شبکه اجتماعی دانشجویان ساختمان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
امیرپاشا ١ مرداد ٩٧

مگه زندگی هم حرف میزنه؟؟؟؟؟؟؟

avin boukan ١ مرداد ٩٧

نگین شب ٢٠ تير ٩٧

عضو چت اورداپ
امیرپاشا ١ مرداد ٩٧

موافقم دوصد درصد

avin boukan ١ مرداد ٩٧

yeganam ٢٠ تير ٩٧

boghz eshgh ٢٠ تير ٩٧

پینار ٢٠ تير ٩٧

نگین شب ٢٠ تير ٩٧

عضو چت اورداپ