شبکه اجتماعی دانشجویان تأسیسات

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با hamed98
hamed98 از اردبیل ١٧ دي ٩۶


تقدیم به تویی که با وجود اینکه تمام قلبمو بهت پیشکش کردم بازم باورم نکردی....................................اه.........کاش روزی شود که تو باورم کنی........................این قلب تقدیمی تو ا نه کس دیگه...............عزیزم دوستت دارم...
ناخداسیلور ٢٢ بهمن ٩۶

رها5495 ٢٣ دي ٩۶

hamed98 ٢٠ دي ٩۶

ممنونم

nafas 6 ٢٠ دي ٩۶

✺♡♡♡✺

asal24 ٢٠ دي ٩۶

دلتون شااااااااد آقا حامد دوست قدیمی

عضو چت اورداپ
چت کردن با hamed98
hamed98 از اردبیل ١۶ بهمن ٩۶
اگه تا روز قيامت داشتنت نباشه قسمت

چشم به راه تو ميمونم با دلی پر از صداقت...

اگه با اشکای گرمم دل سنگ برام بسوزه

اگه جسم من بسوزه بعد دنيای دو روزه.....

اگه نقش قصه ها شی ...مه روی قله ها شی...

بری و از من جدا شی...اگه باشی يا نباشی...

نه فقط عاشقت هستم....مرهمی رو قلب خستم....

اين تو ی که ميپرستم.....سر سپرده تو هستم.....

اگه جای تو به اين دل همه دنيا رو ببخشن....

ميگذرم...از هر چه دارم...اگه باشی عاشق من....

اگه زنجيره به پاهام ،اگه قفل و اگه صد بند....

ميرسم هر جا که هستی ...به تو و عشق تو سوگند....

اگه باشی تاجی بر سر...

يا که از ذره ی کمتر....

دل من داغ تو داره....

تا ابد تا روز آخر.....

نه فقط عاشقت هستم...مرهمی رو قلب هستم...

اين توی که ميپرستم....سر سپرده تو هستم....

اگه با يک قلب تبدار...بشم از عشق تو بيمار....

يا وجود عاشقم رو ببرن تا چوبه دار.....

اگه زندگيم فنا شه،...طعمه خشم خدا شه...

يا که در حسرت عشقت روحم از بدن جدا شه...

اگه قلبمو شکستی...

رفتی و از من گسستی..

مهربون يا خود پرستی.....

هر که هستی...

هر چه هستی،....

نه فقط عاشقت هستم...مرهمی رو قلب خستم...

اين توی که ميپرستم...تو بتی من بت پرستم...

عشق من......
hamed98 ١۶ بهمن ٩۶

مرسی دوستان

♥وحید♥ ١۶ بهمن ٩۶

parnya ١۶ بهمن ٩۶

yalda1374 ١۶ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با hamed98
hamed98 از اردبیل ٨ بهمن ٩۶

hamed98 ٨ بهمن ٩۶

ttaranom parnya

ttaranom ٨ بهمن ٩۶

parnya ٨ بهمن ٩۶

hamed98 ٨ بهمن ٩۶

داداش وحید

♥وحید♥ ٨ بهمن ٩۶

روح الله دوستداری..یالاندی

زهرا26 ٨ بهمن ٩۶

من باگوشی.میام.نمیتونم.دانلود کنم.اسم خواننده این ترانه رومیگین؟؟؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با hamed98
hamed98 از اردبیل ٢٣ دي ٩۶


hamed98 ٣ بهمن ٩۶

رزا 1379 الناز33

الناز33 ٣ بهمن ٩۶

ترک الییب گدمیسن ای یارمنی.. ظولم الییب گویموسان آغلار منی/// بئله یاشاماخدان سا اولوم یاخشیدیر ...جانیمی آل بو ظولومدن قوتار منی

رزا 1379 ٣ بهمن ٩۶

عاالیه عزیزم یاد بدبختیام افتادم

**پسرکوهستان** ٣ بهمن ٩۶

بهترین آدم دنیا هم باشی وقتی نباشی فراموش میشی...

hamed98 ٣ بهمن ٩۶

آره .....

yalda1374 ٣ بهمن ٩۶

مگه اون یه نفر اینجا میاد

عضو چت اورداپ
چت کردن با hamed98
hamed98 از اردبیل ٢۶ دي ٩۶


چت اورداپ


ﻗﺎﯾﻘــــﯽ ﺧﻮﺍﻫــــــﻢ ﺳﺎﺧـــــﺖ ➣⇩
◆ ﺑﺎ کدام ﻋﻤﺮِ ﺩﺭﺍﺯ؟؟؟✖
■ﻧﻮﺡ ﺍﮔﺮ ﮐﺸﺘــــﯽ ﺳﺎﺧﺖ، ﻋﻤـــــﺮِ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ■
■ ﺑﺎ ﺗﺒــــــﺮ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺒــــﺶ، ﺑـــــﺮ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ ■ ■ﺳﺎﻟﯿــــــﺎﻥ ﻃـــــــﻮﻝ
ﮐﺸﯿـــــــﺪ■
■ ﻋﺎﻗﺒـــــــﺖ ﺍﻣـــــــﺎ ﺳﺎﺧــــــﺖ ■
■ ﭘﺲ ﺑــــــﮕﻮ ﺍﯼ ﺳﻬــــــﺮﺍﺏ ■
■ ﺷﻌﺮ ﻧــــــﻮ ﺧﻮﺍﻫــــــﻢ ﺳﺎﺧﺖ ■
■ﺑﯿﺨﯿـــــــﺎﻝ ﻗﺎﯾــــــﻖ■
■ ﯾﺎ ﮐِـــــﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘـــــﯽ ﺗﻮ■
◆ ﺗﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺴــــــﺖ ﺯﻧﺪﮔـــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ؟ ◆
■ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﻌﻨـــــــﯽ ﭼـــــﻪ؟؟؟■
■ ﺑﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎﺷـــــﯽ ... ﺯﻧﺪﮔــــــﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ؟ ■!
■ ﻭﺭﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻌــــــﺮﻭ ﺳﺨـــــﻦ■
■ ﯾﮏ ﺧﯿــــــﺎﻝ ﭘـــــﻮﭺ ﺍﺳﺖ ■
■ ﭘﺲ ﺍﮔــــــﺮ ﻣﯿﮕﻔﺘـــــﯽ ■...
◆ ﺗﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺴــــــﺖ، ﺣﺴـــــﺮﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺭﺩ◆
■ ﺟﻤــــــﻠﻪ ﺯﯾﺒـــــﺎ ﻣﯿﺸﺪ ■
■ﺗﻮ ﺑﺒﺨﺸــــــﻢ ﺳﻬــــــﺮﺍﺏ ■...
■ ﮐِـــــﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺷﻌــــﺮﺕ ■
● ﻧﮑﺘـــــﻪ ﺍﯼ ﺁﻭﺭﺩﻡ ●
●ﺍﻧﺘﻘـــــﺎﺩﯼ ﮐﺮﺩﻡ ●
《 ﺑﺨـــــﺪﺍ ﺩﻟــــــﮕﯿﺮﻡ•••
《ﺍﺯ ﺗﻤـــــﺎﻡ ﺩﻧﯿـــــﺎ•••
《ﺍﺯ ﺧﯿـــــــﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﯾـــــــﺎ•••
《ﺑﺨــــــﺪﺍ ﺩﻟـــــــﮕﯿﺮﻡ•••
《 ﺑﺨـــــﺪﺍ ﻣﻦ ﺳﯿـــــﺮﻡ•••
《 ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧـــــﯽ ﭘﯿـــــﺮﻡ•••
《ﺯﻧﺪﮔـــــﯽ ﺭﻭﯾــــــﺎ ﻧﯿﺴﺖ•••
《ﺯﻧﺪﮔـــــﯽ ﭘــــﺮﺩﺭﺩ ﺍﺳﺖ•••
asal24 ٢٩ دي ٩۶

گللل

hamed98 ٢٩ دي ٩۶

ممنون از همتون

رزا 1379 ٢٧ دي ٩۶

عالی

yalda1374 ٢٧ دي ٩۶

hamed98 ٢٧ دي ٩۶

رها بهار

بهار44 ٢٧ دي ٩۶

عالی بود

عضو چت اورداپ