علوم تجربی

گروه تحصیلی علوم تجربی
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١١ ساعت قبل


چت اورداپ


واسه تو اینجوری بوده؟
parvin30 ٣۴ دقیقه قبل

از این مدل خاصا نصیب همه بشه انشاءالله

الیاس3 ١ ساعت قبل

مثلا سوگند رو سوبند یا ساس بند صدا میکنن

سوگند ٢ ساعت قبل

کامنتاتونو خوندم ...ازهمه جلوترم من که

محمدرضاا ۵ ساعت قبل

سحر1992 ۵ ساعت قبل

همه یه مدل صدا میزنن مرا...

colonel ۵ ساعت قبل

خدا کنه همیشه همین جور فعلی صدا م کنن...مثلا نگن هوووی...

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١ ساعت قبل


چت اورداپ
بخاطر دوری از آزار و اذیتای کفتار
بخوای بری سمت روباه چه افتضاحی بشه
parvin30 ٣۴ دقیقه قبل

فاجعه است

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٢ ساعت قبل
از خاطرات نه چندان جالب اورداپیم
یه فضولیم بود
سالی ماهی یه بار‌پی وی‌من پیداش نمیشد
ولی ..ولی هروقت من یه پست الکی غمگین ارسال میکردم
میومد میگفت گل دخترای اینجا حق دارن با هر کدوم از کاربرای اینجا دوست باشن‌و دوسش داشته باشن
کسی حق نداره ناراحتشون کنه


و هر بارم بیشتر از سری قبلی که‌میومد پی وی، من برای خودش و افکارش و طرز جهت دهی به افکار دخترای اطرافش متاسف میشدم
parvin30 ٣۵ دقیقه قبل

سوگند خب تو سختش کردی عزیزم. بیا یه کلمه بگوو تمام شاید اونم یه هفته به اسیری بردن؟

سوگند ١ ساعت قبل

خب من و تو نمیتونیم این بارو به دوش بکشیم

parvin30 ١ ساعت قبل

چه سختش کردی سوگند ولش کن من حوصله پی وی بازی ندارم فضولی اینجا خوبه که چند نفر هم حس فضولیشون اقناع شه خصوصی که فایده نداره

سوگند ١ ساعت قبل

نچ نمشه هر وقت تونستی بیایی پی وی به اسم دلداری دادن بخوای اسم بکشی و وقتی دیدی ازم چیزی در نمیاد؛ ریزریز پاشی بری پی وی این کاربر اون کاربر بپرسی هی فلانی منظور پستای سوگند تویی؟ اون وقت روت فکر میکنم

parvin30 ٢ ساعت قبل

سوگند منم فضولی کنم؟

عضو چت اورداپ
  چت کردن با ReZa_13
ReZa_13 از آذربایجان غربی ۵٢ دقیقه قبل


چت اورداپ


...
parvin30 ۴۴ دقیقه قبل

مهدیه این مردونه است خخخ

mahdie ۴٨ دقیقه قبل

فکر کنم صاحب ای موتور یه مامانه قدیمی باشه همیشه مسلح۔۔۔۔دو یه بار طعمشو چشیدم مزش هنوز هست و جاشم درد میکنه

عضو قدیمی سایت
چت کردن با زهره 21
زهره 21 ٨ ساعت قبل
حالم خوب نیست باید چیکار کنم خوب بشم؟.....
الیاس3 ١ ساعت قبل

ایمان تقوا عمل صالح

سوگند ٢ ساعت قبل

خودتو رها کن

ارفین ۶ ساعت قبل

امشب ساعت 10 بیا خصوصیم درمانت کنم

سوران1348 ٨ ساعت قبل

به پزشک و روانشناس سایت مراجعه کن قطعا خوب میشی

عضو چت اورداپ