شبکه اجتماعی دانشجویان آمار

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با نیلوبانو
نیلوبانو از اصفهان ١٣ تير ٩٧


چت اورداپ


جواب بدید
امیرپاشا ٢٨ تير ٩٧

راستش من پدرمون هیچ وقت ندیدم ولی دوس دارم یعنی ارزومه بزرگترین ارزوم اینه پدرم بیاد بخوابم و بعدش بمیرم.

hilday22 ٢٨ تير ٩٧

نفسم

مینا22a ٢٨ تير ٩٧

علی

الناز33 ٢٨ تير ٩٧

گلم

الهه تاریکی ٢٨ تير ٩٧

آراز اورمودان30 ٢٨ تير ٩٧

دوس دختر اولم

عضو چت اورداپ