لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
 

شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٢ ساعت قبل


چت اورداپ

پووویا 15 ١۵ دقیقه قبل

omid1408 ٢ ساعت قبل

سایز دهنت؟

sanan ٢ ساعت قبل

مریم چالوس ٢ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ۴ ساعت قبل


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ۶ ساعت قبل


چت اورداپ

پینار ۵ ساعت قبل

مریم چالوس ۵ ساعت قبل

صدف1376 ۶ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ۶ ساعت قبل


چت اورداپ

مریم چالوس ۵ ساعت قبل

دوست دارم گازشون بگیرم

grand mother ۶ ساعت قبل

آخی من این عکسه که نی نی خوابیده دوست دارم میشه گازش گرفت

لیلیوم ۶ ساعت قبل

گودا گووودا .اونی ک خوابه پستونک داره .گوگو ی موگوجی .هیچ وقت ب امیرم پستونک ندادم ولی قیافه ی اینشکلی رو دوس دارم

صدف1376 ۶ ساعت قبل

وای چقدر بانمکن اینا

صباااا ۶ ساعت قبل

ای جونممممممممممم

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ۶ ساعت قبل


چت اورداپ

آهو26 ۵ ساعت قبل

grand mother ۶ ساعت قبل

لیلیوم ۶ ساعت قبل

صدف1376 ۶ ساعت قبل

عضو چت اورداپ