شبکه اجتماعی دانشجویان دامپزشکی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با محمد60
محمد60 از خراسان رضوی ٧ تير ٩٨
چون کسی تو زندگیت نیست منو دوس داری
چون تو رو دوس دارم , کسی تو زندگیم نیست
محمدرضاا ٢۶ دي ٩٨

لیلیوم ٢۶ دي ٩٨

پ خیلی دوستت داره زوله

maryam p r ٩ آبان ٩٨

سوگند ٩ آبان ٩٨

gandomi ٩ آبان ٩٨

محمدرضاا ٩ آبان ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد60
محمد60 از خراسان رضوی ٧ آبان ٩٨


چت اورداپ


خستم
reza rezaei ۵ دي ٩٨

لیلیوم ۵ دي ٩٨

ی بار دیگه همگذاشته بودی این عکسو خاهر .هر جا ببینم میگم اوخی زوله م

دلارام 2902 ١٧ آبان ٩٨

سمن بوشهر ٧ آبان ٩٨

خیلی خیلی پیداس

الناز33 ٧ آبان ٩٨

غمت نباشه همین چاییرو بخور خستگیت در میره

عضو چت اورداپ