شبکه اجتماعی دانشجویان دامپزشکی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با محمد60
محمد60 از خراسان رضوی ٣١ فروردين ٠٠
دعا می کنم برای آنکه میخواست اما نتوانست
لیلیوم ٣ تير ٠٠

زوله

پینار ٢٠ ارديبهشت ٠٠

حکمت

لیلیوم ١۴ ارديبهشت ٠٠

خاهرم

maryam p r ١ ارديبهشت ٠٠

mahdie ١ ارديبهشت ٠٠

الناز ٣١ فروردين ٠٠

عضو چت اورداپ