شبکه اجتماعی دانشجویان تأسیسات

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با ژورس
ژورس از اصفهان ٢٢ شهريور ٩٨
یه بار خیلی مریض تو خونه افتاده بودم که یهو بابا بزرگم
با تفنگ ساچمه ای اومد تو به بابام گفت اگه زیاد زجر میکشه بگو خلاصش کنم
سمن بوشهر ١٢ آبان ٩٨

انگار زنده ای فعلا

فاطمه خ9 ١١ آبان ٩٨

پینار ١١ آبان ٩٨

.... خدا نکنه!

محمدرضاا ٩ آبان ٩٨

maryam p r ٢٩ شهريور ٩٨

مسعودآریایی ٢٩ شهريور ٩٨

عضو قدیمی سایت