شبکه اجتماعی دانشجویان آلمانی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با وحید کبیر
وحید کبیر از خراسان رضوی ١١ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

گورستان عشق ٢٢ خرداد ٩۶

چه شخصیت جذابی داره این جوکر حیف فیلماشو ندارم

sayna78 ٢٢ خرداد ٩۶

جالبه...

عضو چت اورداپ
چت کردن با وحید کبیر
وحید کبیر از خراسان رضوی ٣ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

زیزیگولو48 ٢٢ خرداد ٩۶

عالیه

وحید کبیر ١٨ ارديبهشت ٩۶

afarin tarafe mano forogh bash

آپامه جان ١٢ ارديبهشت ٩۶

من طرف فروغم

محمد ونگر ٣ ارديبهشت ٩۶

تن هرزه هم از مغز هرزه اومده... پس اون هرزه مغزش خودش کم داشته. توجیه میکنن واس خودشون

المیرا-77 ٣ ارديبهشت ٩۶

هیلدا 2004 ٣ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با وحید کبیر
وحید کبیر از خراسان رضوی ٢۴ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

زیزیگولو48 ٢٢ خرداد ٩۶

چاره چیه؟؟؟؟؟؟

mor26 ٣١ ارديبهشت ٩۶

نامه ی فریدون فرخزاد به یک فاحشه را بخوانید خوبه

فرهاد1364 ٣١ ارديبهشت ٩۶

ببخشید کنت کی تروریسته؟

نگار712 ٣١ ارديبهشت ٩۶

عااااالی بود

سارا7456 ٣١ ارديبهشت ٩۶

پونه يه دونه ٢۵ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با وحید کبیر
وحید کبیر از خراسان رضوی ١١ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

ساناز376 ٧ خرداد ٩۶

محمدرضا یزد ٣ خرداد ٩۶

گجت گالیور ٣ خرداد ٩۶

گلنار♥ ٣ خرداد ٩۶

عاااااالی

بانوی دی ١١ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با وحید کبیر
وحید کبیر از خراسان رضوی ٢۴ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

parnya ٢۴ ارديبهشت ٩۶

خو راس میگه

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط