شبکه اجتماعی دانشجویان انگلیسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مهسا 29
مهسا 29 از ایلام ۵ ساعت قبل


چت اورداپ


چت اورداپ

asal24 ۵ ساعت قبل

محمدرضا یزد ۵ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهسا 29
مهسا 29 از ایلام ٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ


چت اورداپ

مستی44 دیروز

لیدا 28 دیروز

الناز33 دیروز

"دوســــــــــــت داشــتنــــت" نــــــوازش کردن جهان است... نـــه چیـــزی بیشتـــــر از آن... نـــه چیــــزی کمتــــــر از آن !

مسعود35 ۴ اسفند ٩۵

الناز33 ۴ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهسا 29
مهسا 29 از ایلام ۴ اسفند ٩۵


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ

مسعود35 ۴ اسفند ٩۵

مریم چالوس ۴ اسفند ٩۵

ببر

مهسا 29 ۴ اسفند ٩۵

نه مرضیه این رفته آرایشگاه مش کرده

مرضیه ه ۴ اسفند ٩۵

واااااااو... مگه اسب بژ هم داریم؟ عایا؟ چه خوشششششششششگل

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهسا 29
مهسا 29 از ایلام ۴ اسفند ٩۵


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ

مسعود35 ۴ اسفند ٩۵

چه زیبا

مریم چالوس ۴ اسفند ٩۵

زیبان

7833 ۴ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهسا 29
مهسا 29 از ایلام ٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ

مسعود35 ۴ اسفند ٩۵

عخخخخییی

الناز33 ۴ اسفند ٩۵

امیروو ۴ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط