شبکه اجتماعی دانشجویان برق

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با کوارک
کوارک از تهران دیروز


چت اورداپ

صبا مشهد ٩ ساعت قبل

کوارک متحول شدی عایا

banoo_18 ١١ ساعت قبل

اگ به همین متن دقت بشه..درش فکر کرد خیلی زندگیامون تغیر میکنه ممنون زییاست

دیده دیده ٢١ ساعت قبل

اژده ها دیروز

زندگی ---> مرگ شقایق هاست

عضو ارشد