شبکه اجتماعی دانشجویان آلمانی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با وحید کبیر
وحید کبیر از خراسان رضوی ٢۴ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

رز وحشی ١١ شهريور ٩۶

این یعنی ایرانی سالار است برجهانیان . باشد ذهنمان بر هفت آسمان حکمرانی کند!

yaldaaa ١١ شهريور ٩۶

این با اون فرخزاد نسبت داره اون زنه

وحید کبیر ١١ شهريور ٩۶

hichi akharesham hichi n mishim

زیزیگولو48 ٢٢ خرداد ٩۶

چاره چیه؟؟؟؟؟؟

mor26 ٣١ ارديبهشت ٩۶

نامه ی فریدون فرخزاد به یک فاحشه را بخوانید خوبه

فرهاد1364 ٣١ ارديبهشت ٩۶

ببخشید کنت کی تروریسته؟

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط