شبکه اجتماعی دانشجویان شیمی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با behnam8
behnam8 ٢٨ دي ٩۶
پنج راز برای داشتن روابط دوستانه طولانی مدت

کنترل حدود انتظارات از دیگری
سازگار و انعطاف پذیر باشید
برای یکدیگر وقت بگذارید
از دوست خود به خاطر بودنش تقدیر کنید
به خاطرات مشترک به موقع پایان دهید
الناز33 ٢٨ دي ٩۶

بانوی دی ٢٨ دي ٩۶

سلطان مسعود ٢٨ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با behnam8
behnam8 ٢٨ دي ٩۶


چت اورداپ

avahasti ٢٨ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با behnam8
behnam8 ٢٧ دي ٩۶
مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد

قیامت‌های پرآتش ز هر سویی برانگیزد

دلی خواهیم چون دوزخ که دوزخ را فروسوزد

دو صد دریا بشوراند ز موج بحر نگریزد

ملک‌ها را چه مندیلی به دست خویش درپیچد

چراغ لایزالی را چو قندیلی درآویزد

چو شیری سوی جنگ آید دل او چون نهنگ آید

بجز خود هیچ نگذارد و با خود نیز بستیزد

چو هفت صد پرده دل را به نور خود بدراند

ز عرشش این ندا آید بنامیزد بنامیزد

چو او از هفتمین دریا به کوه قاف رو آرد

از آن دریا چه گوهرها کنار خاک درریزد


چت اورداپ

parnya ٢٧ دي ٩۶

باران099 ٢٧ دي ٩۶

زری مهربون32 ٢٧ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با behnam8
behnam8 ٢۵ دي ٩۶
قایقی ساخته ام..
جنسش از راز و نیاز


بادبانش از صبر، دکلش از ایمان
در شبی مهتابی _


سفری دور و دراز، می کنم از لب دریا آغاز

دل به امواج بلا خواهم داد...


اگرم ساز مخالف زند و باد به همراهی طوفان
خواهد
که مرا منصرف از راه کند


راه بیراهه کند، مضطر و درمانده کند

.. باکی نیست


من به همراه دعایی دارم

و به دل قطب نمایی دارم


و اگر در طی راه،،

به عنادی شکند زورق امید مرا گردابی

.. باز اندوهی نیست


بازوانی دارم

میزنم آب و شنا می کنم و میدانم

که «« خدایی »» دارم


که اگر خسته شدم دست گیرد بی شک

و به ساحل برساند به یقین....


چت اورداپ

avahasti ٢۵ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با behnam8
behnam8 ٢۴ دي ٩۶


چت اورداپ

behnam8 ٢۴ دي ٩۶

سپاس ازدوستان

الناز33 ٢۴ دي ٩۶

خیلی موافقم

nafas 6 ٢۴ دي ٩۶

عضو چت اورداپ