علوم ریاضی و فنی

گروه تحصیلی علوم ریاضی و فنی
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با رزا11111
رزا11111 از اصفهان ٣١ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

منصور32 ٣ دقیقه قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با رزا11111
رزا11111 از اصفهان ١ خرداد ٩۶


چت اورداپ

محمدرضا یزد ۴ دقیقه قبل

منصور32 ۴ دقیقه قبل

sina35s دیروز

grand mother ٢ خرداد ٩۶

لایک

رزا11111 ٢ خرداد ٩۶

مرسی

سپیده 270 ٢ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با رزا11111
رزا11111 از اصفهان ٣١ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپمغرورانه اشک ریختیم چه مغرورانه سکوت کردیم

چه مغرورانه التماس کردیم چه مغرورانه از هم گریختیم

غرور هدیه شیطان بود و عشق هدیه خداوند

هدیه شیطان را به هم تقدیم کردیم

هدیه خداوند را از هم پنهان کردیم
sina35s دیروز

این چشم چرا بسته است

yasi banoo ٣١ ارديبهشت ٩۶

رزا11111 ٣١ ارديبهشت ٩۶

ممنون بانو جان شچماات قشنگ میبینه . چشم خودمه

banoo_18 ٣١ ارديبهشت ٩۶

هه....چشم خوشگلیه و متن زیبا

رزا11111 ٣١ ارديبهشت ٩۶

ستاره

setare00 ٣١ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با رزا11111
رزا11111 از اصفهان ٣٠ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

یاسمین003 ۵ دقیقه قبل

sina35s دیروز

چه شسوار خوشمزه ای

ایناز74 ٣١ ارديبهشت ٩۶

اوخی

elena7 ٣١ ارديبهشت ٩۶

رزا11111 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

خیلی ممنون همگیییییییی

بانوی دی ٣٠ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با رزا11111
رزا11111 از اصفهان ٢٩ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

چای مینوشیدم….
یکباره دلتنگش شدم
بغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زد….
همه با تعجب نگاهم کردند!!!
لبخند تلخی زدم و گفتم:چقدر داغ بود!
منصور32 ۵ دقیقه قبل

رزا11111 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

بچه ها

المیرا-77 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

آپامه جان ٣٠ ارديبهشت ٩۶

شیدا تکه ٣٠ ارديبهشت ٩۶

اشکم دراومد

fatemeh30 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ