شبکه اجتماعی دانشجویان صنایع

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سارا 890
سارا 890 ٨ خرداد ٩٧
سخت تر از رفتنت
امدنت هست
ک هر شب بخواب می بینمش....
میهمان 123 دیروز

بلاتکلیفی خیلی بده

شایان 123 دیروز

پوریا کفترباز دیروز

فراموش نمیشه هیچوخ. یه انتظاره که میدونیم اومدنی در کار نیس. فقط انتظار. اما اون دگع رفته

الناز33 ٢٩ شهريور ٩٧

سلطان مسعود ١٧ شهريور ٩٧

دَرد دارد به خدا، بی "تـو" دَم و بازدمَـم »« ضَربـه ء عشـق تو بَسـته ست تمامِ دهنَم

آوای بهار ١٧ شهريور ٩٧

خواب ندوس اصلا چه خوب چه بد

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ٢۴ شهريور ٩٧
بچه ها حالم بده یکم مسخره بازی در بیارین حالم خوب شه
مروارید شوم ٢۴ شهريور ٩٧

خونه خالم بودیم سر سفره شوهر خالم گفت مهناز خانم دلستر بخور گفتم ممنون یه لیوان خوردم، گفت دو تا لیوان خوردی ولی اشکال نداره بازم بخور

منم وتو ٢۴ شهريور ٩٧

دختره نوشته: میدونی بدتر از این که با دوس پسرت بیرون باشی فامیلات ببیننت چیه؟ یکی زیرش جواب داده: اینکه با دوس پسرت بیرون باشی و فامیلای شوهرت ببیننت

yeganam ٢۴ شهريور ٩٧

زیر پستت گفتی بهم عروس ننم میشی گفتم اره پس چیشد

ساناز بوشهر ٢۴ شهريور ٩٧

ما بدتریم

بهناام ٢۴ شهريور ٩٧

امشب پمپم خرابه

دژئاگر ٢۴ شهريور ٩٧

اوف چرا حالت بده نپاجید؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١۶ شهريور ٩٧
اورداپ اون حس و حال سابقو نداره نمیدونم چرا
الناز33 ١۶ شهريور ٩٧

همه چی دس خودمونه

آزاده هستم ١۶ شهريور ٩٧

تو مشکل داری خخخخ

سلطان مسعود ١۶ شهريور ٩٧

نسرین بانو»یاد رفیق رفیق گفتنمون بخیر بهنام دلت شاد دادا

بهناام ١۶ شهريور ٩٧

تغییر دلبندم تغییر مسعود دلم برای دوستام تنگ شده بخصوص دخترا بقیه گل گل

نسرین سلطان ١۶ شهريور ٩٧

یه حدیثی هس میگه اگه زکات تعدادی از بندگان خدا نبود کل عالم از بین می رف ما هم به شادیتون شادیم رفیییییییق دمت گرررررررررررررررم

سلطان مسعود ١۶ شهريور ٩٧

بانو نسرین»»من اینقدر شادی کردم و هدیه دادم،که موجبات آزردگی برخی دوستان شد»»خدا گواه من»»نیتم فقط شاد کردن دل دوستانم است»»»غم وغصه شما،،،ناراحتی منه»»شادی،سپیدبختی،پولداریتون آرزومه آمیییییییین

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١۴ شهريور ٩٧


ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻗﺘﻞ ﻧﺰﺩ کورش کبیر ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ.
ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯ پادشاه ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ کاری ﻣﻬﻢ برای ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ.
ﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟
ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ نگاه ﮐﺮﺩ ﻭ گفت :
ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ.
ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ :
ﺍﯼ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺁﺭﺍﺩ ﺁﯾﺎﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺁﺭﺍﺩگفت :ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻭﺭﻡ.
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﺟﺮﺍمیﮑﻨﯿﻢ!
ﺁﺭﺍﺩ گفت :ﺿﻤﺎﻧﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﻗﺎﺗﻞ ﺭﻓﺖ و ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺍﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﻮﺩ.
اﻧﺪﮐﯽ پیش ﺍﺯﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻼﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
پادشاه ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ؟
ﻗﺎﺗﻞ پاسخ ﺩﺍﺩ :ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.
پادشاه ﺍﺯﺁﺭﺍﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﭼﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :
ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ مهرورزی ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓت
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺯﯾﺮﺍ می ترﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.
این نوشته را گذاشتم زیرا می ترسم که بگویند گذشته ایران از یاد مردم ایران رفته است...بهناام ١۶ شهريور ٩٧

فدای همتون بشم

مریم365 ١۵ شهريور ٩٧

بسیارزیباوعالی

الناز33 ١۴ شهريور ٩٧

علی آقای بارانی ١۴ شهريور ٩٧

بسیار بسیار عالی بود... قطره اشکی بر گوشه چشمام جاری شد.. متشکر

maryam goli ١۴ شهريور ٩٧

عالی بود

بهناام ١۴ شهريور ٩٧

بچه ها مرسی از کامنتاتون مسعود درست میگه حیف پست که زیرش شوخی بی ادبی بکنیم مرسی که هستین قلب برای همتون

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١۴ شهريور ٩٧
دخترا یه سوال داشتم از خدمتتون
با این شرایط وخیم اقتصادی بنظرتون پسرا میتونن بیان خواستگاریتون؟
برنامتون چیه؟
الناز33 ١۴ شهريور ٩٧

دخترا ک میتونن برن خواستگاریشون ..دخترا گول بهنام نخورینا ..دام پهن کرده ب وسعت اورداپ

آزاده هستم ١۴ شهريور ٩٧

قبل وضعیت خراب اختصادیم میومدن نتیجه نمیگرفتن

sakaia ١۴ شهريور ٩٧

دخترا به هیچ قانعن فقط بیان

سلطان مسعود ١۴ شهريور ٩٧

اونا بیان خاستگاری ما البته پول داراش،،،توپولاش

بهناام ١۴ شهريور ٩٧

اینارو گفتم که بدونین خبری از شوهر نیست یکی بیاد رل بزنیم

محمدرضاا ١۴ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ