شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ١٧ ساعت قبل


چت اورداپ
در رفاقت ؛

مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باش؛
هرگز به دیواری که
تازه رنگ شده نباید تکیه کرد...
♥وحید♥ ١٧ ساعت قبل

amirrr ١٧ ساعت قبل

divare ghadimi ham momkene sost shode bashe injuoori ke manteghe in mesal ha mige ba hishki nabyad refaghat koni

آوای بهار ١٧ ساعت قبل

بااش...

banoo_18 ١٧ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ١٧ ساعت قبل


چت اورداپخواهر که داشته باشی
قلبت به
خانه ای می ماند
که همیشه ی
خدا چراغ
یک اتاقش روشن است
♥وحید♥ ١٧ ساعت قبل

عالی

دژئاگر ١٧ ساعت قبل

بزرگه خوشتیپ تره

عضو چت اورداپ
چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٢ مرداد ٩٧


چت اورداپ
به گِل نشسته کشتی دل
آه ای موج نجات بخش کجایی؟؟؟

#فرهاد_فرهادی
علیرضا99 ٢٣ ساعت قبل

یاد موجای آبی افتادم یهوو

آوای بهار ٢٣ ساعت قبل

خوشگله مرسی

b.a.h.ar ٢٣ ساعت قبل

بودَنت يک جور... نبودَنت يک جور... با تو تمامِ بلاتکليفيها را تجربه کردم!

yeganam دیروز

♥وحید♥ دیروز

محمدرضاا دیروز

میون بود و نبودت جای خالیت حساب کن وقت اومدن تموم ثانیهها رو جواب کن یه عالم فرقه میون از جدایی دق آوردن تا با دستای قشنگت تو خود عاشقی مردن

عضو چت اورداپ
چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٢ مرداد ٩٧


چت اورداپنگــــو
برایـــت میمیرم

زنده باش و بگذار

در هوای آغوشـــت

برای یک عمر عاشقانه زندگی کنم...
نسار 3352 ٢٣ ساعت قبل

علیرضا99 ٢٣ ساعت قبل

اهل جهنم ٢٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با b.a.h.ar
b.a.h.ar از تهران ٢٢ مرداد ٩٧

يک سيب افتاد ؛

و جهان
از قانون جاذبه با خبر شد
ميليون ها جسد افتاد
ولى بشر
معنى انسانیت را
درک نکرد!!!


#چارلى_چاپلين
b.a.h.ar دیروز

میسی دوستان

natalya ٢٢ مرداد ٩٧

دژئاگر ٢٢ مرداد ٩٧

عالی.

آوای بهار ٢٢ مرداد ٩٧

عضو چت اورداپ