شبکه اجتماعی دانشجویان انگلیسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با زهرا868
زهرا868 از قم ۵ فروردين ٩۶


چت اورداپ

تیرانداز1 ٧ فروردين ٩۶

کامی سیتی ٧ فروردين ٩۶

banoo_18 ۶ فروردين ٩۶

yasaman2222 ۵ فروردين ٩۶

زهرا24 ۵ فروردين ٩۶

ava1370 ۵ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهسا 29
مهسا 29 از ایلام ٣٠ اسفند ٩۵


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ

آشناا ٧ فروردين ٩۶

پینار ٧ فروردين ٩۶

سلام. سال نو شما هم مبارک گل

سلااااااام ٧ فروردين ٩۶

مباااارک مبارک

مسعود35 ٧ فروردين ٩۶

کیک خاست دلم

دخترافغان ٧ فروردين ٩۶

جان جان سال تو توام میارک جیگر ِاورداپ

naghme ٣ فروردين ٩۶

سال نو مبارک

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهسا 29
مهسا 29 از ایلام ٢۶ اسفند ٩۵


چت اورداپ

banoo_18 ۶ فروردين ٩۶

پس من چیم

مهدی1125 ۶ فروردين ٩۶

یاس7890 ۶ فروردين ٩۶

خخخخخخ مگه اونا بفکر ما باشن خخخخخخ

مسعود35 ۶ فروردين ٩۶

زهرا868 ۶ فروردين ٩۶

المیرا-77 ١ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا868
زهرا868 از قم ۶ فروردين ٩۶


چت اورداپ

مریم چالوس ۶ فروردين ٩۶

یاسمین003 ۶ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهسا 29
مهسا 29 از ایلام ١ فروردين ٩۶


چت اورداپ


خودش میدونه کیه حسودی کرد
سامان اندی ٢ فروردين ٩۶

ونکوک ١ فروردين ٩۶

بگو بگو..

لیانا1727 ١ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط