شبکه اجتماعی دانشجویان باستان شناسی

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته باستان شناسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سوگند07
سوگند07 از یزد ٢٠ مهر ٩۶


چت اورداپ


امشب ای دلدار مهمان توییم
شب چه باشد روز و شب آن توییم

هر کجا باشیم و هر جا که رویم
حاضران کاسه و خوان توییم

نقش‌های صنعت دست توییم
پروریده نعمت و نان توییم

چون کبوترزاده برج توییم
در سفر طواف ایوان توییم

هر زمان نقشی کنی در مغز ما
ما صحیفه خط و عنوان توییم

همچو موسی کم خوریم از دایه شیر
زانک مست شیر و پستان توییم

زان چنین مست است و دلخوش جان ما
که سبکسار و گران جان توییم

خواه ما را مار کن خواهی عصا
معجز موسی و برهان توییم

گر عصا سازیم بیفشانیم برگ
وقت خشم و جنگ ثعبان توییم

عشق ما را پشت داری می کند
زانک خندان روی بستان توییم

سایه ساز ماست نور سایه سوز
زانک همچون مه به میزان توییم

هم تو بگشا این دهان را هم تو بند
بند آن توست و انبان توییم

#غزل_۱۶۷۳_دیوان_شمس_مولانا
الناز33 ٢٠ دي ٩۶

بهمنی 35 ١۶ آذر ٩۶

بانوی بی نشان ٢١ آبان ٩۶

آوااااای بهار ٢١ آبان ٩۶

مسعود35 ٢١ مهر ٩۶

محسن 123 ٢١ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند07
سوگند07 از یزد ٢٩ شهريور ٩۶


چت اورداپ


دوست داشنتت....

گناه باشد یا ڪہ اشتباه....

گناه میڪنم

تورا... بارها... بہ اشتباه..
رایکا ٧ آبان ٩۶

الناز33 ٧ آبان ٩۶

بانوی دی ۴ آبان ٩۶

motahl 30 ۴ آبان ٩۶

چه کاریه

فاطمه123 ۴ آبان ٩۶

فاطمه 1375 ۵ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند07
سوگند07 از یزد ٣١ شهريور ٩۶


چت اورداپ


[ Photo ]
به یک بزغاله بانویی علف داد
علف با رقص و با شور و شعف داد

و آن بزغاله از بهر تشکر
به بانو بوسه ای از شش طرف داد

فاطمه123 ۴ آبان ٩۶

الناز33 ٣١ شهريور ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند07
سوگند07 از یزد ٢٠ مهر ٩۶


چت اورداپ


صدایت میکنم باعشق
جوابم می دهی باجان
همین جان گفتنت عشقم
هوایی می کند دل را
motahl 30 ۴ آبان ٩۶

دسته گل

فاطمه123 ۴ آبان ٩۶

همین جان گفتنت عشقم ......هوایی می کند دل را ......

الناز33 ٢٠ مهر ٩۶

صبا مشهد ٢٠ مهر ٩۶

hana110 ٢٠ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند07
سوگند07 از یزد ٢٠ مهر ٩۶


چت اورداپ


شب
تو رفته ای
که بی من تنها سفر کنی

من مانده ام
که بی تو
شب ها سحر کنم.

#فریدون مشیری
فاطمه123 ۴ آبان ٩۶

الناز33 ٢٠ مهر ٩۶

صبا مشهد ٢٠ مهر ٩۶

من مانده ام که بی تو شب ها سحر کنم....

عضو چت اورداپ