شبکه اجتماعی دانشجویان الکترونیک

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با aso34
aso34 از آذربایجان غربی ١۵ فروردين ٠٠
سلام سال نو همتون مبارک سال خوبی داشته باشید
*ارش* ١٨ فروردين ٠٠

عاسو وووووو

aso34 ١٨ فروردين ٠٠

چسب دیگه چیه پف یوز

الناز ١٨ فروردين ٠٠

علاوه بر حسود بودنت چسبم باید اضافه کرد

aso34 ١٨ فروردين ٠٠

عه مهدیه زنده ای سال نوت مبارک گلم مرسی بانو حمیرا قربونت لیلیوم سال نو شما هم مبارک

لیلیوم ١٧ فروردين ٠٠

سال نو شما هم مبارک با آرزوی بهترین ها

بانو حمیرا ١۵ فروردين ٠٠

عضو قدیمی سایت