شبکه اجتماعی دانشجویان تأسیسات

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با forbiden love
forbiden love از اردبیل ١١ دي ٩٧


چت اورداپ

crazy girl
در لبخندت من چیزی زیبا تر از ستارگان آسمان می بینم
تولدت مبارک عزیزم
ببخش که دیر شد شرمنده
بهناام ١١ دي ٩٧

سلام داد خدمتتون

فریاد عشق ١١ دي ٩٧

اگه پیدا کردی شلاااااااااااااااااااااااام منم برسون

crazy girl ١١ دي ٩٧

بهنام ازمن ک بهتر نیس نگرد النا ممنون اجی.فریاد لایک

بهناام ١١ دي ٩٧

بی عقل زیاد پیدا میشه فریاد عشق البته زیادم بی عقل نیستن فکر کنم

فریاد عشق ١١ دي ٩٧

داش بهنام مثلا کدوم بی عقلی به تو میگه

elena7 ١١ دي ٩٧

تولدت مبارک

عضو چت اورداپ