تلفن های ضروری جم

پیش بینی وضع هوا

تلفن های ضروری

____________________ _________________________ _______________

**مؤسسات، ادارات و تلفن های ضروری جم**

اداره آموزش و پرورش

اداره برق

اداره آب

اداره گاز

بیمارستان توحید

مرکز درمان امیرالمومنین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گرد آورنده: کیوان(police)

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر جم عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در جم

اطلاعات دیگر از جم
اطلاعات عمومی استان بوشهر
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: *وحید*