شبکه اجتماعی دانشجویان انگلیسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مهسا 29
مهسا 29 از ایلام ١ خرداد ٩۶


چت اورداپ

سحر2222224 ١١ ساعت قبل

الناز33 ١١ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهسا 29
مهسا 29 از ایلام ٣ خرداد ٩۶


چت اورداپ

میگن جاریش حتی به بیمارستان هم نرسیده
الناز33 دیروز

ساناز376 ۴ خرداد ٩۶

دیکتاتور متواضع ۴ خرداد ٩۶

دندوناشو نخند مسواک گرون میشه

dr_mohammad ۴ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهسا 29
مهسا 29 از ایلام ١ خرداد ٩۶


چت اورداپ

الناز33 دیروز

کیمیا95 ۵ خرداد ٩۶

من جای دختره بودم اسم چنتا پسر میبردم تا بفهمه ک دلباز بودن ینی چی

redbox ۵ خرداد ٩۶

آقا پسرا هر کی یدونه برداره به دیگرانم برسه اخه چه کاری در سهم دیگرانم دست اندازی می کنید

الناز33 ۵ خرداد ٩۶

شماره دوستاتونو سیو کنین این سوتیارو ندین

parnya ۵ خرداد ٩۶

اسم همه دخترارو یبار امتحان میکرد

nilofar100 ۵ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهسا 29
مهسا 29 از ایلام ١ خرداد ٩۶


چت اورداپ

grand mother ۵ خرداد ٩۶

اسم فامیل ۵ خرداد ٩۶

لیلیوم ۵ خرداد ٩۶

غزل من ١ خرداد ٩۶

..

اورداپ155 ١ خرداد ٩۶

استرلینگ ١ خرداد ٩۶

ایشاالله مهسا

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهسا 29
مهسا 29 از ایلام ٣ خرداد ٩۶


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ

هستی1 ۵ خرداد ٩۶

..مهسا ابجی ماتوی خونه درخت توت داریم

maryam p r ۵ خرداد ٩۶

parnya ۵ خرداد ٩۶

nilofar100 ۵ خرداد ٩۶

yasi banoo ۵ خرداد ٩۶

آوااااای بهار ٣ خرداد ٩۶

مهسا حالا بخوریم هم خوبه

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط