شبکه اجتماعی دانشجویان دبیر

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با تنهای تلخ
تنهای تلخ از خوزستان ١٧ خرداد ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسر72
یاسر72 از خراسان رضوی ١٧ ارديبهشت ٩۶
سلام.از سبزوار کسی هست؟
عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسر72
یاسر72 از خراسان رضوی ١٧ ارديبهشت ٩۶
گروه سبزواری کسی نداره؟
عضو چت اورداپ