شبکه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ۵٣ دقیقه قبل
بچه ها؟ رنگ سال امسال چیه؟
عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢٣ دي ٩۵
بشه ها


چت اورداپ

تبسم هنارcomy ١٠ ساعت قبل

اره واقعا تو گفتی همه باورکردن

چنار ٢٣ دي ٩۵

منم یه وجب از یه وجب مسعود کمتتر یه وجب دوس داشتن بدهکار شدی

ساجده00 ٢٣ دي ٩۵

مسعود35 ٢٣ دي ٩۵

عخخخخخی،منم یه وجب کمتراز اونقد

چنار ٢٣ دي ٩۵

خوبیم نمیشه کرد..باشه صدتا دوست دارم.همشم بخاطر پول بابات

شایسته79 ٢٣ دي ٩۵

چنار

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢٢ ساعت قبل
شب همگی بخیر ...خدای جذابیت مامانشو راضی کرد بره بخوابه


چت اورداپ

دلارام0077 ٢٢ ساعت قبل

شبت بخیردخترم.شبتخوش همراه یاخدا یاحق

sara34 ٢٢ ساعت قبل

شب بخیر

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢٣ ساعت قبل
خوابم میاد ولی مامانم نمیذاره بخوابم


چت اورداپ

شایسته79 ٢٢ ساعت قبل

مررسی

دلارام0077 ٢٢ ساعت قبل

میشه دخترم میشه.تو باهوشتر وقویتر از این حرفایی.هرکاری بخوای میتونی.مطمن باش

شایسته79 ٢٢ ساعت قبل

چشم....ولی نمیشه

دلارام0077 ٢٢ ساعت قبل

برو پا درست ببینم.چن وقت نبودماااااااا.چقدفضول شدیا چشمت بی بلاعزیزم ازدرسات غافل نشو

شایسته79 ٢٢ ساعت قبل

خخخ چمشم چون من شبا همش اینجا پلاسم.....درس نمیخونم صبحا پامیشم درس میخونم

دلارام0077 ٢٢ ساعت قبل

خوکم اتیش بسوزون دختر.ساعت سه براچی خو

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
ب یک عدد عروس خوشمل و یک عدد داماد زشت نیازمندیم


چت اورداپ

شایسته79 دیروز

خو دوماد باید مکمل عروس باشه دیه

پووویا 15 دیروز

نمیشه حالا داماد یکمی خوشگل باشه ؟؟؟؟

مستی44 دیروز

عروس خوشمل ولی دومادزشت قبول نمیکنم

yasi banoo دیروز

شایسته79 دیروز

میخوام تو چت روم مزدوجشون کنم

عضو چت اورداپ