شبکه اجتماعی دانشجویان دبیر

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با فاطمه 1381
فاطمه 1381 از اصفهان ٢ آذر ٩٧


چت اورداپ


توکجایی؟
maryam p r دیروز

اصفهونی کجایی؟

yasi banoo دیروز

reza rezaei ۴ بهمن ٩٨

آخرین حضور: 18 دي 98

ستاره ss ٢ بهمن ٩٨

من تو قلبتم

چمن11 ٢ بهمن ٩٨

فاطمه کوجای؟

مسعودآریایی ٢ بهمن ٩٨

هیهات! بیرُخت -شب ما تیره روز ماند ><خون شد دل و نتافت بر اینکشور آفتاب

عضو ارشد
چت کردن با سحر666
سحر666 ۵ بهمن ٩٨


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با سحر666
سحر666 ٣ بهمن ٩٨


چت اورداپ


No one is perfect until you fall in love with them.

هیچکسی در نظر آدم کامل نیست مگر این که عاشقش بشی.
reza rezaei ۴ بهمن ٩٨

No one is perfect until you fall in love with them.

فاطمه خ9 ۴ بهمن ٩٨

با این جمله تون موافقم

دنیا000001 ٣ بهمن ٩٨

لایکـــــــــ ✰ ــــــــــ ★ ●•٠

maryam p r ٣ بهمن ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با سحر666
سحر666 ۴ بهمن ٩٨


چت اورداپ


دارایی ندارم بجز...
چشمانت و غم هایم....
reza rezaei ۴ بهمن ٩٨

پایــ ـــ ـــ ــــدار

سحر666 ۴ بهمن ٩٨

ممنون دوستان

رعد و برق 2000 ۴ بهمن ٩٨

مهسا 29 ۴ بهمن ٩٨

چه چشمهای خوشگلی

ستاره ss ۴ بهمن ٩٨

چشمای پسره رو بیشتر دوست

yaldaffffff ۴ بهمن ٩٨

وای بچتون چیه باید بشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با سحر666
سحر666 ۴ بهمن ٩٨


چت اورداپ

reza rezaei ۴ بهمن ٩٨

پایدار

عضو چت اورداپ