شبکه اجتماعی دانشجویان تغذیه

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با زهرا1380
زهرا1380 ١۴ آبان ٩۶
چرا قسمت دوستان خاص من خالیه؟؟؟ پ دوست خاصه من کوجاییی؟؟
nafas 6 ٢١ آبان ٩۶

هریو زهرا

زهرا1380 ١۴ آبان ٩۶

هری

هری پاتر ١۴ آبان ٩۶

زهرا1380 ١۴ آبان ٩۶

میسی هری جون

هری پاتر ١۴ آبان ٩۶

خب منو تو لیست دوستات قرار بده

زهرا1380 ١۴ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا1380
زهرا1380 ١١ آبان ٩۶
زیر حوصله م رو کم کرد
بازم سر رفت
الان چیکار کنم ؟
اکبر 123 ١۵ آبان ٩۶

تف کن توش

زهرا1380 ١٣ آبان ٩۶

سامی قندی نمیشه

سامان اندی ١٣ آبان ٩۶

میشه

زهرا1380 ١٣ آبان ٩۶

سامان قندی نمیشه

سامان اندی ١٣ آبان ٩۶

خاموشش کن کلا

زهرا1380 ١٣ آبان ٩۶

هر کیو بخوام تو رو نمیخوام خخخخ

عضو چت اورداپ