شبکه اجتماعی دانشجویان الکترونیک

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سوسولی
سوسولی از خراسان رضوی ٨ فروردين ٩٧
تاریخ عضویت: 23 دي 90
هیلیا78 ٨ فروردين ٩٧

خسته نباشی دلاور

عضو چت اورداپ