شبکه اجتماعی دانشجویان روانشناسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با **پسرکوهستان**
سلام ...خوش اومدی
نمیدونم چرا کسی دوست داشتنی نیست برام........
sattar ٢٨ اسفند ٩۶

محمدرضاا ٢٨ اسفند ٩۶

**پسرکوهستان** ٢٨ اسفند ٩۶

سلام لرد جونی خوش اومدی

lord ٢٨ اسفند ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با **پسرکوهستان**
اگر به دنبال آرامش هستید،
در سکون آرام بگیرید.
اگر به دنبال خرد هستید،
ساکت باشید.
اگر به دنبال عشق هستید،
خودتان باشید!


چت اورداپ

آوااااای بهار دیروز

ارفین

ارفین ١ فروردين ٩٧

داداش **پسرکوهستان** اگر دختران ارداپ به دنبال آرفین باشند چیکار کنن اینو بگو

**پسرکوهستان** ١ فروردين ٩٧

♥وحید♥ ٢٩ اسفند ٩۶

علیرضا99 ٢٩ اسفند ٩۶

کامی سیتی ٢٧ اسفند ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با **ستاره**
**ستاره** از تهران دیروز
سال نو مبارک

انشالله سالی همراه با تندرستی ، پر برکت ،و شاد داشته باشید.
amin333 دیروز

parnya دیروز

سال خوبی داشته باشی مامان ستاره

♥خانوم گل♥ دیروز

فدات همچنان

**ستاره** دیروز

وووویی چ عشوه ای آوای بهار

آوااااای بهار دیروز

مبارکت باشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با **پسرکوهستان**


چت اورداپ


سال نو مبارکـــــــ پیشاپیش
**پسرکوهستان** ١ فروردين ٩٧

پرنیــــــــــــــــا

parnya ١ فروردين ٩٧

تبریک

**پسرکوهستان** ١ فروردين ٩٧

دوستان

ارفین ٢٩ اسفند ٩۶

سال نو مبارکـــــــ

آزاده هستم ٢٩ اسفند ٩۶

تچکررررر

♥خانوم گل♥ ٢٩ اسفند ٩۶

ممنان

عضو ارشد
چت کردن با **پسرکوهستان**


چت اورداپ


چهارشنبه تون گلباران،
براتون دعا میکنم
اولین روزسال جدید
متبرک به نگاه خدا
قلبتون مملو
از مهربانی
آرزوهاتون برآورده
دعاهاتون مستجاب
روزتون پُر از برکت و فراوانی
**پسرکوهستان** ١ فروردين ٩٧

آواااای بهار

آوااااای بهار ١ فروردين ٩٧

دعاهامون مستجاب

**پسرکوهستان** ١ فروردين ٩٧

الناز33

الناز33 ١ فروردين ٩٧

بهار را به شما... نه... شما را به بهار تبریک می گوییم؛ مبارک شمایید؛ ایام می آیند تا از شما مبارک شوند

grand mother ١ فروردين ٩٧

عضو ارشد