شبکه اجتماعی دانشجویان الکتروتکنیک

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته الکتروتکنیک

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با ♥امیرعباس♥
♥امیرعباس♥ از کرمانشاه ١٨ شهريور ٩٩دوستای قدیمی در چ حالن
هرکی منو یادشه یه پیام بزاره
♥امیرعباس♥ ٢٩ شهريور ٩٩

yaldaffffff ٢۶ شهريور ٩٩

من یادمه ، هر کی یادشه دستا بالا

مریسا7 ٢۶ شهريور ٩٩

قیافت اشناست خیلی تو منو یادت نمیاد؟

maryam p r ٢۶ شهريور ٩٩

♥امیرعباس♥ ٢۶ شهريور ٩٩

فایزه در به در دارم دنبال هدیه میگردم

فائزه fa ٢١ شهريور ٩٩

اوخی امیرعباس دیدمت یاد فش ها هدیه افتادم دلم واس هدیه تنگ شد

عضو قدیمی سایت