شبکه اجتماعی دانشجویان تأسیسات

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با forbiden love
forbiden love از اردبیل ٢٩ خرداد ٩٧
بیر قوشام غملر یوروب اوشماخدا خوش گلمور منه
باده لر بیر بیر دولور ایچمخ ده خوش گلمور منه

غملرونن بیر زمان شاهلیخ ادیردیم عالمه

سن گئدن گونن سورا غملر ده خوش گلمور منه

عطریوی آلاردیم هر سحر یللر اسنده سوگلیم

ایل گلیب آیلار کچیب گونلرده خوش گلمور منه
کامی سیتی ٢٢ تير ٩٧

آناهیتا 99 ٢٢ تير ٩٧

forbiden love ٢٢ تير ٩٧

**abdolla** ٢٩ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با forbiden love
forbiden love از اردبیل ٢٧ خرداد ٩٧


چت اورداپهوا که ابری شد قرارمان زیر باران. زیر ابرهای مثل من و تو دلتنگ این آسمان. پالتوی آبی رنگت را تن کن. همان که رنگش بوی عاشقی را می دهد. دلم لک زده برای پیاده روی طولانی، من باشم و شعر و خیال تو و گاهی لبخندی از سر بی کسی که تمام این خیابان را فرش می کند. با من که قرار می گذاری دیر نکن. تنها که می شوم بی حواسم. لحظه ها را تند تند زندگی می کنم. غرق می شوم در زمان. ناگهان پیر می شوم و گاه می میرم. به همین سادگی
yasi banoo ٨ تير ٩٧

مبارک

nafas 6 ٨ تير ٩٧

تولدتون مبارک باشه

banoo_18 ۶ تير ٩٧

دلم لک زده برای پیاده روی طولانی، من باشم و شعر و خیال تو و گاهی لبخندی از سر بی کسی......

nafas 6 ٢٩ خرداد ٩٧

الناز33 ٢٧ خرداد ٩٧

ناگهان پیر می شوم ..

crazy girl ٢٧ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با forbiden love
forbiden love از اردبیل ٢٩ خرداد ٩٧
آینه یک شب صدایــم می کند

تابگـــوید که تــو دیگـر نیستی

خیره خـواهم شد درون چشــم خود

داد خـــواهــم زد:"غریبه کیستی؟"خاطـــر ِآلبــوم پریشان می شود

از نبــود عکس تــو در قلب خــود

ناگهان یــک قاب خالی باسکــوت

می کند چشمان مـن راجلب خودقاب عکــس تــو درون چشم من

عکس تــــو اما درون قاب نیست

لحظه ای در انزوا خواهم نشست

از خودم میپرسم:"اینها خواب نیست؟"بیکسی مهمان قلبـــم می شود

تا بدانـــم(( ))هم یادم نکــرد

می نویســم روی سنگ قبـر دل:

مــن خــرابش بــودم آبادم نکــــرد
banoo_18 ۶ تير ٩٧

........زورکی که نمیشه...بعضی از ادما رو فقط میشه از دور دوست داشت

**پسرکوهستان** ٢٩ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با forbiden love
forbiden love از اردبیل ٢۶ خرداد ٩٧


چت اورداپbanoo_18 ٢٧ خرداد ٩٧

اسم عارجکی میزارین ادم معضل روححی براش پیش میاد اسمتون رو میبینه واسه دگران میگم وگرنه که من خودم بچه امریکن هستم و زبون بواییمه غارجکی ولی دیگه هوای هم رو داشته باشین

forbiden love ٢۶ خرداد ٩٧

قرص های آرامش بخش مرا آرام نمیکنند ... "یـــــــــــاد تـــــــــــو" تنها آرامش بخش من ...

ساناز بوشهر ٢۶ خرداد ٩٧

سلطان مسعود ٢۶ خرداد ٩٧

من از غمِ تو کشم خون، تو با حریفان مِی »« چنین تو بیمن و من ماندهام چنان بیتو.

عضو چت اورداپ
چت کردن با forbiden love
forbiden love از اردبیل ١٨ خرداد ٩٧


چت اورداپهیچ گاه از یاد مبرید چه کسی به یاریتان شتافت....
وقتی هیچ کس دیگری حاضر نبود.
آوای بهار ٢۴ خرداد ٩٧

آره ادم نبایدکسی که تو سختی درکنارش بودروازیادببره

سلطان مسعود ٢۴ خرداد ٩٧

لذت دنیا داشتن کسی است که دوست داشتنش حواسی برای آدم نمی گذارد...

crazy girl ٢۴ خرداد ٩٧

باشه

سلطان مسعود ٢۴ خرداد ٩٧

داشتم در خیابان راه میرفتم» که یک ماشین با صدای خیلی بلندِ موزیک اش مرا از کنارِ خیابان گرفت!! و پرت کرد تووی خاطرات»» یادم آمد چقدر ندارمت .».. به گمانم آن ماشین عاشق آزاری داشت»! راه می افتاد در خیابان ها  و دلتنگی پخش میکرد» لعنتی...

forbiden love ٢٠ خرداد ٩٧

بانو جان مریم

banoo_18 ١٨ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ