شبکه اجتماعی دانشجویان روانشناسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
الناز33 دیروز

عضو ارشد
چت کردن با علی شاهکار
زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند.

زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ.

زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک ناز.

زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه ی باز.

زندگی تک تک این ساعتهاست،

زندگی چرخش این عقربه هاست،

زندگی راز دل مادر من.

زندگی پینه ی دست پدر است،

زندگی مثل زمان در گذر است....

الناز33 دیروز

مسعود35 ٣ اسفند ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با علی شاهکار

"73
پرسپولیس
1
-
0
الهلال عربستان
علی شاهکار ٣ اسفند ٩۵

'88 پرسپولیس 1 - 1 الهلال عربستان

آزاده هستم ٣ اسفند ٩۵

جووووونززز اینهههه

هستی 088 ٣ اسفند ٩۵

ملکه بابا ٣ اسفند ٩۵

مسعود35 ٣ اسفند ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با علی شاهکار

"88
پرسپولیس
1
-
1
الهلال عربستان
عضو ارشد
چت کردن با علی شاهکار

"72
العین امارات
0
-
1
ذوب آهن
عضو ارشد