شبکه اجتماعی دانشجویان تأسیسات

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با اطلس96
اطلس96 از گلستان ٢١ مرداد ٩۶


چت اورداپ

پاتریس ٢٣ مرداد ٩۶

بدست اوردنش فایده ای نداره

اطلس96 ٢٣ مرداد ٩۶

ممنون ازتون آوا خانوم نترس هیجان داره

آوااااای بهار ٢٣ مرداد ٩۶

ووی ترسیدم چر

مهسا77 ٢٣ مرداد ٩۶

آزاده هستم ٢١ مرداد ٩۶

ان بدست اوردن را چه حاصل یا حبیبی خخخخخخ

عضو چت اورداپ
چت کردن با اطلس96
اطلس96 از گلستان ٢٣ مرداد ٩۶
سلام.من عضو جدید هستم.
همین دیگه خواستم بگم اطلس هم وارد اورداپ شد
اژده ها ٢٣ مرداد ٩۶

علیک سلام جدید

هیلیا78 ٢٣ مرداد ٩۶

خوش اومدی ...

عضو چت اورداپ