شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با احمدرضا69
احمدرضا69 از اصفهان ١٧ دقیقه قبل
پاییز که می شود
انگار از همیشه عاشق ترم
در تمام طول پاییز
نمناکی شب ها را
با تمام منفذهای پوستم
لمس می کنم
وچشمانم همه جا
نقش دیدگان تورا جستجو می کند
پاییز که می شود
همراه برگها رنگ عوض می کنم
زردو نارنجی می شوم و
با باد تا افقی که چشمانت
درآن درخشیدن گرفت
پیش می روم
و مقابلت به رقص درمی آیم
تا آن جا که باور کنی
تمام روزهایی که از پاییز گذشته
تا به امروز
همواره عاشقت بوده ام
پاییز که می شود
بی قراری هایم را در باغچه کوچکی
می کارم و آرام آرام
قطره های باران را
که روزهاست در دامنم جمع کردم
به باغچه می نوشانم
میدانم تا آخر پاییز
تمام بی قراری هایم شکوفه خواهد داد
و با اولین برف زمستان
به بار خواهد نشست
پاییز که می شود
بی آنکه بدانم چرا
بیشتر از همیشه دوستت دارم
و بی آنکه بدانی چرا
دلم بهانه ات را می گیرد
وپاییز امسال….
عشق جنس دیگری دارد و
معشوق خواستنی تر است…
کاش می دانستی!
طنینم ١۶ دقیقه قبل

کاش می دانستی!

عضو چت اورداپ
چت کردن با احمدرضا69
احمدرضا69 از اصفهان ٢۵ دقیقه قبل
اشتباه نکن

اردیبهشت وقت جفت‌گیری پرنده‌هاست

نه وقت عاشقانه‌های سبز گفتن

پاییز که آمد

با اولین فرود برگ

می‌گویمت از عشق و جلوه‌های رنگینش
عضو چت اورداپ
چت کردن با حسین تنها72
حسین تنها72 از خوزستان ٢٠ مهر ٩٧
نَخواستن بحثِ خودش را دارد،
"نتوانِستن" هم؛
و اما من درگیرِ کسی شده بودم که میتوانست،
اما نَخواست که بِتواند!
الناز33 ٢٠ مهر ٩٧

دلت شاد گل

عضو ارشد
چت کردن با lamto
lamto ٢٢ مهر ٩٧
زیاده خواه نیستم !

جاده‌ ی شمال

یک کلبه ی جنگلی‌ …

یک میز کوچک چوبی

با دو تا صندلی

کمی‌ هیزم، کمی‌ آتش،مه‌ِ جنگلی‌

کمی‌ تاریکی ‌_ محض،

کمی‌ مستی،کمی‌ مهتاب…

و بوی یـار.. و بوی یـار.. و بوی یـار …

…تـو باشی،مـن باشم و …هــیچ !

دنــــیــا هــم ارزانی خـــودشـــــان
طنینم دیروز

آلشیا دیروز

شایسته 80 ٢٢ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با حسین تنها72
حسین تنها72 از خوزستان ٢٠ مهر ٩٧

چرا گرفته دلت ؟ مثل آنکه تنهایی !
چقدر هم تنها ...
خیال می‌کنم
دچارِ آن رگِ پنهان رنگ ها هستی !

دچار یعنی عاشق ...
وَ فکر کن که چه تنهاست
اگر که ماهی کوچک
دچارِ آبی دریای بیکران باشد !
چه فکر نازک غمناکی ...!


آلشیا دیروز

زری مهربون32 ٢٢ مهر ٩٧

نرگس23 ٢٢ مهر ٩٧

سهراب سپهری عزیز

آوای بهار ٢٢ مهر ٩٧

asal24 ٢٢ مهر ٩٧

گل تقدیمتون

عضو ارشد