شبکه اجتماعی دانشجویان شیمی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با yeganam
yeganam از خراسان رضوی ١١ خرداد ٠٠
سلام دوستان عزیز اورداپ
خوب هستین ^_- بعد از کلی مدت اومدم عروس دومادی نشدین
لیلیوم ٢٠ شهريور ٠٠

سلام خوشگلم نیومدی جواب عروس دوماد شدیم یا ن رو بگیری ما دیگه داره بچه مونم میشه بیا دیگه

ساقه طلایی ١۶ تير ٠٠

یگان

اژده ها ١۶ تير ٠٠

سلام دوگانه سوز عزیز، چطوری خوبی

لیلیوم ١٠ تير ٠٠

maryam p r ۵ تير ٠٠

محمدرضاا ۵ تير ٠٠

سلام یگانش خوبی خوش اومدی

عضو چت اورداپ