علوم ریاضی و فنی

گروه تحصیلی علوم ریاضی و فنی
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با parnya
parnya از آذربایجان غربی ١٨ ساعت قبل


چت اورداپ


چت اورداپ
علی شاهکار ٨ ساعت قبل

نه جدی خوردنیه

هستی1 ٩ ساعت قبل

برا من و پروا بذاریدلطفا

nafas 6 ٩ ساعت قبل

فقط دیدنیه

علی شاهکار ٩ ساعت قبل

خوردنیه

parnya ٩ ساعت قبل

لیانا1727 ١٠ ساعت قبل

نوش جان ابجی گلم

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهراشاهرخی
زهراشاهرخی از خراسان رضوی ٢٢ دقیقه قبل
سخته نمونه دولتی قبول میشی ولی نمیدونی میتونی بری یانه آخه چــــــــــــــــــــــــــرا اجازه نمیدن ولی من کوتاه نمیام
عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ۴٩ دقیقه قبل


چت اورداپ

علی شاهکار ٣٢ دقیقه قبل

روح خسته وغمگین ٣۵ دقیقه قبل

ایول

تبسم هنارcomy ٣۵ دقیقه قبل

خیلی لایک

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ١۴ ساعت قبل
به دوست دخترم گفتم ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮕﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻠﺮﺯﻩ ؟؟
گفت میخوام زنت بشم
ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻞ بید دارم ﻣﯿﻠﺮزم

دختر روانی
روح خسته وغمگین ١ ساعت قبل

به قول جفر دمش سرد....

فاطمه123 ٢ ساعت قبل

hana110 ١٣ ساعت قبل

parnya ١٣ ساعت قبل

maryam p r ١٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با avin r
avin r از آذربایجان غربی ۶ ساعت قبل


چت اورداپ


Death isn&#t the greatest loss in life.
The greatest loss is what dies inside us while we live.

مرگ بزرگترین باخت ما در زندگی نیست . بزرگترین باخت ما اون چیزی هست که در درونمون میمیره ، در حالیکه هنوز زندگی میکنیم.
فاطمه123 ٢ ساعت قبل

گلللل

آشناا ٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ