شبکه اجتماعی دانشجویان روانشناسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با **پسرکوهستان**
حذف کردن آدمها از زندگیم به این معنی نیست که ، از آنها متنفرم!! معنای ساده اش این است که برای خودم احترام قائلم ...
**پسرکوهستان** ١ ساعت قبل

ایوب خودتی داداش

ایوب2 ١۶ ساعت قبل

تو کلا بهتريني پسر کوهستان

هستی1 ١۶ ساعت قبل

forbiden love ١۶ ساعت قبل

صبا مشهد ١۶ ساعت قبل

محی1234 ١٧ ساعت قبل

ولی به نظرم هیچکدوم از این معنیا رو نمیده بیشتر نشون میده خسته شدیم از بودن بیهودشون

عضو ارشد
چت کردن با **پسرکوهستان**


چت اورداپमैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता हूँ

लेकिन मैं नहीं कर सकता । । !

और यह एकमात्र जगह है

कौन चाहता है

नहीं हो सकता । ।

می خواهم دوستت نداشته باشم

اما نمیتوانم . . . !

و این تنها جاییست

که خواستن

توانستن نیست . . .
**پسرکوهستان** ١ ساعت قبل

دوستان

هستی1 ٣ ساعت قبل

الناز33 ۴ ساعت قبل

دلم گرم می شود وقتی میگویی "مواظب خودت باش" اما جانم تازه می شود وقتی مردانه در گوشم می گویی "خودم مواظبت هستم"

چت اورداپ

صبا مشهد دیروز

mobham دیروز

jalal دیروز

جانیمسان پسر جان

عضو ارشد
چت کردن با **پسرکوهستان**


چت اورداپزندگی بسیار کوتاه تر از آنست

که بخواهیم بعضی از کلمات مهم را ناگفته نگه داریم !

مثل دوستت دارمــــــــــ . . .
**پسرکوهستان** دیروز

ایدا

ایدا 17 دیروز

**پسرکوهستان** دیروز

دوستت دارم

عضو ارشد
چت کردن با همیار روان شناس
متفاوت بیندیش!
===========
در انگلستان کتابخانه ای بنا شد چون ساختمان قبلی اش قدیمی بود،

اما برای انتقال میلیونها کتاب بودجه کافی نداشتند.

کارمند جوانی یک آگهی منتشر کرد:
===========
همه میتوانند به رایگان کتابها را امانت بگیرند و برای بازگرداندن به نشانی جدید تحویل دهند!
--------------
برای موفقیت کافیست کمی خلاق و متفاوت بیاندیشیم . یا حق
nafas 6 دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با **پسرکوهستان**
بیاد مرحوم آرش
یکی از خوبهایی سایت بود و خدا رحمتش کنه .
روحش شاد و یادش گرامی
**پسرکوهستان** دیروز

یکی از کاربران اینجا بود . خدا بیامرزدش

**محمدرفیع5955** دیروز

دیده دیده . . .

دیده دیده دیروز

خدایش بیامرزد

**پسرکوهستان** ٢٨ خرداد ٩٧

صبا مشهد ... خدا رحمت کنه رفتگانتو

maryam goli ٢٨ خرداد ٩٧

کی بودش؟؟ حالا هرکی خدا خدارحمتش کنه

صبا مشهد ٢٨ خرداد ٩٧

خدارحمت کنه...

عضو ارشد