شبکه اجتماعی دانشجویان زمین شناسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با بهاره 68
بهاره 68 از خوزستان ٢٧ تير ٩٨
آخییییییییییییییییییییییییییییی
سمن بوشهر ٢٧ تير ٩٨

عضو قدیمی سایت