همکلاسی ها

گروه تحصیلی 1747484
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با parnya
parnya ٢ ساعت قبلچت اورداپ
❤❤❤❤❤❤❤❤
عضو ارشد
چت کردن با هستی1
هستی1 از بوشهر ۴٢ دقیقه قبل
<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span>

</div>

این هم دلیل شکست عشقی علی بارونی
مسعودآریایی ١۴ دقیقه قبل

yaldaffffff ٣٧ دقیقه قبل

علی آقای بارانی ٣٩ دقیقه قبل

خخخخ... تو گوشی رو خوردی هستی کیف کردی

عضو چت اورداپ
چت کردن با علی آقای بارانی
مورد داشتيم هستی از بى خواستگارى دست کرده تو پريزه برق خودکشى کنه فیوز پریده......حتى برقم حاضر نشده بگیرتش
الله اکبر
هستی1 ۵٠ دقیقه قبل

برونی فازت چی عزیزم مگه گفتم دلیلش منم..دلیلی روانی بونت

علی آقای بارانی ۵١ دقیقه قبل

دلیلش هر چی هست فقط تو نباشی هستی

هستی1 ۵٣ دقیقه قبل

ملض بگیری.حالا که اینطور شد فیلم عروسیت و دلیل شکست عشقی تو پخش میکنم

مسعودآریایی ۵۴ دقیقه قبل

هستی1 ۵٩ دقیقه قبل

دولوووووخ نگوووو مضل نگیری

عضو چت اورداپ
چت کردن با هستی1
هستی1 از بوشهر ١٧ ساعت قبل


چت اورداپ

هستی1 ۵١ دقیقه قبل

عمومسعود .گگگگگل

مسعودآریایی ۵۵ دقیقه قبل

هستی1 ۵۶ دقیقه قبل

زههرراا ابجی منم دوست دارم عزیزم

ززههرراا ١۶ ساعت قبل

دوست دارم عزیزی...

هستی1 ١۶ ساعت قبل

.دوست دارم

3پیده ١۶ ساعت قبل

دوستــــــــــــــــــــــــــ دارمـــــــــــــــــــــــــــــــ

عضو چت اورداپ
چت کردن با علی آقای بارانی
میدونید اگه کسی تو شهر غریب عنش بگیره چی میشه؟.میشه عنقریب
تا اکتشافات بعدی خدانگه دار...!!!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
مسعودآریایی ۵٩ دقیقه قبل

عنچوچک؟؟؟؟؟و...عن تیکه ؟؟ چیست؟؟؟؟کیست؟؟

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط