شبکه اجتماعی دانشجویان باستان شناسی

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته باستان شناسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با شیطونک
شیطونک ١۴ اسفند ٩٧
سلام علیکم
ارفین ١۴ اسفند ٩٧

سلام شیطونک جون خوبی اگه خوب نیسی بیا خصوصی میخوام یه چیزی نشونت بدم

لیدا30 ١۴ اسفند ٩٧

و علیکم سلام

سوگند ١۴ اسفند ٩٧

چت اورداپ

سلم برتو

عضو قدیمی سایت