فنی و حرفه ای

گروه تحصیلی فنی و حرفه ای
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با مهدی اس
مهدی اس از اصفهان ۴ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی دیروز

maryam p r ۵ ارديبهشت ٩۶

sayna78 ۵ ارديبهشت ٩۶

ممنون

darya17 ۵ ارديبهشت ٩۶

رز27 ۴ ارديبهشت ٩۶

الناز33 ۴ ارديبهشت ٩۶

تو میتونی بمونی

عضو طلایی اورداپ
چت کردن با هانيه 74
هانيه 74 از بوشهر ٨ دقیقه قبل


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با ارمین جووونم
ارمین جووونم از تهران ١ ساعت قبل
مولانا : بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

بیرون قدم نه از حول آفاق
تو پیش از اینی،تو بیش از اینی

بینی جهان را خود را نبینی
تا چند جانا غافل نشینی
انسانی فردا به دستاوردی می رسد که امروز رویایی در سر داشته باشد(علم،ثروت،سیاست،قدرت،حکومت)
انسانها هر آنگونه که فکر می کنند ،زندگی می کنند
جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست
« فقر در دنیای یک فقیر حاصل اندیشه های فقیرانه اوست »
ترمه25 ۵٧ دقیقه قبل

بخون

عضو چت اورداپ
چت کردن با ارمین جووونم
ارمین جووونم از تهران ١ ساعت قبل
تو چون می کنی اختر خویش را بد
مدار از فلک چشم نیک اختری را!!
عیسی مسیح : " بخواهید ، به دست می آورید؛ بپرسید ،جواب می گیرید؛ بجویید، پیدا می کنید و بیندیشید،خلق می کنید "

« لَیسَ للانسان الاّ ما سَعی »
بُود خار و گل با هم ای هوشمند
چه در بند خاری، توگل دستبند

گرت عیب جویی بُود در سرشت
نبینی ز طاووس جز پای زشت

پول چرک کف دست نیست!! نمادی از نعمت و رحمت خداست
به قول آمریکایی ها : هر آنچه را محکوم کنی از دست می دهی و هر آنچه را دوست بداری به دست می آوری
انسان رهبر ارکستر زندگی است و همه کائنات به رهبری انسان می نوازند
کیفیت زندگی هر شخص ، کیفیت باور اوست
عضو چت اورداپ
چت کردن با ارمین جووونم
ارمین جووونم از تهران ١ ساعت قبل
زین همه طراوت ار چه رو نهان کنی شِکوه تا به کی ز جور این و آن کنی

دل غمین به گوشه ای چرا نشسته ای جان من مگر تو عمر جاودان کنی

تا کی تو چنین باشی عمری دل غمین باشی گلگشته چمن بهتر! یا گوشه نشین باشی؟

تا کی باید باشی افسرده در بند دنیا خندان روش چون گل ، تا بینی لبخند دنیا
بهترین راه برای شناسایی انسانهای غافل و هوشیار :« چه فکری به حال فرداهای زندگیت کرده ای؟ »
طراحی اهداف آینده ==> نشانه ی انسان هوشیار
اشتباه انسان غافل انداختن تقصیرات به گردن تقدیر و قسمت است
انسانها تدبیر می کنند تا اینکه خداوند تقدیر کنند « العَبدُ یُدبّر و الله یُقدّر »
چون تو می خواهی خدا خواهد چنین می دهد هر آرزویی متقین
گمشده در بیرون نیست ، در درون انسان است
«برای اینکه دنیای بیرون تو عوض شود ، تو باید تغییر کنی »
عضو چت اورداپ