شبکه اجتماعی دانشجویان دامپزشکی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با محمد60
محمد60 از خراسان رضوی ١٣ مهر ٩٧


چت اورداپ

t a r a n o m ٢٠ مهر ٩٧

حِسَم شَبیهـ اوُن رآه آهَنیهـ کهـ عآشِق شُده وَلی رَفتهـ مُسآفرِش

الناز33 ٢٠ مهر ٩٧

عصرهای کوتاهش، #دست من است #و شب های بلندش، #دامن تو … #پاییز #چه شباهتی به ما دارد …!!

دلتنگm ٢٠ مهر ٩٧

لیلیوم ١٣ مهر ٩٧

زولی قلبو ول نکن نره

آلشیا ١٣ مهر ٩٧

banoo_18 ١٣ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد60
محمد60 از خراسان رضوی ١٣ مهر ٩٧
تا زمانی که رسیدن به تو امکان دارد
زندگی درد قشنگیست که جریان دارد

زندگی درد قشنگیست ، بجز شب هایش!
که بدون تو فقط خواب پریشان دارد
آوای بهار ١۵ مهر ٩٧

شعر بامزه بوددرنظرم

سلطان مسعود ١۵ مهر ٩٧

انڪار مڪن، عاشقي از چشم تو پيداست »«سخت است ڪه اقراربيفتدبه قيــامت »« يڪ بوسه طلبڪارم وميگيرم ازآن لب»« حتــــي اگــر اينبـــــار بيـفتـــد به قيـــــامت...

لیلیوم ١۵ مهر ٩٧

بازم ک نیستی .هر جاهستی شاد و موفق باشی

دلتنگm ١۴ مهر ٩٧

آلشیا ١٣ مهر ٩٧

قرار نشد با بقیه خرید بری..ای بهونه خرید کردنای من

لیلیوم ١٣ مهر ٩٧

همونه ک بی چون و چرا خرید میبره البته ب حساب خوتم

عضو چت اورداپ