﻨﯿﻢ!
ﺁﺭﺍﺩ گفت :ﺿﻤﺎﻧﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﻗﺎﺗﻞ ﺭﻓﺖ و ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺍﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﻮﺩ.
اﻧﺪﮐﯽ پیش ﺍﺯﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻼﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
پادشاه ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ؟
ﻗﺎﺗﻞ پاسخ ﺩﺍﺩ :ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.
پادشاه ﺍﺯﺁﺭﺍﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﭼﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :
ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ مهرورزی ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓت
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺯﯾﺮﺍ می ترﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.
این نوشته را گذاشتم زیرا می ترسم که بگویند گذشته ایران از یاد مردم ایران رفته است...بهار24 ٢١ آبان ٩٧

آوای بهار ٢١ آبان ٩٧

بهناام ١۶ شهريور ٩٧

فدای همتون بشم

مریم365 ١۵ شهريور ٩٧

بسیارزیباوعالی

الناز33 ١۴ شهريور ٩٧

علی آقای بارانی ١۴ شهريور ٩٧

بسیار بسیار عالی بود... قطره اشکی بر گوشه چشمام جاری شد.. متشکر

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ٢ آبان ٩٧
ورودمو اعلام میکنم به همتون
th78 ٢١ آبان ٩٧

عه بهنااااااام چطوری مطوری

ariya131251 ٢١ آبان ٩٧

آوای بهار ٢١ آبان ٩٧

چطوری گورستان عشق؟هرجاهستی موفق باشی

parnya ۶ آبان ٩٧

مبارکت باشه امیدوارم تو سعادت بترکی و تو موفقیت دست و پا بزنی بهی

طنینم ۶ آبان ٩٧

نوش جانتون داداشی

بهناام ۶ آبان ٩٧

مرسی پرو

عضو چت اورداپ
چت کردن با سارا 890
سارا 890 ١٨ مهر ٩٧
انقدر برای تو بوده ام.....
که دیگر....
من برایم غریبه است....
اینگونه است وقتی که میروی میمیرم ....
چون نه تورا دارم نه خودم را....!!

سلطان مسعود ٢٠ آبان ٩٧

تو نباشی همه ی ثانیه ها پر دردند// لحظاتم همه باید به عقب برگردند //من از این سرعت عاشق شدنم فهمیدم// عشق راحت تر از اینهاست،بزرگش کردند! ///دلت شاد

سارا 890 ٢٠ آبان ٩٧

درد یعنی او هست اما نه برای من...اقا مسعود زهرا

banoo_18 ٢٠ آبان ٩٧

زهرا

*زهرا* ٢٠ آبان ٩٧

درد عشق را،دارو به جز دیدار نیست.

سلطان مسعود ٢٠ آبان ٩٧

دلدادهی بی چون و چرایت بودم //چون سایه همیشه پا به پایت بودم //چشم تو مرا چطور نادیده گرفت؟// من عاشق رنگ چشمهایت بودم...

سارا 890 ٢٠ آبان ٩٧

دوستای خوبم

عضو چت اورداپ
چت کردن با سارا 890
سارا 890 ١ آبان ٩٧
دلم قد همه ی دنیا گرفته
asal24 ١٩ آبان ٩٧

دلت شاد اجی گلم

سلطان مسعود ١ آبان ٩٧

مخارجشوونم بالا بقول شماخانوما،ایییییشششششش

reza _ 13 ١ آبان ٩٧

دلت شاد ...

الناز33 ١ آبان ٩٧

نبینم غمتو گل دلت شاد سلطان ب همین منوال ادامه بدی تا عید 500 هم رد میکنی ب هر حال مبارکه

سلطان مسعود ١ آبان ٩٧

ایکی ثانیه حال ناخوش شمارو،،،به خوشی تبدیل میکنیم حرم سرای سلطان

طنینم ١ آبان ٩٧

چرا اجی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ البته حال من از تو بدتر گرفته اس

عضو چت اورداپ