شبکه اجتماعی دانشجویان دامپزشکی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با محمد60
محمد60 از خراسان رضوی ١١ آبان ٩٧


چت اورداپ

avin boukan ٢١ بهمن ٩٧

....

لیلیوم ٢١ بهمن ٩٧

جولی

الناز33 ٢۵ دي ٩٧

لیلیوم ٢۴ دي ٩٧

زوله همه از خراسون اومدن جز تو دیده دیده داش می اومد سر جاده وامیستادی تو رو هم سوار کنه خو ژولی خاهر

mohsen 33 ١۶ آذر ٩٧

هوای کالباس خوردن زد به سرم

کممممک ١۶ آذر ٩٧

کالباس های ما هم هستی خاک تو سانه

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد60
محمد60 از خراسان رضوی ١٣ دي ٩٧


چت اورداپ

لیلیوم ١٩ بهمن ٩٧

عزیز بامعرفت

صباااا ١٣ بهمن ٩٧

لیلیوم ١٣ بهمن ٩٧

زوله خاخر جان

الناز33 ٢۵ دي ٩٧

سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند

لیلیوم ٢۵ دي ٩٧

الهی الهی زوله ی عزیز دلتنگ شدیم

دلتنگm ٢۵ دي ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد60
محمد60 از خراسان رضوی ٨ آبان ٩٧


چت اورداپ

لیلیوم ۶ بهمن ٩٧

ژولی

ارفین ٢٩ دي ٩٧

گزینه سینگل

لیلیوم ٢٩ دي ٩٧

منتظر چ معجزه ای خاهر؟

سوگند ٨ آبان ٩٧

گزینه married قشنگععععع

کوارک ٨ آبان ٩٧

حتماً دنبال بله گرفتنی برای شروع یه رابطه و ازدواج . جوابتم خیلی طول کشیده .

سوگند ٨ آبان ٩٧

خاااااااااب

عضو چت اورداپ