فنی و حرفه ای

گروه تحصیلی فنی و حرفه ای
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با آزاده هستم
آزاده هستم ٢ دقیقه قبل


چت اورداپ


عاخا واقا میخام نظراتتونو راجب خودم بدونم بگین لدفا
دلارام0077 کمتر از یک دقیقه قبل

12-212

عضو چت اورداپ
چت کردن با سارینا79
سارینا79 ٢٣ ساعت قبل
از یارو میپرسن اگ توی جنگل درحال نماز خوندن باشی بعد یهو یک شیر جلوت ظاهر بشه باید چه کار کنیم؟نمازو بشکونیم و فرار کنیم یاادامه بدیم؟
اونم میگه اگ تو وضوت باطل نشد ادامه بده
مریم چالوس ٢ دقیقه قبل

محمد60 ٢٣ ساعت قبل

بی ادب

الناز33 ٢٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با ملکه بابا
ملکه بابا از خوزستان ۴١ دقیقه قبل
اگه نصف شبی بیدار بشی ببینی نفر قبلیت کنارت خوابیده چکار میکنی
1-میزنمش
2-بوسش میکنم
3-فرار میکنم
4-بذار بخوابه
5-بووووووووووق
6-میندازمش بیرون
7-روش پتو میندازم
8-قلقلکش میدم
9-روش آب میپاشم
10-خفش میکنم
11-زنگ میزنم پلیس
12-جیغ میکشم
دلارام0077 ٢ دقیقه قبل

مامانبزرگی2-7

grand mother ۴ دقیقه قبل

بهنام بهنام 9بعدش10بعدش6 ولی آخرش فهمیدم همه اش کابوس بوده خدارو شکر بیدار شدم

مریم چالوس ۴ دقیقه قبل

مادر بزرگ 4

پویا 15 ۴ دقیقه قبل

میرم پاشو قلقلک میدم

ملکه بابا ۶ دقیقه قبل

زندگی7

زندگی مجازی ۶ دقیقه قبل

مرضیه زنگ میزنم به شهرداری بیاد جمعش کنه

عضو چت اورداپ
دلارام0077 ٣ دقیقه قبل

ممنون همگی

yasaman2222 ۶ دقیقه قبل

زندگی مجازی ٩ دقیقه قبل

امیر 464 ١١ دقیقه قبل

grand mother ١٢ دقیقه قبل

آرزوی بهترینا رو برای تمام ملت دارم

اسرا1378 ١۵ دقیقه قبل

ان شالله

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ

grand mother ٣ دقیقه قبل

yasaman2222 ۴ دقیقه قبل

مرسی دوستان

سسسسسس ٢١ ساعت قبل

مرضیه ه ٢١ ساعت قبل

الناز33 ٢١ ساعت قبل

آهو26 ٢١ ساعت قبل

عضو چت اورداپ