شبکه اجتماعی دانشجویان تأسیسات

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با یاس007
یاس007 از مازندران ٢٩ ارديبهشت ٩۶
شمارش ارا حسینه ارشاد تازه شروع شد
عضو چت اورداپ
چت کردن با یاس007
یاس007 از مازندران ٢٩ ارديبهشت ٩۶
120نفر ب خاطر انتخابات دستگیر شدند
الناز33 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

یاس اخرین تدکر بهت میدم ابجی گل.. بحثای سیاسی ممنوعه.. قوانین رو قبل از ورود بخونین بعد وارد شین.. ی کاری کنبن شرمنده حصورتون نشیم

یاس007 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

تخلف کرده بودند

parnya ٢٩ ارديبهشت ٩۶

یاس اخبار میگی ها

فشفشه1 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

چرا اونوقت؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاس007
یاس007 از مازندران ٢٩ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

فاطمه13 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

یاس007 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

yasi banoo ٢٩ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاس007
یاس007 از مازندران ٢٩ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

یاس007 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاس007
یاس007 از مازندران ٢١ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

sara34 ٢١ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ٢١ ارديبهشت ٩۶

پرنیاا ٢١ ارديبهشت ٩۶

درست گفته

عضو چت اورداپ