شبکه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با رضا ر077

از همان روزی که دست حضرت قابیل

گشت آلوده به خون حضرت هابیل

از همان روزی که فرزندان آدم

زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید

آدمیت مرد،

گرچه آدم زنده بود.از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند

از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند

آدمیت مرده بود.بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب

گشت و گشت

قرن ها از مرگ آدم هم گذشت

ای دریغ!

آدمیت برنگشت!قرن ما

روزگار مرگ انسانیت است

سینه ی دنیا ز خوبی ها تهی است

صحبت از آزادگی، پاکی، مروت ابلهی است

صحبت از عیسی و موسی و محمد نا به جاست

قرن «موسی چمبه» هاستمن که از پژمردن یک شاخه گل

از نگاه ساکت یک کودک بیمار

از فغان یک قناری در قفس

از غم یک مرد در زنجیر

حتی قاتلی بر دار

اشک در چشمان و بغضم در گلوست،

وندر این ایام زهرم در پیاله زهر مارم در سبوست

مرگ او را از کجا باور کنم؟صحبت از پژمردن یک برگ نیست

وای! جنگل را بیابان می کنند

دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان می کنند

هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند

صحبت از پژمردن یک برگ نیست

فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست

فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست

فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست

در کویری سوت و کور

در میان مردمی با این مصیبت ها صبور

صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق

رضا ر077 ٣ ساعت قبل

یاسمین003 ٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با رضا ر077
رضا ر077 از چهارمحال بختیاری ۶ فروردين ٩۶
پشت دیوار همین کوچه به دارم بزنید
من ک رفتم بنشینید و هوارم بزنید
باد هم آگهیه مرگ مرا خواهد برد
بنویسید ک بد بودم و جارم بزنید
من از آیین شما سیر شدم سیر شدم
پنجه در هرچه ک من واهمه دارم بزنید
دست هایم چقدر بود و ب دریا نرسید
خبر مرگ مرا طعنه ب یارم بزنید
ای کسانی ک به بی برگیه من میخندید....
مرد باشید بیایید و کنارم بزنید


چت اورداپ

رضا ر077 ٣ ساعت قبل

بانو

banoo_18 ٩ ساعت قبل

گل

رضا ر077 دیروز

درود بر شما

پینار دیروز

پنج ستاره!

رضا ر077 دیروز

ارفین دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با رضا ر077
طبیبان بر سر بالین من آهسته میگویند:
که امشب تا سحر این عاشق دل خسته میمیرد.....
ز هرجا بگذرد تابوت من غوغا بپا خیزد.....
چه سنگین میرود این مرده از بس آرزو دارد.......


چت اورداپ

پینار ٩ ساعت قبل

خواهش و موافق!

رضا ر077 ٩ ساعت قبل

مرسی پینار جان،کاملا درسته.خود مرگ هم انقد وحشتناک نیست ک زندگی رو از ترسش خراب کرد.مرگ پایان کار انسان نیست چون پابان هر نقطه سر اغاز خط دیگریست.البت این اعتقاد منه. ن چیه هیلیا 78؟؟

پینار ١٠ ساعت قبل

ممنونم جناب رضا، اول دور از جون، مالک اوست. اما تا زمانی که عمری از خدا گرفتیم باید زندگی کنیم. یادآوری مرگ هم خوبه!

رضا ر077 ١٠ ساعت قبل

درست میفرمایید شما و ممنون ولی اخر هر تلاش و امید همین تابوته......

هیلیا78 ١٠ ساعت قبل

قافیه میدونی چ؟؟؟

پینار ١٠ ساعت قبل

لطفا! در زندگیمان تلاش رو فراموش نکنیم. چرا سخن ناامیدی. ناامید شیطانه.. گل

عضو چت اورداپ
چت کردن با رضا ر077
رضا ر077 از چهارمحال بختیاری ١ فروردين ٩۶
مگسی را کشتم....
نه به این جرم ک حیوان پلیدیست بد است....
و نه چون نسبته سودش به ضرر یک به صد است....
طفل معصوم به دور سر من میچرخید....
به خیالش قندم،یا ک چون اغذیه ی محبوبش تا ب آن حد گندم....
مگس خوبی بود،ای دوصد نور ب قبرش بارد....
من به این جرم که از یاده ( تو ) بیرونم کرد،مگسک را کشتم!!


چت اورداپ

رضا ر077 دیروز

ارفین سینا بد اشتباهی کرد خووو

سینا4 دیروز

مگس بیچاره

ارفین دیروز

رضا ر077 ١ فروردين ٩۶

کامی سیتی ١ فروردين ٩۶

رضا ر077 ١ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ۵ فروردين ٩۶
تیرانداز1 ۵ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ