شبکه اجتماعی دانشجویان جغرافیا

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با alireza20012
alireza20012 از تهران ١٠ دي ٩۶
چگونه از #تُ بگذرم؟
وقتی همین دوست داشتنت
مرا زنده نگه داشته است


چت اورداپ

اژده ها ٢٩ بهمن ٩۶

برو زن بگیر مگو چیست زن حرف بزرگترتم گوش کن بگو چش --- آره گرفتی چتو شد اینجی کلش واس ماس یعنی ملکش واس ماس

parnya ٢٩ بهمن ٩۶

علیرضا چقد لاغر شدی

کامی سیتی ٢٩ بهمن ٩۶

الناز33 ٢٩ بهمن ٩۶

#رهي_معيري از گل شنیدم بوی او مستانه رفتم سوی او تا چون غبار کوی او درکوی جان منزل کنم

عضو چت اورداپ