شبکه اجتماعی دانشجویان الکترونیک

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با aso34
aso34 از آذربایجان غربی ١٨ شهريور ٠٠
یالله
لیلیوم ١٨ شهريور ٠٠

خوبه من تحصیلاتم ب اون مقطع نرسید ک جدول عناصر حفظ کنم

aso34 ١٨ شهريور ٠٠

لیلیوم عناصر جدول تناوبی

لیلیوم ١٨ شهريور ٠٠

سلام اسم راحته هوش گلیدینیز

aso34 ١٨ شهريور ٠٠

سلام اسم سخته

لیلیوم ١٨ شهريور ٠٠

بفرمایید بفرمایید

عضو ارشد
  چت کردن با aso34
نوشته هنگام ثبت خطایی رخ داده است لطفا با مدیر تماس حاصل فرمایید شماره مدیرو کی داره بده باهاش تماس حاصل فرمایم
**پسرکوهستان** ٢٩ مرداد ٠٠

سحر1992 ٧ تير ٠٠

۱۱۸ بگیر

مسعودآریایی ٧ تير ٠٠

سر.....زمینه.....یکیشون هندونه درو میکنه.........یکی دیگه ب اناراش میرسه حیف نون هم که رفته خارج

عضو ارشد
  چت کردن با aso34
aso34 از آذربایجان غربی ٢٠ ارديبهشت ٠٠
سلام خوبید
**پسرکوهستان** ١١ تير ٠٠

سلام جمعه 11 تير 0943

لیلیوم ٢٩ خرداد ٠٠

سلام شما خوبین؟

aso34 ١۵ خرداد ٠٠

قربونت دایی ممد خودت خوبی

محمدرضاا ٢٧ ارديبهشت ٠٠

سلام اسو خوش اومدی

aso34 ٢٧ ارديبهشت ٠٠

به ارمان دایی چطوری پری باز حرف مفت زدی

parnya ٢١ ارديبهشت ٠٠

سلام راسو چیه باز پیدا شدی؟ میایی یه سلام میدی و غیب میشی

عضو ارشد