صنایع دستی و سوغات خراسان جنوبی

کلیه این اطلاعات توسط اعضای سایت Ordup.Com ثبت شده. اگر ایرادی محتوای مطالب میبینید شما نیز میتوانید آنرا اصلاح کنید.

بیرجند

شهر بیرجند در استان خراسان جنوبي

شهر بیرجند در استان خراسان جنوبي

از صنایع دستی شهرستان بیرجند میتوان سفالگری ،جاجیم بافی ، گلیم بافی،قالی بافی نام برد.از سوغات این شهرستان میتوان عناب ،سنجد ،زعفران ،زرشک،توت ،بادام ،انگور و انجیر ، انار ، الو نام برد.عنابسنجدانجیر...

معرفی کامل بیرجند

بازار بیرجند

آب و هوای بیرجند

مکان های دیدنی بیرجند

فرهنگ و آداب و رسوم بیرجند

سوغات و صنایع دستی بیرجند

عکس بیرجند

درمیان

شهر درمیان در استان خراسان جنوبي

از صنایع دستی شهرستان درمیان قالی بافی مهمترین ان است.


خامه دوزی از صنایع دستی روستای فرگ در شهرسان درمیان
سوغات شهرستان درمیان شامل


گردو

بادام

انار

انجیر

اناب و الوچه را میتوان نام برد...

معرفی کامل درمیان

بازار درمیان

آب و هوای درمیان

مکان های دیدنی درمیان

فرهنگ و آداب و رسوم درمیان

سوغات و صنایع دستی درمیان

عکس درمیان

سرایان

سربیشه

 نمایشگاه صنایع دستی شهر سربیشه در استان خراسان جنوبي

شهر بیرجند در استان خراسان جنوبي

نمایشگاه انواع صنایع دستی

قالی و قالیچه


پار چه بافی سنتی و حوله بافی

جاجیم سنتی

رودوزیهای سنتی

حصیر بافی

ترکه بافی
سوغات و محصولات شهر سربیشه عبارتند از

سیب

ذرت

انگور

الو بخارا

جو

گندم

اناب

انار

زرشک
و توت را میتوان نام برد...

معرفی کامل سربیشه

بازار سربیشه

آب و هوای سربیشه

مکان های دیدنی سربیشه

فرهنگ و آداب و رسوم سربیشه

سوغات و صنایع دستی سربیشه

عکس سربیشه

فردوس

قائنات

نهبندان

صنایع دستی شهرستان نهبندان شامل

قالی و قالیچه بافی هنر 200 ساله مردمان کویر

تاریخچه قالی و قالیچه در منطقه جنوب خراسان به سالهای بسیار دور باز می گردد. که با بررسی های انجام شده میتوان سابقه ای در حدود 200 سال برای قالی بافی قائل شد.

قالیچه نیز همانند قالی زیرانداز دستبافی است که قدمت آن به لحاظ نیاز اجتماعی جوامع بشری، امکان سر...

معرفی کامل نهبندان

بازار نهبندان

آب و هوای نهبندان

مکان های دیدنی نهبندان

فرهنگ و آداب و رسوم نهبندان

سوغات و صنایع دستی نهبندان

عکس نهبندان