علوم ریاضی و فنی

گروه تحصیلی علوم ریاضی و فنی
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با *Yasamin*
*Yasamin* ٩ ساعت قبل


چت اورداپ

maryam p r ۵ دقیقه قبل

آسنات76 ٩ ساعت قبل

مهسا 29 ٩ ساعت قبل

مسعودآریایی ٩ ساعت قبل

حانیه 79 ٩ ساعت قبل

انریکه ٩ ساعت قبل

خیلی ساده و راحت... یاد بگیرید طریقه راحت رد شدن

عضو ارشد
  چت کردن با رضا210
رضا210 از یزد ٨ ساعت قبل

... درِ میخانه گشایید به‌رویم، شب و روز
که من از مسجد و از مدرسه ، بیزار شدم ...
maryam p r ۶ دقیقه قبل

مسعودآریایی ٨ ساعت قبل

دو قبله نیست روا،،،،،، یا صلاح ،،،،یا باده .... سـرِ صلاح ندارم،،، سبوی باده بیار! یعنی تهشی حاجی....حال کردم

_ارسلان_ ٨ ساعت قبل

قشنگه....ادامه نداره؟فکرکنم یه شعر بزرگ باشه..

عضو ارشد
چت کردن با maryam p r
maryam p r ٣٠ خرداد ٩٨


چت اورداپ


من پُرم ؛
از حرف هایی که نباید می زدم
اشتباهاتی که نباید می کردم
راز هایی که نباید می گفتم و
اشک هایی که نباید می ریختم !
من پرم ؛
از پرنده های مهاجری که قفس گیر شدند ،
پروانه هایی که در پیله ماندند
و کشتی های بی بادبانی که به گِل نشستند ...
در من کسی به قصدِ کشت ؛ مرا انکار می کند !


maryam p r ٧ دقیقه قبل

دوستان

_ارسلان_ ٨ ساعت قبل

گاهی سکوت بهترین حرف و نبودن بهترین حضور است.

*yasamin* ٢٧ مرداد ٩٨

اشک هایی ک نباید میریختم....

پینار ٢٧ مرداد ٩٨

asal24 ١۵ مرداد ٩٨

آشناا ١۵ مرداد ٩٨

عضو ارشد
  چت کردن با پینار
پینار ١٣ مهر ٩٧
قدر زر زرگر شناسد
قدر گوهر؛ گوهری
maryam p r ٨ دقیقه قبل

حانیه 79 ٨ ساعت قبل

دقیقا

_ارسلان_ ٨ ساعت قبل

واقعا....

pinar90 ١١ ساعت قبل

علیرضا99 ١٧ خرداد ٩٨

میازار

pooria2997 ١٧ خرداد ٩٨

میازار موری که دانهکش است..

عضو ارشد
چت کردن با crazy girl
crazy girl از خراسان رضوی ١٧ تير ٩٨


چت اورداپ

خخخخ بالاخره کشیدمش با کلی غر غر کردنای مامانم ک این چیه چرا شیطون میکشی خخخ.
maryam p r ١٣ دقیقه قبل

مسیح عاشق ٢۶ دقیقه قبل

abedi ١ ساعت قبل

خوشگله افرین

فریاد عشق ١ ساعت قبل

artiin ١٨ تير ٩٨

crazy girl ١٨ تير ٩٨

مهسااجی ممنونم.

عضو چت اورداپ