شبکه اجتماعی دانشجویان تاریخ

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با امير محمد123
امير محمد123 از مازندران ٢٧ شهريور ٩٨


چت اورداپ

محمدرضاا ٢٨ دي ٩٨

سوگند ١ آبان ٩٨

نسیم نظرت واسه خودت محترمه

محمدرضاا ١ آبان ٩٨

نسسیم ٢٧ شهريور ٩٨

سوگند چشات خوشگل میبینه ولی این خوشگل نیست خخخخ

امير محمد123 ٢٧ شهريور ٩٨

سلام بله زيباست

سوگند ٢٧ شهريور ٩٨

چ صورت زیبایی داره خانمه

عضو چت اورداپ