فنی و حرفه ای

گروه تحصیلی فنی و حرفه ای
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با فاطمه123
فاطمه123 از گلستان ۵ دقیقه قبل


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با فاطمه123
فاطمه123 از گلستان ٧ دقیقه قبل


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با sakaia
sakaia از ایلام ١ ساعت قبل
پول برق ندادیم اومده گاز رو قطع کرده میگم چرا؟ میگه کمرم درد میکنه از تیر نمی تونم برم بالا
فاطمه123 ٩ دقیقه قبل

خحخخخخخخ

عضو چت اورداپ
چت کردن با sakaia
sakaia از ایلام ١ ساعت قبل
‏از کلاس زبان میام 1 ساعت شاهنامه میخونم بشوره ببره پایین
عضو چت اورداپ
چت کردن با sakaia
sakaia از ایلام ١ ساعت قبل
گور بابای نظریم. تو از نسل طاووسی
(داروین در حال مخ زدن یه دختر خوشگل)
عضو چت اورداپ