شبکه اجتماعی دانشجویان شیلات

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با nasim999
nasim999 از گیلان ۵ ارديبهشت ٩٨
علیرضا99 ۵ ارديبهشت ٩٨

چیزی شده؟

عضو چت اورداپ