شبکه اجتماعی دانشجویان ریاضی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با رها5495
رها5495 از قم ١٨ ساعت قبل

ببخشید که توي " دخالت " هاتون زندگی میکنم !


چت اورداپ

ززههرراا ١۵ ساعت قبل

سلطان مسعود ١۶ ساعت قبل

چه جالب

عضو چت اورداپ
چت کردن با رها5495
رها5495 از قم ١٧ ساعت قبل
از دلبرای پاییزی بگم براتون


چت اورداپ

طنینم ١۶ ساعت قبل

به به زالزالک

amirrr ١۶ ساعت قبل

اول انار دوم گیرچ

ابوالفضل ی ١۶ ساعت قبل

برو اول زمستان بیا

شیانا ١۶ ساعت قبل

ای جانم

پینار ١٧ ساعت قبل

لیلیوم ١٧ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با رها5495
رها5495 از قم ١٧ ساعت قبل
حق ندارى به کسى دل بدهى
الا من
پيش روى تو دو راه است
فقط من يا من!!


چت اورداپ

رها5495 ١٧ ساعت قبل

باران1384 ١٧ ساعت قبل

ای جان چ عاشقانه!

طنینم ١٧ ساعت قبل

هیچ کدام

رها5495 ١٧ ساعت قبل

متشکرم

پویا18 ١٧ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با رها5495
رها5495 از قم ١٨ ساعت قبل
گریه نمی‌کنم نرو آه نمی کشم بشین
حرف نمی‌زنم بمون بغض نمی کنم ببین


چت اورداپ

رها5495 ١٧ ساعت قبل

setare00 ١٧ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با رها5495
رها5495 از قم ١٧ ساعت قبل
جاده چالوس وقتی بارون میباره رویایی‌ترم میشه!


چت اورداپ

رها5495 ١٧ ساعت قبل

amirrr ١٧ ساعت قبل

عضو چت اورداپ