بیمارستان امام رضا تبریز

تبریز

استان آذربایجان شرقی


آدرس: خ .امام .کوی دانشگاه.بیمارستان امام رضا

تلفن: 04113347054---9

یکی از مهمترین وبزرگ ترین مراکز درمانی استان اذر بایجان شرقی که از امکانات زیادی برخوردار است

تاریخ ثبت: پنجشنبه 17 اسفند 1391

وانت تلفنی (مراغه)
حمل و جابجایی اثاثیه منزل ...

اطلاعات دیگر از تبریز
اطلاعات عمومی استان آذربایجان شرقی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران