همکلاسی ها

گروه تحصیلی 1743173
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٢ دقیقه قبل
Invalid JSON response from server

هرچی عکس غیر اخلاقی هست رو با جرات میزنم روی اپلود... اخه میدونم خرابع
زهره 21 کمتر از یک دقیقه قبل

یهو شانسی آپلود میشه ها

فلفل جنوب ١ دقیقه قبل

بیا من بجات آپلود کنم

عضو چت اورداپ
  چت کردن با کامی سیتی
کامی سیتی از کردستان ٢۵ بهمن ٩٧
طرف برای روز پدر و مادر چیزی نمیگیره چه والنتاین والنتاینی راه انداختن
خسته نباشی قهرمان
آقای شماره1 ٢ دقیقه قبل

لااااایک نفس

nafas 6 ۴ دقیقه قبل

کمپین حمایت از جوانان بی عشق وحسود" کامی"

علیرضا99 ٢ ساعت قبل

ننه بابا باید فحش بخورن و همش باهاشون بدرفتاری بشه خاک بر سر ماها

مسعودآریایی ٢۵ بهمن ٩٧

زهره 21 ٢۵ بهمن ٩٧

تو از کجا می دونی من که میگم واسه مامانشم می گیره

هری پاتر ٢۵ بهمن ٩٧

عضو قدیمی سایت
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٢٣ بهمن ٩٧


چت اورداپ


صدایت میکنم باعشق
جوابم میدهی باجان
همین جان گفتنت عشقم
هوایی میکند دل را♥️
آقای شماره1 ٣ دقیقه قبل

اگه فرق نداشت که اسمش عشق جانم نبود من اینجوری صداش میکنم عشق جانم

سوگند ۵ دقیقه قبل

فلفل خاصیتش همینه با کل دنیا فرق داره

آقای شماره1 ٨ دقیقه قبل

ای جان من اسمم که صدا میکنه قلبم یهو میریزه اصلا نوع صدا کردنش با کل دنیا فرق داره

فلفل جنوب ٩ دقیقه قبل

سوگند ١٣ دقیقه قبل

اون که میگه جانم زبونم که هیچ به لکنت میفته کل بدنم مغز مرگی میشه

آقای شماره1 ١۶ دقیقه قبل

لااایک جان گفتن عالیه

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسمین79
یاسمین79 ٨ ساعت قبل
پسری عاشق دختری نابینا میشود
هر روز وقتی به دیدارش میرفت دختر میگفت اگر چشمهایم میدید بهترین گل های دنیا را برایت میچیدم
شب و روز نگاهت میکردم
لباست را خودم انتخاب میکردم
وتو را خوشبخت ترین مرد عالم میکردم
بعد از مدتی فردی پیدا شد ک چشم هایش را به دختر هدیه کرد
دختر وقتی اولین بار پسر را دید فهمید پسر نابیناست
گفت عمری خودم نابینا بودم و نمیتوانم با یک نابینا زندگی کنم
خواست پسر را ترک کند
پسر تنها یک جمله گفت
هرجا رفتی مواظب چشمانم باش......
علیرضا99 ٢ ساعت قبل

هندیش نکنین دیگه

ساقه طلایی ٧ ساعت قبل

3پیده ٧ ساعت قبل

بعضی دخترا جنسشون از پسراس تف تو ذات همچین دختری

آسنات18 ٧ ساعت قبل

حانیه 79 ٧ ساعت قبل

یاااس همشون مثه هم نیستن علی آقا دختراا همشون عبضی نیستن

هستی1 ٨ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با علی آقای بارانی
الناز فیش گاز رو برده بانک پرداخت کنه، به علی بارانی پشت باجه میگه:

ببخشید آقا، شما گازم میگیرید؟
.
بارانی گفته:
نه خانم من فقط جفتک میندازم،

اون یکی همکارم هم گاز میگیره، هم پاچه میگیره
آقای شماره1 ١۵ دقیقه قبل

اسم همکارت لو ندادی

ساقه طلایی ١ ساعت قبل

باران1384 ٢ ساعت قبل

هستی1 ٢ ساعت قبل

علی قرص ابیتو بخور بهتر میشی

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط