شبکه اجتماعی دانشجویان جغرافیا

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با alireza20012
alireza20012 از تهران ١٠ دي ٩۶
چگونه از #تُ بگذرم؟
وقتی همین دوست داشتنت
مرا زنده نگه داشته است


چت اورداپ

الناز33 ١٠ مرداد ٩٧

بیا خاص باشیم بیا وَسط یک جمع دوستانه چشم ها را گِرد کنیم من ابروی راستم را که بالا انداختم تو چشمهایت را کمی غمگین کنی و هیچ کس نداند که من پرسیده ام دورت بگردم؟!

parnya ۴ تير ٩٧

محمد متين ٢ تير ٩٧

banoo_18 ٢٨ خرداد ٩٧

شیانا ٣١ ارديبهشت ٩٧

اخی چ بامزه و عاشقن

maryam goli ٢٩ ارديبهشت ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با alireza20012
alireza20012 از تهران ۴ تير ٩٧


چت اورداپچت اورداپ

الناز33 ۴ تير ٩٧

parnya ۴ تير ٩٧

تصویر پایینی عالی

عضو چت اورداپ