شبکه اجتماعی دانشجویان سینما

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با hulk
hulk از فارس ١۵ آذر ٩۶


چت اورداپ

الناز33 ١٨ ساعت قبل

nafas 6 ١۶ آذر ٩۶

parsa 90 ١۶ آذر ٩۶

الکی

ساناز بوشهر ١۶ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با بانوی بهار
بانوی بهار از فارس ١١ آبان ٩۶


چت اورداپ

بانو1364 ١٣ آذر ٩۶

el-na ٩ آذر ٩۶

yasi banoo ۴ آذر ٩۶

تولدتون مبارک...

maryam p r ٢٣ آبان ٩۶

آوااااای بهار ٢٣ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با hulk
hulk از فارس ۵ آذر ٩۶


چت اورداپ

parnya ١٢ آذر ٩۶

nafas 6 ١٢ آذر ٩۶

sahra2222 ١٢ آذر ٩۶

ستاره ss ١٢ آذر ٩۶

گل

ساناز بوشهر ۵ آذر ٩۶

el-na ۵ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با hulk
hulk از فارس ١١ آذر ٩۶


چت اورداپ

yaldaaa ١٢ آذر ٩۶

sahra2222 ١٢ آذر ٩۶

Age ba doa doosam dashte bashe nemikham

yaldaaa ١٢ آذر ٩۶

تو چرا دعا میکنی رضا از کردستان خدا که بهت داد

reza rezaei ١٢ آذر ٩۶

ایشالله

احسان وروجک ١٢ آذر ٩۶

عکسش که واسه ما باز نمیشه ولی قبوله. پیرو دوستان آمییییین

ساناز بوشهر ١١ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با hulk
hulk از فارس ١١ آذر ٩۶


چت اورداپ

ساناز بوشهر ١١ آذر ٩۶

خوشبحالش

ستاره ss ١١ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ