شبکه اجتماعی دانشجویان ریاضی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با رها5495
رها5495 از قم دیروز
قانون آدم هاست
تا زماني که هستي آسوده اند ازبودنت
گاهي تنهايت ميگذارند
گاهي آزارت ميدهند
و گاهي گمان ميکنند قراراست اين
بودنهاهميشگی باشد
اما....
زماني برايشان عزيز
ميشوي که دیگه نیستی!


چت اورداپ

الناز33 دیروز

هرگاه که دلت یاد کسی کرد و فروریخت یاد آر که من منتظر و چشم براهم...

sara1377ak دیروز

man-utd دیروز

آوای بهار دیروز

الناز33 دیروز

ادمند دیگر// چ میشه کرد

*زهرا* دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با رها5495
رها5495 از قم دیروز
تغییر نکنیم که
آدما از‌ ما خوششون بیاد
تغییر کنیم که خودمون
حس بهتری داشته باشیم‌


چت اورداپ

یاسمین79 دیروز

*زهرا* دیروز

آوای بهار دیروز

الناز33 دیروز

مهم خودمونیم..بقیه رو بیخی

عضو چت اورداپ
چت کردن با رها5495
رها5495 از قم دیروز
شاد بودن و رضایت از شرایط، بیشتر نتیجه یک انتخابه تا کسب یک جایگاه

سعی کن در هر حالی، شاد باشی


چت اورداپ

ایدا 17 دیروز

زهره 21 دیروز

الناز33 دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با رها5495
رها5495 از قم دیروز
دیده‌اید آدم‌ها رفتارشان را با توجه به موقعیتشان تغییر می‌دهند؟
به‌تازگی وارد مرحله‌ای می‌شوند پوست‌اندازی می‌کنند؟
ماشین فلان مدل می‌خرند می‌شوند تازه‌به‌ماشین‌رسیده!
جوری از ماشین صحبت می‌کنند که جد اندر جدشان را بنزسوار بدانی.
دماغشان را عمل می‌کنند، جوری خود قبلی‌شان را پنهان می‌کنند که انگار عمل‌شده از شکم مادر متولد شده‌اند.
پولی به دستشان می‌رسد، وضعشان خوب می‌شود دیگر جواب تماس ملت را نمی‌دهند و سرشان شلوغ می‌شود!
لباس مارک می‌خرند، خودشان را به هزار در می‌کوبند که بین حرف‌هایشان یک‌جوری بفهمانند اینی که به تن می‌کنم فلان مارک است، پس من خیلی آدم‌حسابی‌ام.
جهتِ صحبتشان به سمتی است که از خودشان تعریف کنند و مبادا چیزی از قلم بیفتد.
کافی‌ست دو بار به یکی از رستوران‌های معروف بروند، عالم و آدم را باخبر می‌کنند.
وقتی می‌نشینی پای صحبتشان جوری خود را مهم و بزرگ جلوه می‌دهند که آدم به کوچکی روحشان پی‌می‌برد.
معمولا هم آدم‌های دیگر را ندیده و نخورده می‌پندارند و معتقدند "اگر دیده و خورده بود حتما مثل من اظهار فضل می‌کرد".
فکر می‌کنند اگر کسی چیزی نمی‌گوید در واقع چیزی ندارد که بگوید!
فروتنی و اصالت برایشان معنا ندارد.
می‌گویند دامادمان فلان‌جا رئیس است و هفت پیراهن آنورترش فلان کارخانه را می‌چرخاند.
از مزیت‌های یک نفر بخواهند بگویند مثلا می‌گویند دخترِ رئیسِ بانک است!
مهم نیست که هیچ دستاوردی از خودش ندارد فقط همین بس که دختر فلانی‌ست یا فلان‌قدر هزینه‌ی عمل دماغش شده.
اما چند سوال که بیشتر بپرسی حرف زدن هم یادش می‌رود!
با قرض و وام و از اینجا مانده و از آنجا رانده خرید می‌کنند که خودشان را بالا بکشند.
فکر می‌کنند مردم هم نمی‌فهمند.
همیشه برنامه‌ریزی می‌کنند که در چه حالی دیده شوند. اگر یک بار سرزده به سراغشان بروی چاره‌ای ندارند جز اینکه با همان شلوار گل‌گلیِ مامان‌دوز مقابلت بنشینند و همچنان از خودشان تعریف کنند.
دیگران را مسخره می‌کنند و از داشته‌ها و نداشته‌های دیگران می‌گویند اما اندکی به فرهنگ و انسانیت و شخصیت نداشته‌ی خودشان فکر نمی‌کنند. چرا؟ چون گمان می‌کنند دارند، خیلی هم زیاد دارند!
هیچ‌وقت متوجه نمی‌شوند که اصالت را به آنهایی نسبت می‌دهند که دارا بودنشان در شخصیت و کلامشان مشخص می‌شود و هرچه ثروت بیشتری داشته باشند سکوتشان بیشتر است.
معتقدند اگر خصلت خوبی هم دارند آن‌قدر باید عیان باشد که دیگران بگویند نه خودشان.
نمی‌فهمند که آدم مرامش است که می‌ماند. فردا که نوبت زمین خوردن آنها شود تازه می‌فهمند دنیا چند چند است..


چت اورداپ

*زهرا* دیروز

نمیفهمند که آدم مرامش است که میماند. فردا که نوبت زمین خوردن آنها شود تازه میفهمند دنیا چند چند است..

آوای بهار دیروز

منم همینطوری ام شماها نیستید؟

رها5495 دیروز

دقیقا دستاشون رو هم ادا گونه بالا پاین میربن که چی بشه مگه معمولی بودن مگه خودت بودن چشه

الناز33 دیروز

حالا ی چیزیم بدتر از ایناس.. وقتی دارن از خودشون تعریف میکنن..هی با دست میزنن بهت ک حتما گوش کنی

عضو چت اورداپ
چت کردن با رها5495
رها5495 از قم دیروز
ببین بیا به یه میلیون سالِ بعد فکر کنیم که کره ی زمین میشه یه خراب شده که توش خبری از آدمیزاد نیست..
دیگه نه تاریخی وجود داره نه تاریخ سازی..
تمام بدو بدو هامون تموم شده.
نه عزتی نه ذلتی.
واسه کسی مهم نیست لینکن چیکار کرد و هیتلر چند نفرُ به کشتن داد حتی مهم نیست آدم با زندگی روی زمین چه دسته گلایی به آب داد یا کاشت.
خفن ترینا فراموش میشن چه برسه به من و تو...
اون روز انگار هممون یه مشت مهمون بودیم که اومدیم،
خوردیم ریخت و پاش کردیم بعدم رفتیم..
میفهمی چی میگم؟

میگم یه دقه ول کن اون زندگیِ بی صاحابُ،
بشین یه چایی واست بریزم.


چت اورداپ

*زهرا* دیروز

خفن ترینا فراموش میشن چه برسه به من و تو...

آوای بهار دیروز

رها5495 دیروز

فقط برای خودمون ببین تو زندگی امروزت چند دقیقه برای خودت بودی

الناز33 دیروز

توی این چند دهه ای زندگی میکنیم.. حداقل یه دیقه رو برای خودمون زندگی کنیم

عضو چت اورداپ