فنی و حرفه ای

گروه تحصیلی فنی و حرفه ای
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با یاسمین003
یاسمین003 از تهران ١٢ دقیقه قبل


چت اورداپ

هر کی نگه خره
علی741 کمتر از یک دقیقه قبل

خرداد

sama77 ١ دقیقه قبل

بستنیمو بدخ

یاسمین003 ۵ دقیقه قبل

سارا بیرون یرده الان نه مستی هر کاری میکنم نمیدونم چرا بستنیا می ماله روی صفحه تبلتم

مستی44 ٧ دقیقه قبل

اذر

sara34 ٩ دقیقه قبل

تیر بریم بیرون

یاسمین003 ١٠ دقیقه قبل

فقط بگو متولد چه ماهی همین

عضو چت اورداپ
چت کردن با علیییی
علیییی ٢٢ دقیقه قبل
هرهر
هه
یاسمین003 ۵ دقیقه قبل

مسخره نکن دبیر ادبیاتمو خو

سینا4 ١٠ دقیقه قبل

ملودی عجیبی داره ادمو میبره به یه دنیا دیگه

پویا 16 ١١ دقیقه قبل

داداش با اجازه کپی

parnya ١٢ دقیقه قبل

اثرات عشقه

sara34 ١٨ دقیقه قبل

چه پست پر محتوا و باحای ایول

یاسمین003 ٢٠ دقیقه قبل

دمت گرم واقعا دمت گرم

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسمین003
یاسمین003 از تهران ٢٨ دقیقه قبل


چت اورداپ
خخخخخ
یاسمین003 ٧ دقیقه قبل

خودت کوشولویی

پویا 16 ١١ دقیقه قبل

آها . ممنون ک یادآوری کردی کوشولو

یاسمین003 ١٩ دقیقه قبل

دلام دبیر کوشولو موشولو

علیییی ٢۵ دقیقه قبل

دلام کوشلو

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسمین003
یاسمین003 از تهران ١٨ دقیقه قبل


چت اورداپ

یاسمین003 ٨ دقیقه قبل

نخیرم دخترم

سینا4 ١١ دقیقه قبل

یاسمین تو پسری؟؟؟؟

یاسمین003 ١١ دقیقه قبل

نه پرنیا جان فقط جهت خنده گذاشتم

sara34 ١٢ دقیقه قبل

parnya ١٢ دقیقه قبل

پسری

پویا 16 ١٢ دقیقه قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسمین003
یاسمین003 از تهران ١٣ دقیقه قبل


چت اورداپ

من وقتی یه والیبالیست میبینم
عضو چت اورداپ