شبکه اجتماعی دانشجویان برق

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سحر1992
سحر1992 ۴ ساعت قبل


چت اورداپ

سوگند ٢ ساعت قبل

قبلاها که خام بودم دلم تنگ میشد...الان اصلا دلتنگ جیزی یا کسی نمیشم

مجید رحیمی 52 ٣ ساعت قبل

سلام سحر خانم گل واقعا درسته و عالیه

نسترن1991 ۴ ساعت قبل

ارفین ۴ ساعت قبل

جمله سنگینی بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با سحر1992
سحر1992 ١٣ ساعت قبل


چت اورداپ
فرق بزرگیست بین کسی که تنها مانده
و کسی که تنهایی را انتخاب کرده...
سوگند ١٢ ساعت قبل

اره درسته ..منو یاد یه جمله مشابه انداخت میگه فرقه بین کسی که از رو علاقه انتخابت کرده با کسی که از روی اجبار چون تنهاست انتخاب کرده

parvin30 ١٢ ساعت قبل

طوفانم ١٣ ساعت قبل

پینار ١٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با سحر1992
سحر1992 ١٩ تير ٠٠


چت اورداپ


نگرانش بودم...نگران دردها و رنج هایش...نگران غصـہ هایش...
غصـہ هایۓ ڪًــہ میدانستم...و دردهایۓ ڪًــہ نمیدانستم و از من پنهان ساختـہ بود...
صبح گوشیم را چڪً ڪًـردم بدون اینڪًــہ منتظر پیامۓ از طر؋ـش باشم...برایم پیام گذاشتـہ بود...پیامۓ عاشقانـہ و سراسر محبت...
و جوابش را با پیام گرمۓ نوشتم هر چند بـہ دلنشینۓ پیام او نبود...
؋ـورۓ پاسخم را داد....و گـ؋ـت و گـ؋ـتم...

و من....
از حالش پرسیدم و دردۓ در زندگیش ڪًــہ تنها من میدانستم و خودش... گـ؋ـت رنج هایم انقدر زیاد شدہ ڪًــہ این دردم را ؋ـراموش ڪًـردم...
برایش پنهانۓ اشڪً ریختم و او نمۓ دانست...
غصـہ داشت..اما حالش خوب بود و حس ڪًـردم از تـہ دل میخندد...
و من می گریستم برای غصه هایش...
گـ؋ـتم بخند ڪًــہ من عاشق خندہ هاۓ تو ام..
بهم گـ؋ـت: تو ڪًــہ باشی...حالم روبراهه...حتۓ اگر هزار درد داشتـہ باشم...انگیزہ من براۓ تحمل غصـہ هام ؋ـقط تویی...
بـہ خاطر ندارم دیگر چـہ گـ؋ـتیم ...
میداند هنوز برایم عزیز است...و میدانم برایش عزیزم...

و نمیداند حال خوبش ...خندہ هایش...آرامشش...سلامتۓ اش...و پایان غصـہ هایش تمام آرزوۓ من است حتۓ اگر ڪًـنارم نباشد...
لیلیوم ٢۵ شهريور ٠٠

آسمان اورداپ ١٠ شهريور ٠٠

محمد متين ٢١ تير ٠٠

اژده ها ٢١ تير ٠٠

زرد دوس داشتنی تصویر عالیه متن هم خوب

ارفین ٢٠ تير ٠٠

نگران منی که نگیره دلم

پینار ٢٠ تير ٠٠

عضو چت اورداپ
چت کردن با سحر1992
سحر1992 ١٣ شهريور ٠٠


چت اورداپ

لیلیوم ٢۵ شهريور ٠٠

pinar90 ٢٢ شهريور ٠٠

چمن00 ٢٠ شهريور ٠٠

ها من لی لی

لیلیوم ٢٠ شهريور ٠٠

چمن هیشکی ن تو

چمن00 ٢٠ شهريور ٠٠

من وقتی دلتنگ یکی میشم خیلی زودرنج میشم واصن تعادلی روی حرفام ندارم .و همچ فحش میدمsm042]

لیلیوم ٢٠ شهريور ٠٠

وقای کسیو دوس داری ،زود رنجی ،حساسی ،حسادت میکنی ،وگرنه از کنار حرفای بقیه چطو بیخیال رد میشی ،فقط ی تفر خاصه ک میتونه بهمت بریزه

عضو چت اورداپ
چت کردن با سحر1992
سحر1992 ١۶ شهريور ٠٠


چت اورداپ


پرسه دارد می زند ؛
هر شب ،
خیالت در سرم
"درد" دارد ؛
در خیالم ، هم ، هَمَش ..
"دلواپسم"...
parvin30 ٢٢ شهريور ٠٠

ارفین ٢٢ شهريور ٠٠

یادم اومد معنیش واندر میشه

تابستان کویر ٢٢ شهريور ٠٠

لیلیوم ٢٢ شهريور ٠٠

سحر1992 ١٧ شهريور ٠٠

دوستان بامعرفت ممنون از همگی

لیلیوم ١٧ شهريور ٠٠

شبت آروم و بدن فکر و خیال و دواپسی عزیزم

عضو چت اورداپ