شبکه اجتماعی دانشجویان باستان شناسی

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته باستان شناسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با شیطونک
شیطونک ۵ مرداد ٩٨


چت اورداپ

*ارش* ۵ مرداد ٩٨

maryam p r ۵ مرداد ٩٨

آزاده هستم ۵ مرداد ٩٨

عامین

elham1365 ۵ مرداد ٩٨

الهی امین

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با شیطونک
شیطونک ٣ مرداد ٩٨
خبرت هست که دلتنگ نگاهت شده ام
بی قرار تو و چشمان خمارت شده ام

خبرت هست دلم مست حضور تو شده
عاشق و شیفته ی زنگ صدایت شده ام

خبرت هست که باران بهارم شده ای
چون پرستوی مهاجر نگرانت شده ام

خط به خط زنده گی ام پر شده از بودن تو
خبرت نیست و شادم که فدایت شده ام
*ارش* ٣ مرداد ٩٨

عضو قدیمی سایت