شبکه اجتماعی دانشجویان برق

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با amin fz92
amin fz92 از آذربایجان شرقی ١٨ آبان ٩۶


چت اورداپ

hana110 ٨ ساعت قبل

آرامش یعنی کنار عزیزات باشی و سالم باشن و دل خوش..همینا رو برات ارزو دارم..

nafas 6 ١١ ساعت قبل

ینی همونی که کهمان گفت

♥وحید♥ ١٩ آبان ٩۶

یعنی یه جایی برا نشستن از همه مهمتر یه کسی برای نشستن

amin fz92 ١٩ آبان ٩۶

حافظ دیه در این حد شرمندمون نکن جواد

اژده ها ١٩ آبان ٩۶

آرامش یعتی فارغ از دنیا باشی و بس ما به دنیا اومدیم ولی دنیا به ما نیومد

کهمان ١٩ آبان ٩۶

یعنی امین

عضو ارشد
چت کردن با amin fz92
amin fz92 از آذربایجان شرقی ١٩ آبان ٩۶

ساندیس وارد میشود!!!!
nafas 6 ٢٣ آبان ٩۶

اژده ها ١٩ آبان ٩۶

بدون کیک و کلوچه مزه نداره بش بگو بره با کلوچه اش بیاد

عضو ارشد
چت کردن با amin fz92
amin fz92 از آذربایجان شرقی ٢٠ آبان ٩۶

nafas 6 ٢٣ آبان ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با amin fz92
محمدرضا یزد ١٧ آبان ٩۶

nafas 6 ٢ آبان ٩۶

maryam p r ٢٧ مهر ٩۶

lord ٢٧ مهر ٩۶

عليرضا ٢۶ مهر ٩۶

آوااااای بهار ٢۶ مهر ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با بااازگشته
بااازگشته از تهران ۵ آبان ٩۶
جاده چالوس میرفتم افسر جلوموگرفت,گفتم جناب سروان من ک اینسری قوانینو رعایت کردم, گفت جناب سروان کیه بفرمایید داخل رستوران ما با غذاهای متنوع
عضو چت اورداپ