شبکه اجتماعی دانشجویان دامپزشکی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با محمد60
محمد60 از خراسان رضوی ١۶ دي ٩٩


چت اورداپ

sara1377ak ١۶ دي ٩٩

قشنگه

maryam p r ١۶ دي ٩٩

چ زیبا

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد60
محمد60 از خراسان رضوی ٢ آبان ٩٩


چت اورداپ

لیلیوم ١٣ دي ٩٩

زوله خاهرم

ستاره ss ١٢ آبان ٩٩

گل

mahdie ١٢ آبان ٩٩

مث عکسای آقا الیاس...یکم سکوت چاشنیشه

آوای بهار ١٢ آبان ٩٩

خیلی خوب و غمبار

maryam p r ٢ آبان ٩٩

چمن11 ٢ آبان ٩٩

عضو چت اورداپ